18.10.2023

Anonim Şirket Nedir? Nasıl Kurulur?

Anonim Şirket Nedir? Nasıl Kurulur?

İş dünyasında anonim şirketler, adeta bir gizemin anahtarı gibidir. Peki, anonim şirket nedir ve neden bu kadar popüler? Anonim şirket nasıl kurulur ve hangi avantajları sunar? Anonim şirket özellikleri, kuruluş maliyetleri, yükümlülükleri ve limited şirketlerle arasındaki farklar nelerdir? İşte bu soruların yanıtlarını, detaylı ve bilgilendirici bir şekilde bu yazıda bulacaksınız. Hem girişimciler için hem de yatırımcılar için kritik öneme sahip olan bu bilgiler, iş dünyasında sağlam adımlar atmanız için size rehber olacak.

Anonim Şirket Nedir?

Anonim şirket, sermaye şirketleri arasında öne çıkan, 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre belirli bir unvana sahip ve sermayesi paylara bölünmüş bir şirket türüdür. Türkiye’deki iş dünyasında sıkça karşımıza çıkan bu yapı, Türkiye Ticaret Kanunu (TTK) ile şekillenir. Peki, bu şirket türünün en dikkat çeken özelliği nedir? Ortaklar, sadece şirkete yatırdıkları sermaye kadar sorumludurlar. Yani, şirketin borçları karşısında ortakların kişisel mal varlıklarını kaybetme riski yoktur.

Türkiye’de anonim şirketler, genellikle büyük ölçekli işlerin gerçekleştirilmesi amacıyla tercih edilir ve halka açılma potansiyeline sahiptirler. Kanuna aykırı olmayan her türlü ekonomik faaliyette bulunabilirler. Ayrıca, anonim şirketlerin kısaltması “AŞ” olarak bilinir ve bu kısaltma, iş dünyasında sıkça karşımıza çıkar.

Anonim Şirket Nasıl Kurulur? 

Anonim şirket kuruluşu, belirli adımları takip eden ve sermayesi önceden belirlenen bir süreçtir. İlk adımda, şirketin esas sözleşmesi hazırlanır ve bu sözleşme, şirketin temel işleyişini, sermayesini ve diğer önemli detayları içerir. Sermayesi belirli olan bu şirket türünde, ortakların taahhüt ettiği sermaye miktarı esastır ve bu miktar, esas sözleşmede açıkça belirtilmelidir.

Kuruluş sürecinin ikinci aşamasında, yönetim kurulu için seçilecek üyeler belirlenir. Yönetim kurulu, şirketin karar alma mekanizmasında kritik bir role sahiptir ve bu nedenle üyelerin seçimi büyük önem taşır. Seçilen yönetim kurulu üyeleri, şirketin stratejik kararlarını alacak ve şirketin genel işleyişini denetleyecektir. Bu önemli iki aşamadan sonra ise şu aşamalar takip edilir:

 • Öncelikle ilgili ticaret odasına başvurarak şirket kaydınızı yaptırmalı ve işletmenizin ticaret unvanının tescilini Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirmelisiniz. Bu, şirketinizin resmiyet kazanmasının ilk adımıdır.
 • Şirketinizin vergisel yükümlülüklerini başlatmak için vergi dairesine giderek, mükellefiyetinizi açtırarak vergi numaranızı alabilirsiniz.
 • Şirketinizin faaliyet göstereceği adresi belirlemeli ve bu adres üzerine bir kira kontratı hazırlamalısınız.
 • Şirketinizin kurallarını ve işleyişini belirleyen ana sözleşmeyi hazırlayarak, bu aşamada şirketinizin faaliyet alanını belirten NACE kodunu ve şirket unvanını da belirlemelisiniz.
 • Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde görevli yetkili personel önünde ana sözleşmeyi onaylatmanız ve imza beyannamenizi yazılı olarak bu yetkiliye sunmanız gerekmektedir.
 • Şirketiniz adına bir banka hesabı açıp, sermayenizin en az çeyreğini bu hesaba yatırmalısınız.
 • Mali müşavirinizin ticaret odasına sunduğu belgeler eksiksizse, Ticaret Odası tescilinizi 2 iş gününde tamamlar.
 • Tescilin arından şirketinizin resmi imza sirkülerini noterden almalısınız. 
 • Şirketinizin resmi defterlerini mali müşavirinizle birlikte tasdik ettirmelisiniz.
 • Son adımda, vergi dairesi yetkilileri şirket adresinizi denetleyecek.

Belgelerin onaylanmasının ardından, anonim şirket resmi olarak faaliyet göstermeye başlar. Bu süreç, şirkete ait tüm yasal yükümlülüklerin eksiksiz yerine getirilmesini gerektirir.

Anonim Şirket Özellikleri Nelerdir?

Anonim şirket özellikleri, iş dünyasında bu şirket türünü benzersiz kılan unsurlardır. Anonim şirketler, belirgin bir yapıya sahip olup, bu yapıyı oluşturan özelliklerle fark yaratırlar. Özellikle yatırımcılar ve girişimciler için bu özellikler, şirketin nasıl bir yapıda olduğunu ve ne gibi avantajlar sunduğunu anlamak adına kritik öneme sahiptir. Bu özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 •  Anonim şirketler, kanunlarla belirlenen sınırlar içerisinde her türlü iktisadi ve ticari faaliyeti gerçekleştirmek amacıyla kurulur. Ancak bu amaç, ana sözleşmede net bir şekilde ifade edilmelidir.
 • Anonim şirketler, tüzel kişilik kazandıkları için belirli bir ticaret unvanı altında faaliyet gösterirler. Bu unvan, ticaret sicilinde tescil edilmelidir. Ayrıca, “Anonim Şirketi” ibaresi ya da kısaltması olan “A.Ş.” unvanda mutlaka yer alır.
 • Türk Ticaret Kanunu, anonim şirketin tek bir kurucu tarafından da kurulabileceğini belirtir. 
 • Anonim şirketlerin esas sermayesi en az 50.000 TL olmalıdır. Eğer şirket, kayıtlı sermaye sistemini benimsemişse bu miktar en az 100.000 TL olmalıdır.
 • Anonim şirketlerde hisseler, menkul kıymet olarak kolayca el değiştirebilir. Ancak, kuruluş sırasında ayni sermaye olarak konulanlar karşılığında alınan hisse senetleri iki yıl boyunca satılamaz.
 • Anonim şirketler, kurumlar vergisi mükellefidir ve vergi yükümlülüğü şirkete aittir.
 • Anonim şirketlerin hisse senedi ve tahvil çıkarma hakkı vardır ve bu da onlara finansman sağlama konusunda avantaj kazandırır.
 • Anonim şirketin borçlarından dolayı ortaklarının sorumluluğu, sadece yatırdıkları sermaye ile sınırlıdır.
 • Şirket sermayesi, belirli paylara bölünür ve bu paylar en az 1 kuruş olacak şekilde belirlenir. Ancak, şirket sermayesinin tamamı ödenmeden hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.
Anonim Şirket Kuruluş Maliyetleri

Anonim Şirket Kuruluş Maliyetleri

Anonim şirket kuruluş maliyetleri şirketin faaliyet göstereceği alana, sektöre ve sermaye büyüklüğüne göre değişiklik gösterebilir. Özellikle kayıtlı sermaye sisteminin kabul edildiği anonim şirketler için bu maliyetlerin dikkatlice hesaplanması gerekmektedir. Öncelikle, anonim şirket kuruluşunda noter maliyetleri göz önünde bulundurulmalıdır. Bu maliyetler, imza sirküleri ve mali müşavir vekaleti gibi kalemleri içerir. 

Ayrıca, ticaret odası masrafları da kuruluş maliyetlerini oluşturan önemli bir kalem olarak karşımıza çıkar. Bu masraflar, ticaret odası kaydı, tescil, ilan, muhasebe defterleri ve faaliyet belgesi gibi alt kalemleri içermektedir. Damga vergisi de bu süreçte dikkate alınması gereken bir diğer maliyet unsuru olarak ön plana çıkar. Anonim şirket kuruluş maliyetlerini hesaplarken tüm bu kalemleri göz önünde bulundurarak detaylı bir maliyet analizi yapılması önerilir.

Anonim ve Limited Şirketi Arasındaki Farklar Nelerdir?

Anonim ve limited şirket arasındaki farklar, iş dünyasında sıkça karşılaşılan ve girişimcilerin en çok merak ettiği konulardan biridir. İşte bu iki şirket türü arasındaki temel ayrımlar:

 • Anonim şirketlerde esas sermaye 50.000 TL’den başlar ve kayıtlı sermaye sistemini kabul eden halka açık olmayan anonim şirketlerde ise bu miktar 100.000 TL’den az olamaz. Limited şirketlerde ise minimum sermaye tutarı 10.000 TL’dir.
 • Anonim şirketler en az bir ortakla kurulabilir iken, limited şirketler en az iki ortakla kurulabilir.
 • Anonim şirketlerde yönetim, yönetim kuruluna aittir. Limited şirketlerde ise şirket işlerini yönetme ve temsil yetkisi tüm ortaklara veya bir ya da birkaç ortağa aittir.
 • Anonim şirketlerde hisse senetleri menkul kıymet olarak kolayca el değiştirebilir. Limited şirketlerde ise sermaye paylarının devri, diğer ortakların onayına tabidir.
 • Anonim şirketlerde ortakların sorumluluğu sadece taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlıdır. Limited şirketlerde ise ortaklar, şirketin tüm borçlarından müteselsilen sorumludur.
 • Anonim şirketler, hisse senedi ve tahvil çıkarabilirken, limited şirketler bu hakkı kullanamazlar.

Bu iki şirket türü arasında seçim yaparken, iş modelinize, sermaye yapınıza ve uzun vadeli hedeflerinize göre bir karar vermeniz önemlidir. Her iki şirket türünün de avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır, bu nedenle seçiminizi yaparken dikkatli bir değerlendirme yapmanızda fayda var.

Anonim Şirket Yükümlülükleri ve Sorumlulukları 

Anonim şirket yükümlülükleri ve sorumlulukları, şirketin özelliklerinden ve kanuni düzenlemelerden kaynaklanır. Bu şirket türü, ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanır ve pay sahipleri, esas sözleşmede belirtilen sermayeyi taahhüt ederler. Ancak, pay sahiplerinin sorumluluğu sadece taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlıdır.

Anonim şirketler, isteğe bağlı olarak kayıtlı sermaye sistemini benimseyebilirler. Her anonim şirketin, faaliyet konusuyla ilgili bir ticaret unvanı olmalı ve “Anonim Şirket” ibaresini içermelidir. Özellikle halka açık olanlar için kamuyu aydınlatma ilkesi büyük önem taşır; şirketin mali durumu, faaliyetleri ve diğer kritik bilgiler kamuya açık olmalıdır.

Alacaklılara karşı, anonim şirket tüzel kişiliği ve malvarlığıyla sorumlu iken, pay sahipleri sadece taahhüt ettikleri sermaye miktarıyla sorumludurlar. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, yasal yaptırımlarla sonuçlanabilir.

Anonim şirketinizi kurduktan sonra, işlerinizi düzenli ve etkili bir şekilde yönetmek için doğru araçlara ihtiyaç duyarsınız. Özellikle mali işlerde doğru takip ve düzenleme, şirketinizin başarısı için kritik öneme sahiptir. BizimHesap, bu süreçte sizin en büyük yardımcınız olacak! İster gelir-gider takibinizi yapın, ister faturalarınızı düzenleyin; tüm bu işlemleri BizimHesap ile kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Hemen BizimHesap’ı deneyin ve işlerinizi daha verimli bir şekilde yönetmeye başlayın!

Anonim Şirket Kaç Ortakla Kurulur?

Anonim şirket, tek bir gerçek ya da tüzel kişi tarafından kurulabileceği gibi birden fazla ortakla da kurulabilir. Türkiye’de bu tür şirketlerin kuruluşu sırasında, özellikle ortak sayısına dair bir üst limit bulunmamaktadır. 

Anonim Şirketin Sahibi Kimdir?

Anonim şirketin sahibi, şirketin hissedarlarıdır. Anonim şirketler, sermayesi belirli paylara bölünmüş olan tüzel kişiliklere sahip şirketlerdir. Bu paylar, hisse senetleri ile temsil edilir ve bu hisse senetlerinin sahipleri, şirketin ortakları yani sahipleridir.

Hemen Tanışalım

BizimHesap ile şirketinizin Ön Muhasebe, e-Fatura, e-Arşiv ve tüm e-Ticaret operasyonunu tek platform üzerinden verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.