04.03.2019

Anonim Şirket Nedir? Nasıl Kurulur?

Anonim Şirket Nedir? Nasıl Kurulur?

Anonim şirket kavramı, 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan 269’uncu maddede belirtildiği üzere bir unvana sahip, bununla beraber sermayesi paylara bölünmüş olan ve borçlarından ötürü sadece mal varlığı mesul bulunan şirket demektir.

Şirket, kanunda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak, esas sözleşmenin ilgili Ticaret Sicili Müdürlüğünce onaylanması, gerekli şartların sağlanması ,şirket kurucusu veya kurucularının anonim şirket kurma beyanı ile kurulur.

Anonim şirketlerin esas kuruluş amaçları ileride gerçekleşme ihtimali olan büyük ekonomik faaliyetlerin yönetilmesidir. Bu yönetim çoğunluk esasına dayanmaktadır.

Anonim Şirket Özellikleri Nelerdir?

● Gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulabilmektedir. Kurulum aşamasında tek ya da daha fazla pay sahipleri ile kullanılabilmektedir.
● Ortak sayısı sınırsızdır.
● Anonim şirketlerde hissedarlar ortaklıktan çıkarılamaz.
● Kanunen illegal olmayan her alanda faaliyet göstermek amacıyla kurulabilmektedir.
● Ortaklar kamu borçları konusunda sorumluluk sahibi değildir.
● Hisselerin devri sözleşme ile yapılabilmektedir. Devir işlemi sırasında noter onayı ya da ticaret sicilinde tescil şartı yoktur.
● Anonim şirketi kuran kişi eğer gerçek kişi ise hisseler şirket kuruluşu sonrası 2 sene içerisinde satılırsa, kişi gelir vergisine tabi olmaktadır. 2 seneden sonra satarsa gelir vergisi ödemek zorunda kalmaz.
● Yönetim kurulu üyeleri tüzel kişi de olabilir gerçek kişi de.
● Minimum sermaye 50 bin TL’dir.
● Halka arz edilebilmektedir.

Anonim Şirket Nasıl Kurulur?

Anonim şirket kurarken belli aşamalardan geçmek gerekmektedir. Bunlar ise şu şekildedir:
● Öncelikle ilgili ticaret odasına kayıt yaptırmak gereklidir. Daha sonra ilgili vergi dairesine gidilerek mükellefiyet açtırmak için başvurulur.
● Şirketin merkezi neresi olacaksa o adresi belirlemek ve kira kontratı yapmak gerekir. Şirket ana sözleşmesi de bu aşamada hazırlanır. Yine bu adımda NACE kodu ve şirket ünvanı belirlenir.
● Ticaret Sicil Müdürlüğü’ndeki personelin karşısında ana sözleşme imzalanmalı, imza beyannamesi yazılı beyanname ile teslim edilmelidir.
● Mali müşavir ilgili vergi dairesinden potansiyel vergi numarası almalıdır.
● İmza beyannamesi, potansiyel vergi numarası ve ana sözleşme ile beraber bankaya gidilerek şirket için hesap açtırılmalıdır. Bu hesaba şirketin sermayesinin çeyreği yatırılmalıdır.
● Daha sonra mali müşavir ilgili ticaret odasına başvuruda bulunmalıdır.
● Şirket kaydı yapıldıktan sonra notere tekrar gidilmeli ve imza sirküleri hazırlatılmalıdır.
● Tescil tamamlanır tamamlanmaz mali müşavir resmi defterleri Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne tasdik ettirmelidir. Daha sonra vergi dairesi kaydı için başvurarak şirketin vergi levhası çıkartılmalıdır.
● Son olarak vergi dairesi şirket adresini gelip incelemektedir.
Bu aşamalardan sonra anonim şirket kurulmuş olur.

Hemen Tanışalım

BizimHesap ile şirketinizin Ön Muhasebe, e-Fatura, e-Arşiv ve tüm e-Ticaret operasyonunu tek platform üzerinden verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.