14.02.2019

Limited Şirket Nedir? Nasıl Açılır?

Limited Şirket Nedir? Nasıl Açılır?

Limited şirket (LTD) Türkiye’de en çok tercih edilen şirket türlerindendir. 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 503’üncü maddesine göre limited şirket, iki ya da daha fazla gerçek / tüzel kişi tarafından ticaret ünvanı çatısı altında kurulan şirket tipidir. Limited şirketlerin en temel özelliği öz sermayenin şeffaf olmasıdır.

Her türlü meslek dalı LTD kurabilir fakat banka ve sigortacılık alanlarında bu şirket tipi kullanılmamaktadır. Limited şirketler asgari olarak 10 bin TL’lik sermaye ile kurulabilmektedir. Ortaklar ise 50 kişi ile sınırlandırılmıştır. Limited şirketlerde yöneticiler ve genel kurul bulunması zorunluluğu vardır. Şirketin temsil yetkisi ve idaresi Genel Kurul’un göreve getirmiş olduğu müdüre aittir.

Limited (LTD) Şirket Nasıl Kurulur?

Limited şirket kuruluş süreci için izlenmesi gereken bazı adımlar vardır. Bu yazımızda sizlere madde madde bu adımları anlatacağız:

 • Öncelikle ticaret ünvanı seçmek gerekmektedir. Şirketin türüne göre şirket ünvanı seçmek ve diğer adımlara geçmek gerekir.
 • Ticaret ünvanı ve imza yetkisi bulunan şahısların ünvanlarının altına atacakları imzalar notere tasdik ettirilmelidir.
 • Sermayenin 4/10.000 kadarı Rekabet Kurumu’na yatırılmalıdır.
 • Şirketin ana sözleşmesinin üç nüshası (bu nüshalardan birisi aslı olmak zorunda) 15 gün içerisinde şirketin faaliyet gösterdiği bölgedeki yetkili ticaret sicil memurluğuna tescil ettirilmelidir. Bununla beraber noter tasdikli imza beyannamesi de teslim edilmelidir.
 • Türk Ticaret Kanunu’nun 511’inci maddesinde yer alan bilgileri içeren kayıt beyannamesi de ticaret sicili müdürlüğüne teslim edilmelidir.
 • Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 29’uncu maddesine göre düzenlenecek olan taahhütname de ticaret sicili müdürlüğüne teslim edilmelidir.
 • Şirket kurucuları eğer gerçek kişilerse nüfus cüzdanı ile ikametgâh belgelerini, eğer tüzel kişilerse de mahkeme tarafından onaylanan bilirkişi raporunu bölgedeki ticaret sicili müdürlüğüne teslim edilmelidir.
 • Eğer ortada ayni sermaye varsa, bunun değerini gösteren mahkeme bilirkişi tespit kararı ve mahkemece onaylı bilirkişi raporu da bölgedeki ticaret sicili müdürlüğüne ibraz edilmelidir.
 • Şirket kuruluş dilekçesi bölgedeki ticaret sicili müdürlüğüne teslim edilmelidir.
 • Bölgede faaliyet gösteren sanayi odası ya da ticaret odasına kaydolmak gerekmektedir.
 • Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde işletmenin tescil edildiğini gösteren ilan yayımlatılmalıdır.

LTD Şirketlerin Temel Özellikleri Nelerdir?

 • Anonim şirketlere göre daha kolay ve hızlı bir biçimde kurulabilmektedir.
 • Ticaret ünvanı mutlaka işle alakalı olmalıdır.
 • Bankacılık ve sigortacılık hariç tüm ticari faaliyetler LTD ile yürütülebilmektedir.
 • Sermayeler paylara bölünebilmektedir. Fakat hisseler bölünmez.
 • LTD şirketin tüm kararları ortakların oy birliği ile alınır.
 • Eğer ortak sayısı 20’den fazla ise mutlaka şirkette bir denetmen bulundurulmalıdır. Bu şarttır.
 • Kurumlar vergisine tabidir.
 • Ortaklar haricinde, dışarıdan birisi de şirket yöneticisi olabilir.
 • Sermayenin en düşük 10 bin TL olması şarttır.

Hemen Tanışalım

BizimHesap ile şirketinizin Ön Muhasebe, e-Fatura, e-Arşiv ve tüm e-Ticaret operasyonunu tek platform üzerinden verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.