12.05.2023

Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

Şirket açmanın en kolay yolu olarak görülen şahıs şirketi tek başınıza ya da ortaklarla birlikte kurabileceğiniz bir kuruluştur. Ortak sorumluluklarının sınırsız olduğu şahıs şirketini açmak için gerekli belgeleri eksiksiz olarak toplamanız ve vergi dairesine başvuru yapmanız yeterlidir. 2 gün gibi kısa bir zaman dilimi içerisinde kurulan şahıs şirketinin kuruluşu için mali müşavir, muhasebeciler ve aracılardan yardım alabilirsiniz.

Şahıs Şirketi Nedir?

Şahıs şirketi açmak tek başına ve ortaklı olarak kurulabilen, ortak sayısına göre farklı şekillerde ele alınan bir tüzel kişilik oluşturma yöntemidir. Şahıs şirketleri kuruluş ve kapatılması açısından avantajlıdır. Evrakların teslimi ile açılabilir, muhasebeci tarafından hazırlanan bir dilekçe ile hemen kapatılabilir.

Türk Ticaret Kanunu’na göre “Kollektif” ve “Adi Komandit” olmak üzere iki farklı türde şahıs şirketi açma imkanı olur. En az iki gerçek kişiyle birlikte kurulan şirkete kollektif şahıs şirketi adı verilir. Şirketler hakkında şunlar söylenebilir:

 • Kollektif şahıs şirketi yönetiminde ortaklar eşit yönetme hakkına sahip olabilir ya da sözleşmelere bağlı olarak oy çokluğu ile yönetimin yükü bir ya da birkaç kişiye devredilebilir.
 • Adi komandit şahıs şirketi en az 2 kişi ile kurulurken ortaklardan biri komandite, diğeri komanditer ortağı olur.
 • Komandite ortağın sınırsız sorumlulukları, komanditer ortağın sınırlı sorumluluğu vardır.
 • Komanditer ortak gerçek kişi ya da tüzel kişi olabilirken komandite ortağı sadece gerçek kişi olabilir.
 • İki şahıs şirketi türünde de ortaklardan birinin payını devretmesi için diğer tüm paydaşların izin vermesi gerekir.
 • Şahıs şirketlerinin pay devretme işlemi diğer paydaşların iznine tabi olduğu için genellikle tek kişi tarafından açılması tercih edilir.
 • Şahıs şirketinin kurucusu ve ortakları şirketin borçlarına karşı mal varlıkları ile sorumlu olur.

Şahıs Şirketi, Limited Şirket ve Anonim Şirket Farkları

Şahıs şirketi, anonim şirket ve limited şirket kuruluş, sermaye ve yükümlülükler açısından birbirinden farklıdır. İlk etapta kişiler şahıs şirketi kurmayı daha sonra ise limited ya da anonim şirkete dönüşüm tercih edebilir. Kuruluşların farkları hakkında şunlar söylenebilir:

 • Anonim şirket belirli sermayesi paylara bölünmüş kuruluştur. Şirket borçlarından sadece mal varlığı ile sorumlu olur.
 • Limited şirket bir ya da daha fazla gerçek – tüzel kişinin bir araya gelmesi ile kurulur. Esas sermayesi belirli olan ve belli bir ticari unvan altında kurulan yapıdır.
 • Anonim şirket genellikle birçok hissedar tarafından yönetilirken şahıs şirketi genellikle 1 ya da 2 kişiye ait olur
 • Anonim şirket minimum sermayesi 2023 yılında 50.000 TL, limited sermayesi 10.000 TL iken şahıs şirketi için minimum sermaye şartı yoktur.

Anonim şirket en fazla 500 hissedar, limited şirket 50 hissedara sahip olur. Şahıs şirketi tek başınıza düşük sermaye ile bir işyeri açmak istediğinizde başvuracağınız bir yol olurken limited ve anonim şirketi işletmenizi büyürken tercih edebilirsiniz. Şahıs şirketi ve limited şirket farkları şunlardır:

 • Şahıs şirketi kuruluşu düşük maliyetli, limited şirket kuruluşu ticaret odası kaydı nedeniyle ekstra maliyetli olur.
 • Şahıs şirketi kazancı üzerinden gelir vergisi mükellefi olur, limited şirket %23 kurumlar vergisi mükellefidir.
 • Şahıs şirketinde borçlar kişisel mal varlığı ile sorumlu tutulurken limited şirketlerde borca karşılık hisse payı oranında sorumluluk olur.

Kimler Şahıs Şirketi Kurabilir?

Şahıs şirketi açmak için 18 yaşında olmak ve devlet memuru olmamak yeterlidir. Devlet memuru olanlar tacir sınıfına giremediği için şahıs şirketi kurmaları yasak olsa da belli koşullar altında ortak olabilir. Devlet memuru olanlar komandit şirket içerisinde “sermayesi bölünmüş komanditer ortak” olma şansına sahip olsa da kanuni temsilcilik ve görev almak yine yasaktır. Sigortalı çalışanlar iş sözleşmesinde farklı bir yerde çalışma ve şirket kurmaya dair madde bulunmadığı sürece özgürce şahıs şirketi açabilir.

Şahıs Şirketi Kurmak için Gerekli Belgeler

Şahıs şirketi kurmak istiyorsanız öncesinde aşağıda yer alan belgeleri hazırlamanız gerekir:

 • Şahıs Şirketi için “Şirket Kuruluş Dilekçesi ve Bildirim Formu” (internetten ya da vergi dairesinden alınır)
 • 2 adet imza beyannamesi, muhasebeci başvuru yapacaksa vekaletname (noterden)
 • Şirketi açacak kişinin son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 vesikalık fotoğrafı
 • İkametgâh belgesi, tapu fotokopisi ya da kira kontratı
 • Nüfus cüzdanının önlü arkalı 2 adet fotokopisi

Şahıs Şirketi Adres Gösterme

Şahıs şirketi kurmanın en büyük avantajlarından biri de işyeri adresi göstermenin kolay olmasıdır. Şahıs şirketi için kiralık ve size ait evi adres olarak göstermeniz mümkündür. Ofis, sanal ofis ve ev adresini iş adresi olarak tescil ettirebilirsiniz.

Home Office yani evden çalışma ile işinizi yürütmeyi istiyorsanız kira kontratında yazan brüt kiranın %20’sini stopaj ödeyerek ofis tutmadan şirket açabilirsiniz. Ailenize ya da size ait tapulu mülk olduğu zaman kira stopajı ödemenize gerek kalmaz. Bulunduğunuz adres kontratı ya da tapusu üzerinize kayıtlı değilse sanal ofis tercih ederek iş adresi göstermeniz mümkün olur.

Şahıs Şirketi Kurma Aşamaları ve Maliyeti

2023 yılında şahıs şirketi açarken noter imzalı şahıs imza beyannamesine 240 TL, sözleşme damga vergilerine 50 TL, işyeri açılış ücreti olarak mali müşavir ya da muhasebeciye 800 ile 1.000 TL arasında ödeme yapmanız gerekir. Toplamda sadece şirketi açmak için gereken bütçe ortalama 1200 TL civarı olur.

Şahıs şirketi açmak için gerekli evrakları topladıktan sonra mali müşavir aracılığıyla ya da vergi dairesine giderek başvuru yapabilirsiniz. Vergi dairesi internet sitesinden başvuru yapmak da aynıdır. Başvurunuz sisteme geçtikten sonra birkaç gün içerisinde görevlendirilen müfettişler işyeri, belgeler ve koşulları denetlemek için ziyarete gelir. Denetleme sorunsuz tamamlandıktan sonra şirket kuruluşu için şu adımlar izlenir:

 • Şirket tescili için belgeler teslim edilir ve vergi hesap numarası başvurusu tamamlanır.
 • Defterler temin edilerek noter tasdiki, vergi hesap numarası, vergi levhası, yazar kasa levhası, irsaliye ve fatura, gider pusulası hazırlanır.
 • Tüm evraklar tamamlandıktan sonra sizi ilgilendiren ticaret odasına kayıt yaptırmanız ve şirket açılışı için sicil gazetesine ilan vermeniz gerekir.
 • İşyeri açma ve çalıştırma ruhsat başvurusu, sigortalılık başvuruları yapılır.

e-Devlet üzerinden Şahıs Şirketi Nasıl Açılır?

Online olarak şahıs şirketi açmak istiyorsanız e-Devlet hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek şahıs şirketi kurma başvurusunu yapabilirsiniz:

 • e-Devlet İnteraktif Vergi Dairesi girişi için e-Devlet kullanıcı adı ve şifrenizi girin.
 • İşlemler > Sicil Bildirimleri > İşe Başlama Bildirimi sekmelerine sırası ile tıklayın.
 • Açılan ekranda sırasıyla bilgileri doğru olarak doldurun ve cep telefonuna gelen yoklama tarih bilgisini not edin.
 • Size verilen tarihte görevli memurlar işyerine gelerek ofis alanını ve evrakları kontrol eder. Onay aldıktan sonra şirket kuruluşu tamamlanır.

Şahıs Şirketi Vergi İşlemleri

Şahıs şirketiniz için vergi levhasını internet, yeminli mali müşavir ya da ticaret odasından alabilirsiniz. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) internet sitesine kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaparak vergi levhası oluşturmanız mümkündür. Yeminli mali müşavire başvuru yaptığınızda da vergi levhası size teslim edilir. Bağlı olduğunuz ticaret odasına uğrayarak da vergi levhası temin edebilirsiniz.

 • Şahıs şirketi açtıktan sonra gelir vergisi, katma değer vergisi ve muhtasar beyannamesi ödemeniz gerekir. Gelirinize göre ödemeniz gereken vergi oranı farklılaşır.
 • Gelir vergisi 2023 yılında 70.000 TL’ye kadar %15, 70.000 TL – 150.000 TL arası %20, 150.000 TL – 370.000 TL %27, 370.000 TL – 1.900.000 TL %35, 1.900.000 TL üzeri %40 olarak vergilendirilir. Vergi içerisinde belli limitlerde indirim oranı uygulanarak hesaplama iki ayrı kalemde yapılır.
 • Verilen hizmet ya da satılan mala göre %1, %8 ve %18 olarak ücret üzerinden farklı KDV değerleri uygulanır.
 • Her yıl 25 mart tarihine kadar önceki yıl kar – zarar durumu için beyanname verilir ve verginin ilk taksiti ay sonuna kadar ödenir. İkinci taksitin ise temmuz ayı bitimine kadar ödenmesi gerekir.

Şirketinizi açtıktan sonra iş süreçlerini hızlandıran online muhasebe uygulamaları ile zamanı verimli kullanmak istiyorsanız şimdi Bizim Hesap ile iletişime geçin!

Hemen Tanışalım

BizimHesap ile şirketinizin Ön Muhasebe, e-Fatura, e-Arşiv ve tüm e-Ticaret operasyonunu tek platform üzerinden verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.