15.01.2024

2024 Yılı Asgari Ücret Tutarı

2024 Yılı Asgari Ücret Tutarı

Asgari ücret, çalışanların hayatında önemli bir yere sahip olan ve her yıl yeniden belirlenen kritik bir maaş sınırıdır. Bu blog yazımızda, asgari ücretin ne olduğunu, nasıl belirlendiğini ve 2024 yılında uygulanan asgari ücretin işçi ve işveren üzerindeki etkilerini detaylı bir şekilde ele alacağız. Ayrıca, asgari ücret artışının çeşitli ödenekler ve mali parametreler üzerindeki etkisini de inceleyeceğiz.

Asgari Ücret Nedir ve Nasıl Belirlenir?

Asgari ücret, her yıl resmi kurumlarca belirlenen ve kelime anlamıyla “en düşük tutar”ı ifade eden bir maaş türüdür. Yasal olarak her yıl belirlenen bu miktar, işverenlerin işçilerine ödeyebilecekleri en düşük maaş sınırını oluşturur. İşverenlerin bu sınırın altında bir ödeme yapmaları, yasalara aykırı bir durum teşkil eder. Asgari ücret, sadece kendi alanında değil, diğer sektörlerde çalışanların maaşlarını da etkilediği için her kesimi ilgilendirir. 

Asgari ücretin belirlenmesi için her yıl 15 kişiden oluşan bir kurul toplanır. Bu kurul belirli kurallar çerçevesinde ücret belirleme sürecini yönetir. Komisyon Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı(ÇSGB) tarafından tespit edilen bir üyenin başkanlığında toplanmaktadır. Bu toplantıda 5 hükümet görevlisi, En çok üyeye sahip işçi kuruluşundan 5 temsilci, Ençok üyeye sahip işveren kuruluşundan da yine 5 temsilci yer almaktadır. Bu komisyon asgari ücret belirleme sürecinde şu konulara dikkat eder:

 • 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 39/I maddesi gereğince, yıllık asgari ücret tutarı yasalara uygun olarak hazırlanır.
 • Çalışanların temel ihtiyaçları, özellikle konut, gıda, ulaşım ve sağlık harcamaları, asgari ücretin belirlenmesinde öncelikli olarak göz önünde bulundurulur.
 • Çalışanların temel yaşam faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli olan minimum maaş miktarı belirlenir.
 • Masraf kalemlerinin tutarı, o anki güncel fiyatlar baz alınarak hesaplanır.
 • İşçinin saatlik ücreti, yasal belgeler üzerinden hesaplanır ve bu, aylık maaşın belirlenmesinde temel alınır.
 • Asgari ücret, en fazla iki yılda bir güncellenmek zorundadır.
 • Yıllık olarak belirlenen asgari ücret, Resmî Gazete’de yayımlandığı andan itibaren yürürlüğe girer. 
 • Asgari ücret, çalışanlara ödenmesi gereken minimum tutarı ifade eder; bu nedenle ek ödeme veya sosyal yardım gibi kalemler işçinin maaşından düşülemez.

Asgari Ücret 2024 Yılında Ne Kadar?

2024 yılında Türkiye’de asgari ücret, çalışanların hayatını doğrudan etkileyen önemli bir değişikliğe uğradı. 2023 yılında 11.402,32 TL olan net asgari ücret, 2024 yılı için %49 oranında bir artışla 17.002,12 TL’ye yükseltildi. Bu zam, asgari ücretin brüt tutarını da 20.002,50 TL’ye çıkardı. Bu artış, çalışanların konut, gıda, ulaşım ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarının güncel fiyatları göz önünde bulundurularak yapıldı.202

2024 yılında asgari ücretin günlük brüt tutarı 666,75 TL, net ise 566,74 TL olarak belirlendi. Saatlik ücret hesaplamasında ise günlük 7 saat 30 dakikalık çalışma süresi dikkate alınarak, brüt ücret 88,90 TL, net ücret ise 75,56 TL olarak hesaplandı. Çalışan ek mesaiye kaldığı zaman 2024 yılında alacağı saatlik brüt ücret ise 111,25 TL olmuştur.

2024 Yılı Asgari Ücret’in İşverene Maliyeti Ne Kadar?

2024 yılında Türkiye’de asgari ücretin işverene maliyeti, işçilere ödenen net maaşın ötesinde çeşitli ek yükümlülükleri de içerir. Asgari ücretin brüt tutarı 20.002,50 TL olarak belirlenmişken, işverenin bu maaşa ek olarak ödemesi gereken diğer paylar, toplam maliyeti artırır. Buna göre; 

 • 2024 Asgari Ücret Brüt Tutarı: 20.002,50 TL
 • Sigorta Primi (SGK) İşveren Payı %15.5: 2.800,35 TL 
 • İşsizlik Sigortası İşveren Payı %2: 400,05 TL 
 • Asgari Ücretlinin İşverene Toplam Maliyeti: 23.502,94 TL 

Asgari Ücret Artışından Hangi Ödenekler Etkilenir?

2024 yılında Türkiye’de asgari ücretin artışı, birçok ödeneği ve mali parametreyi doğrudan etkilemektedir. Asgari ücretin brüt olarak 20.002,50 TL, net olarak ise 17.002,12 TL olarak belirlenmesi, çeşitli ödeneklerin ve mali yükümlülüklerin hesaplanmasında temel alınmaktadır. Peki hangi ödenekler asgari ücretten etkileniyor?

 • Evde Bakım Parası: Asgari ücret artışı, evde bakım parasının belirlenmesinde dolaylı bir etkiye sahiptir. Hanehalkı gelir sınırlarının yeniden belirlenmesi, bazı başvuruların yeniden değerlendirilmesine yol açabilir.
 • Genel Sağlık Sigortası (GSS) Primleri: GSS primleri, asgari ücretin %3’ü üzerinden hesaplanır. 2024 yılında bu primler, asgari ücret artışıyla birlikte yeniden hesaplanacaktır.
 • İşsizlik Ödeneği: İşsizlik ödeneğinin taban limiti, brüt asgari ücretin %40’ı olarak belirlenir. Buna göre 2024 yılında en düşük işsizlik ödeneği aylık net 7.940,27 TL olarak hesaplanır.  
 • Muhtar Maaşları: Muhtarların maaşları, asgari ücretin altında olmamak üzere yasal düzenlemelerle belirlenir.
 • Maden İşçi Maaşları: Maden Kanunu uyarınca, maden işçilerinin maaşları en az asgari ücretin iki katı olmalıdır. 
 • İntörn Doktor Maaşları: İntörn doktorların maaşları, 2547 sayılı kanunun 29. Ek Maddesine göre en az asgari ücret kadar olmalıdır. 

Asgari ücret ve diğer finansal işlemlerinizdeki yıllık değişiklikleri kolayca yönetmek için BizimHesap’ı tercih edin. Tek bir panel üzerinden tüm gelir ve giderlerinizi basitçe takip edebilir, karmaşık hesaplamalardan uzak durabilirsiniz. Bu sayede, asgari ücret ve diğer mali değişikliklerin işletmeniz üzerindeki etkisini kolayca gözlemleyebilir ve buna göre planlamalar yapabilirsiniz. BizimHesap ile finansal verimliliğinizi artırın ve işletmenizin büyümesine odaklanın. 

Zamlı Asgari Ücret Ne Zaman Alınır?

2024 yılında Türkiye’de belirlenen yeni asgari ücret, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Bu artışla birlikte, işçilerin alacakları zamlı asgari ücret, Ocak ayının sonunda veya Şubat ayının başında ödenmeye başlanacaktır. 

Asgari Ücret Ara Zammı Ne Zaman Olacak?

Asgari ücrete ara zam yapılması konusunda her ne kadar geçmiş yıllarda, özellikle 2022 ve 2023’te Temmuz-Aralık dönemleri için ara zamlar yapılmış olsa da, şu an itibariyle hükümet tarafından 2024 yılı için herhangi bir ara zam yapılacağına dair bir açıklama yapılmamıştır. Bu durum, 2024 yılında asgari ücretin yılın başında belirlenen miktarla sabit kalacağını göstermektedir. Herhangi bir değişiklik olması durumunda, bu karar ilgili kurumlar ve hükümet tarafından resmi olarak duyurulacaktır.

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Kaldırıldı mı?

Asgari Geçim İndirimi (AGİ), çalışanların vergilendirilen maaşlarından yapılan bir indirimdir. 2007’den beri uygulanan bu indirim, işçilerin bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısına göre değişir ve işverenlere devlet tarafından ödeme yapılır. Ancak, 7349 Sayılı Kanun’un 3. Maddesi gereği, AGİ Ocak 2022’den itibaren asgari ücret ödemelerinde kaldırılmıştır.

Hemen Tanışalım

BizimHesap ile şirketinizin Ön Muhasebe, e-Fatura, e-Arşiv ve tüm e-Ticaret operasyonunu tek platform üzerinden verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.