19.09.2019

Ticaret Sicil Kaydı Nedir, Nasıl Yapılır?

Ticaret Sicil Kaydı Nedir, Nasıl Yapılır?

Ticari sicil kaydı hakkında bilgi edinmek ve kaydınızı nasıl yaptıracağınızı öğrenmek istiyorsanız hemen yazımızı okuyun!

Bir iş yeri kurmanın sadece bir mesken tutmak ve ürün ya da hizmet karşılığında kazanç sağlamak olmadığını biliyoruz. Hem sizin haklarınızın korunması hem de hukuki ve ticari olarak sorumluluklarınızın takibinin yapılması için bürokratik birçok işlem de gerekiyor. İşte bunlardan biri olan ticari sicil kaydı hakkında bilmek isteyecekleriniz…

Ticari Sicil Kaydı Nedir?

Ticari sicil kaydınızı yaptırmak ticaret sicilinizin kayıtlara geçmesi ile ilgilidir. Bu yüzden de aslında bilinmesi gereken ticaret sicilinin ne olduğudur. Ticaret sicili, ticari işletmenizin ve taciri olarak ticari işletmenin sahibi olan sizin tüm bilgi ve kayıtlarını kapsayan resmi bir sicildir.

Bu yalnızca bir takip sistemi gibi düşünülmemelidir. İşletmenin sahibi olduğunuz andan itibaren hukuki durumunuzun takip edilmesi ve üçüncü kişilerin bilgilendirilmesinin yanı sıra ticari sicil kaydı ile haklarınızın korunması da sağlanır. Bu bilgiler son derece önemli olduğu için tacirlerin ve üçüncü kişilerin ticaret sicilini bilmesi şarttır.

Ticari Sicil Kaydı Nasıl Yaptırılır?

Ticari sicil kaydı yaptırmadan önce şirketinizin şahıs mı, yoksa sermaye şirketi olacağına karar vermeniz gerekiyor. Çünkü eğer sermaye şirketi kuracaksanız NACE kodu, faaliyet alanı, ana sözleşme gibi pek çok konuya da netlik kazandırmanız gerekiyor.

Ticaret Odası’na yapacağınız başvuru ile birlikte alacak olduğunuz ticari sicil kaydı için eğer kurduğunuz banka, askeri, kimya vb. gibi bir şirket değilse TC vatandaşı siz ve ortaklar, adres bilgileri de karşılandığında gerekli evrakları noterden kendiniz de imzalayabilirsiniz. Bunun dışında ise;

Mali müşavirinizin de Mersis üzerinden ana sözleşmeyi hazırlaması (kapsamında adres, sermaye, kar dağıtım usülleri, hissedarlar vs. yer alır),

Eğer İTO’da şahsen yapılmamışsa ana sözleşmeyi imzalamak için notere gidilmesi, mali müşavire vekaletname verilmesi, tescil talepnamesi hazırlanması ve noter onaylı kimlik fotokopilerinin alınması,

Sözleşmenin imzalanmasının akabinde bankadan sermayenin yatırılacağı hesabın açılması ve sermayenin 4’te 1’inin yatırılması, şirket kurulana kadar sürecek olan blokaj yazısının alınması,

Mali müşavir tarafından Halk Bankası’na sermayenin %0,04’ü kadar Rekabet Kurumu fonunun ödenmesi,

Kurucu ortakların kayıt beyannamesi için birer adet vesikalık vermesi,

Mali müşavirin hazırlayacağı dilekçe, kuruluş bildirim formu, oda kayıt beyannamesinin imzalanması,

Mali müşavirin bahsi geçen belgelerle birlikte ana sözleşme, banka blokaj yazısı ve Rekabet Kurumu ödeme dekontunu da dahil ederek İTO’ya başvurması,

İTO’nun evrakları incelemesi ve yeni bir evrak talep etmemesi halinde şirketi tescil etmesi,

Mali müşavir tarafından İTO’dan şirketin kurulduğuna dair belgenin alınması,

Şirket yöneticileri ile notere gidilmesi, imza sirkülerinin alınması, mali müşavirlik vekaleti çıkarılması ve resmi defterin noterden onaylatılması gereklidir.

Bu aşamalar tamamlandıktan sonra size gerekli olan ticari sicil kaydını da yaptırmış olursunuz.

Hemen Tanışalım

BizimHesap ile şirketinizin Ön Muhasebe, e-Fatura, e-Arşiv ve tüm e-Ticaret operasyonunu tek platform üzerinden verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.