24.01.2024

Stopaj Nedir? Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajı Nasıl Hesaplanır?

Stopaj Nedir? Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajı Nasıl Hesaplanır?

Stopaj, vergi düzenlemelerinin pratik bir yansıması olarak, işletmelerin ve bireylerin finansal işlemlerinde önemlidir. Bu sistem gelir ve kurumlar vergisine tabi kazançların kaynağında kesilerek, vergi tahsilat sürecini basitleştirir ve düzenli bir gelir akışı sağlar. Bu blog yazısında, stopajın temellerini, hesaplanma yöntemlerini ve uygulama alanlarını inceleyeceğiz. Stopajın karmaşık dünyasını daha iyi anlamak için yazıyı okumaya devam edin. 

Stopaj Nedir?

Stopaj, gelir veya kurumlar vergisine tabi kazançların kaynağında, yani ödeme yapılmadan önce kesilen bir vergi türüdür. Bu vergi, kazancın elde edildiği noktada, yani ödemenin yapıldığı anda uygulanır. Stopajın temel amacı, vergi tahsilat sürecini basitleştirmek ve vergi gelirlerinin düzenli akışını sağlamaktır. 

Bu sistem, vergi mükelleflerinin yıl sonunda büyük meblağlar ödemesini önleyerek, vergi yükünü daha yönetilebilir hale getirir. Bununla birlikte stopaj, vergi kaçakçılığını azaltmaya yardımcı olur ve devletin vergi gelirlerini düzenli bir şekilde toplamasını sağlar. Stopaj, özellikle işletmeler ve bireyler için daha kolay ve uygun bir vergi ödeme yöntemi sunar.

Stopaj Kesintisi Neden Yapılır?

Stopaj kesintisi, vergi tahsilat sürecini basitleştirmek ve vergi gelirlerinin düzenli akışını sağlamak için yapılır. Bu yöntem, özellikle düşük tutarlı kazançların vergilendirilmesinde etkili bir yol sunar. Stopaj, kazancın elde edildiği anda, kaynağında kesilerek, vergi idaresine doğrudan ve düzenli bir gelir akışı sağlar.

Bu kesinti, vergi mükellefleri için de avantajlar sunar. Ödeme yapan taraf, yani işveren veya kiracı gibi taraflar, ödeme yaparken belirlenen oranlarda stopaj kesintisi yapar. Bu süreç, mükelleflerin yıl sonunda büyük meblağlar ödemesini önler ve vergi yükünü daha yönetilebilir hale getirir. 

Hangi Durumlarda Stopaj Uygulanır?

Stopaj vergisi için hangi durumlarda uygulandığı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. Maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 ve 30. Maddelerinde detaylı olarak açıklanmıştır. Ödeme türlerine göre farklı stopaj oranları uygulanır ve bu oranlar, kanunlarda belirtilen brüt tutarlar üzerinden hesaplanır. Stopajın uygulandığı başlıca durumlar şunlardır:

 • Serbest Meslek Ödemeleri: Serbest meslek faaliyetlerinden elde edilen gelirler için yapılan ödemelerde stopaj kesintisi uygulanır.
 • Ücret Ödemeleri: İşverenler tarafından çalışanlara yapılan maaş ödemelerinde stopaj kesintisi gerçekleştirilir.
 • Gider Pusulası: Gider pusulası kapsamında yapılan ödemelerde de stopaj kesintisi uygulanabilir.
 • Kira Ödemeleri: İşyeri veya ev kira ödemelerinde kiracılar tarafından stopaj kesintisi yapılır.
 • Kar Payları: Şirketlerin dağıttığı kar payları üzerinden de stopaj kesintisi gerçekleştirilir.

Stopaj Oranları Nelerdir?

Stopaj oranları, ödeme türüne ve kazancın niteliğine göre değişiklik gösterir. Bu oranlar, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda belirlenmiş olup, her yıl güncellenebilir. Bazı yaygın durumlar için stopaj oranları ise şöyledir:

 • Serbest meslek faaliyetlerinden elde edilen gelirler için %20 stopaj,
 • İşverenler tarafından çalışanlara yapılan maaş ödemelerinde uygulanan stopaj oranları, vergi dilimlerine göre %15, %20, %27 ve %35,
 • İşyeri kira ödemelerinde kiracılar tarafından uygulanan stopaj oranı %20 olarak belirlenmiştir. 

Bunun dışında şirketlerin dağıttığı kar payları üzerinden yapılan stopaj kesintisi oranları ödeme yapılan duruma ve şirketin statüsüne göre değişebilir. Yine aynı şekilde gider pusulası kapsamında yapılan ödemelerde de stopaj kesintisi uygulanabilir ve bu oranlar da ödeme türüne göre değişir.

Stopaj Nasıl Hesaplanır?

Stopaj hesaplama, gelir elde eden kişi veya kurumlar için kritik bir finansal süreçtir. Bu süreçte, ödeme yapılacak brüt ücret üzerinden stopaj hesaplanır. Özellikle kira stopajında, kiracılar tarafından yapılan aylık kira ödemeleri üzerinden bu hesaplama gerçekleştirilir. Bu durumda, kiracıların kira bedelinin %20’sini stopaj olarak ödemeleri gerekmektedir. Bu ödeme, aylık, üç aylık veya yıllık periyotlarda yapılabilir. 

Örneğin, bir kiracının ödeyeceği aylık kira bedeli 3.000 TL ise ve uygulanan stopaj oranı %20 olduğunu varsayarsak, kiracı 600 TL’yi stopaj olarak hesaplar ve bu miktarı vergi dairesine yatırır. Geriye kalan 2.400 TL, net kira bedeli olarak mülk sahibine ödenir. Bu şekilde, aylık stopaj hesaplaması, hem vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlar hem de mülk sahibinin net alacağını belirler.  Böylece kiracıların ve mülk sahiplerinin finansal işlemlerini şeffaflaştırır ve kolaylaştırır.

Gelir Vergisi Stopajı Nasıl Hesaplanır?

Gelir vergisi stopajı, özellikle işverenler tarafından personele yapılan maaş ödemelerinde uygulanır. Bu hesaplama süreci, çalışanın brüt ücreti üzerinden gerçekleştirilir. Uygulanan stopaj oranı, gelir vergisi kanununda belirlenen artan vergi dilimlerine göre değişkenlik gösterir.

Örneğin, bir çalışanın brüt maaşı 10.000 TL ve uygulanan stopaj oranı %20 ise, işveren bu brüt maaştan 2.000 TL’yi stopaj olarak keser. Bu kesinti, işveren tarafından vergi dairesine ödenir. İşverenin maaş ödemeleri için bu işlemi yapmasının ardından, çalışana ödenen net maaş, stopaj kesintisi sonrası kalan 8.000 TL olur. Bu şekilde, gelir vergisi stopajı, hem vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlar hem de çalışanın net alacağını belirler.

Kurumlar Vergisi Stopajı Nasıl Hesaplanır?

Kurumlar vergisi stopajı, şirketlerin veya kurumların yaptığı bazı özel ödemelerde uygulanır. Yine gelir vergisinde olduğu gibi stopaj hesaplama, ödemenin türüne göre değişir. Örneğin, bir şirketin serbest meslek erbaplarına hizmet karşılığı yapacağı ödemelerde stopaj kesintisi gerçekleştirilir.

Diyelim ki, bir şirket serbest meslek erbabına 5.000 TL’lik bir hizmet bedeli ödeyecek. Eğer uygulanan stopaj oranı %20 ise, şirket bu tutarın %20’sini, yani 1.000 TL stopaj olarak hesaplanır. Bu 1.000 TL, serbest meslek erbabının kazancı üzerinden yapılan bir vergi kesintisi olup, şirket tarafından doğrudan vergi dairesine yatırılır. Böylece, serbest meslek erbabına yapılan net ödeme, stopaj kesintisi sonrasında kalan 4.000 TL’dir.

Stopaj Ödemeleri Ne Zaman Yapılır?

Stopaj vergisinin ödeme süreleri, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından her yıl belirlenen bir takvime göre düzenlenir. Genellikle, stopaj vergisine tabi olan gelirler için aylık stopaj ödemeleri, gelirin elde edildiği ayı takip eden ayın 26 gününe kadar yapılmalıdır. Bu, özellikle işverenler ve serbest meslek sahipleri için geçerli bir kuraldır. Bazı durumlarda üç aylık dönemlerde de stopaj ödemeleri gerçekleştirilebilir. Bu durumda, stopaj vergisinin ödemesi, gelirin elde edildiği üçüncü ayı takip eden ayın 26’sına kadar yapılmalıdır.

Kira geliri gibi yıllık bazda elde edilen gelirler için ise stopaj vergisinin ödeme süreci farklılık gösterir. Bu tür gelirler için stopaj vergisi, her yıl mart ve temmuz aylarında iki eşit taksit halinde ödenir. Kira geliri elde eden mülk sahipleri için önemli bir finansal takvimdir ve belirli bir süre içinde ödeme yapılmaması durumunda gecikme cezaları uygulanabilir. Bu nedenle, stopaj vergisinin zamanında ve doğru bir şekilde ödenmesi, vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi açısından büyük önem taşır.

Stopaj Nasıl Ödenir?

Stopaj ödemeleri, vergi sisteminin bir parçası olarak, gelir henüz elde edilmeden önce yapılır. Çalışanlara ödenen ücretler üzerinden hesaplanan stopaj, işveren tarafından doğrudan vergi dairesine ödenir. Öte yandan, işyeri kiraları için uygulanan kira stopajı, kiracı tarafından beyan edilip ödenir. Bu ödenen stopaj, daha sonra mülk sahibi tarafından Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi üzerinde beyan edilen kira gelirlerinden düşülür. 

Stopaj ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından her yıl belirlenen oranlar ve tarihler çerçevesinde yapılır. Vergi mükellefleri, bu ödemelerini İnternet Vergi Dairesi üzerinden veya çeşitli bankaların mobil uygulamaları aracılığıyla gerçekleştirebilirler. Bu süreç, vergi mükelleflerinin vergi yükümlülüklerini yerine getirmelerini kolaylaştırır ve vergi sisteminin düzenli işleyişine katkı sağlar. 

Stopaj Vergisini Kim Öder?

Stopaj vergisi, genellikle gelir veya kazancın kaynağında kesilen bir vergidir ve bu vergiyi ödeme yükümlülüğü, genellikle ödeme yapan tarafa aittir. Örneğin, işverenler çalışanlarına maaş öderken, bu ödemelerin bir kısmını stopaj olarak vergi dairesine yatırır. Bu, çalışanların maaşlarından yapılan bir kesintidir ve doğrudan vergi dairesine ödenir. 

İşyeri kiralarında da kira stopajı uygulanır. Bu durumda, işyerini kiralayan kiracı, kira bedelinin belirli bir yüzdesini stopaj olarak hesaplar ve bu miktarı vergi dairesine yatırır. Ancak, konut olarak kiralanan yerler kira stopajına dahil değildir ve bu tür kiralamalarda stopaj uygulanmaz. Serbest meslek erbaplarına yapılan ödemelerde, hizmeti alan kişi stopajı hesaplar ve öder. 

Stopajın Avantajları Nelerdir?

Stopajın avantajları arasında en önemlisi gelir veya kazancın kaynağında vergi kesintisi yaparak, vergi tahsilat sürecini basitleştirmesidir.  Bu sistemin diğer avantajları ise şunlardır:

 • Stopaj, vergi sistemine düzenli ve tahmin edilebilir bir gelir akışı sağlar. Bu durum bütçe planlamasını kolaylaştırır.
 • Kaynağında kesilen vergi, vergi kaçakçılığını önlemeye yardımcı olur ve vergi kaybını azaltır.
 • Vergi mükellefleri için, stopaj, vergi yükümlülüklerini daha anlaşılır ve yönetilebilir hale getirir.
 • Stopaj, özellikle mesleki hizmetlerde vergi yükümlülüklerini şeffaf hale getirir ve maaş veya kira gibi ödemelerde otomatik hesaplama ve ödeme kolaylığı sağlar.
 • Stopaj, uluslararası arenada faaliyet gösteren şirketler ve yatırımcılar için kritik bir rol oynar, zira bir ülkede kazanılan gelirlerin kaynağında vergilendirilmesi, çifte vergilendirmenin önlenmesine katkıda bulunur. 

Gelir Vergisi ile Stopaj Aynı mı?

Gelir vergisi ve stopaj, vergi sisteminde birbirinden farklıdır. Gelir vergisi, bireylerin veya şirketlerin yıllık kazançları üzerinden hesaplanan doğrudan bir vergidir. Bu vergi, yıllık gelir beyannamesi üzerinden hesaplanır ve mükellefler tarafından ödenir. Stopaj ise gelir veya kazançların kaynağında, yani ödeme yapılmadan önce kesilen bir vergidir. 

Stopaj Vergisi Gelir Vergisinden Düşülür mü?

Stopaj vergisi, gelir vergisinden düşülebilir. Özellikle işverenler tarafından çalışanlara yapılan maaş ödemelerinde veya kiracılar tarafından yapılan kira ödemelerinde kesilen stopaj, yıl sonunda mükelleflerin gelir vergisi beyannamesinde hesaplanan vergiden mahsup edilebilir. 

Hemen Tanışalım

BizimHesap ile şirketinizin Ön Muhasebe, e-Fatura, e-Arşiv ve tüm e-Ticaret operasyonunu tek platform üzerinden verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.