22.04.2021

2021 Kurumlar Vergisi Oranı Nedir?

2021 Kurumlar Vergisi Oranı Nedir?

Kurumlar vergisi ile ilgili gündemi takip etmeye sebep bir güncelleme sıkça duyuluyor. 2020 yılına ait ve ödeme aralığı da 1-30 Nisan olan Kurumlar Vergisi zaten tahsilat zamanı itibari ile tüzel kişilerin gündeminde bulunuyor. Bununla birlikte ilk çeyreğini bitirdiğimiz ve ikinci çeyreği de bitmeye yakın olan 2021 yılı için Kurumlar Vergisi oranı bir merak konusu oluyor.

Kurumlar Vergisi Nedir?

Kurumların kazançları üzerinden yıllık belli bir oranda alınan vergi türüne kurumlar vergisi denilmektedir. Buna dahil olan sınıf sermaye şirketleridir. Şahıs şirketleri kurumlar vergisi mükellefi değildir.

Kurumlar vergisine mükellefi olanlar:

 • Sermaye şirketleri,
 • Kooperatifler,
 • İktisadi kamu kuruluşları,
 • Dernek ya da vakıflara ait iktisadi işletmeler,
 • İş ortaklıkları.

Bu mükelleflerin vergiye konu olan kazanç ve iratları ise:

 • Ticari kazançlar,
 • Zirai kazançlar,
 • Ücretler,
 • Serbest meslek kazançları,
 • Gayrimenkul iradı,
 • Menkul sermaye iradı,
 • Diğer kazanç ve iratlardır.

2020 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi

Kurumlar vergisi için beyanname hesap tarihinin kapanmasını takiben 4. ayın 1 ile 30 arasındaki iş günleri içinde mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine mesai saati bitimine kadar yatırılabilir. Ancak e-beyanname kullanan mükellefler bu işlemi elektronik ortam üzerinden de yapabilecekleri için verginin yatırılması için tanınan sürenin son gününde gece yarısına kadar yatırma şansına sahiptir.

Örnek vermek gerekirse; 2020 yılına ait olan kurumlar vergisi için son ödeme tarihi 30 Nisan’dır. 30 Nisan gününe kadar hafta içi mesai saatleri içinde bağlı olduğunuz vergi dairesine yatırabilir ya da e-beyanname sayesinde elektronik ortam üzerinden 30 Nisan gece yarısı 00:00’a kadar ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.

2021 Kurumlar Vergisi Oranları

Kurumlar vergisi oranları her yıl değişiklik gösterebiliyor. Vergi oranın değişmesinin yanı sıra kurumun elde ettiği gelire bağlı olarak da ödenecek olan miktar değişiklik gösterebiliyor. Elbette kurumlar vergisi için yalnız Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde elde edilmiş olan gelir üzerinden bir hesaplama yapmak gerekir. Yani, kurumsal vergisine tabi olan tam ya da dar mükelleflerin ikisinin de Türkiye içindeki gelirleri baz alınır.

2018 – 2019 – 2020 yılları için kurumlar vergisi oranı %20’den %22’ye çıkarılmıştı. Yani 2020 yılına ait kurumlar vergisi ödemesi yapacak olan mükellefler de %22 oranı ile vergilendirilmişti. 2021 için ise tekrar %20’lik vergi uygulanmıştı.

Ancak 2021 yılı için kurumlar vergisi oranı Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen geçici düzenlemeler ile artış gösterdi. Buna istinaden; kurumlar vergisi 2021 yılı için %3’lük bir artış göstererek %25 olarak belirlendi. Yıl sonuna kadar bir kurumun elde edeceği gelir üzerinden belirlenen %25’lik vergi oranına bağlı olarak kurumların yapacağı ödeme ise 2022 yılının Nisan ayında gerçekleşecek.

Kurumların mükellef olduğu bu verginin ödemesi ile ilgili bir sıkıntı yaşamamak, vaktini geciktirip cezai işleme maruz kalmamak ve kolay gelir- gider takibi yapabilmek için siz de mali yönetiminiz için online ön muhasebe programı kullanmaya başlayabilirsiniz. Pek çok muhasebe kalemini yönetmek için pratik bir araç olan Bizim Hesap ile 14 günlük ücretsiz deneme süresini hemen başlatabilirsiniz!

Hemen Tanışalım

BizimHesap ile şirketinizin Ön Muhasebe, e-Fatura, e-Arşiv ve tüm e-Ticaret operasyonunu tek platform üzerinden verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.