25.11.2019

Yeni Düzenleme İle 2019 E-İrsaliye Zorunluluğu Olan Mükellefler

Yeni Düzenleme İle 2019 E-İrsaliye Zorunluluğu Olan Mükellefler

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte vergi kanunları ile ilgili birçok değişiklik de gündeme geliyor ve bu değişikliklerden bazıları da e-irsaliye zorunluluğu kapsamında gerçekleşiyor.

Dijitalde her geçen gün güçlenerek varlık gösteren ticari oluşumlar bu alanda da yasal düzenlemeler yapılmasını zorunlu kılıyor. Her geçen yıl yapılan güncellemeler ve bu güncellemeler sayesinde gerçekleşen iyileşmeler de mükelleflerin sorumlulukları dahiline giriyor. E-İrsaliye zorunluluğu 2019 yılı biterken kimler için geçerli olacak sorusu da merak konusu haline geliyor.

E-İrsaliye Zorunluluğu Kimler İçin Geliyor?

Yıl biterken yasalarda yapılan değişikler her mükellefi aynı kapsamda ve aynı süre zarfında etkilemiyor. Değişkenlik gösteren bu durum ile ilgili olarak siz de kendi sorumluluklarınızı yıl bitmeden detaylarıyla öğrenmelisiniz.

1 Ocak 2018 tarihinden bu yana isteğe bağlı olarak kullanılan e-irsaliye geçme zorunluluğu 2019 yılından itibaren;

· E-Fatura uygulamasına kayıtlı, 2018 veya takip eden yıllarda satışları ile gayrisafi iş hasılatı ya da aynı dönem içindeki brüt satış hasılatı 25 Milyon TL ve üstünde olan mükellefler 1/7/2020 tarihine kadar,

· ÖTV Kanunu’na ekli (I) sayılı listede bulunan malların imal edilmesi, ithal edilmesi ya da teslimi ile ilgili gösterdiği faaliyetlerden dolayı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan bayilik lisansı da dahil olmak üzere lisans almış olanlar 1/7/2020 tarihine kadar,

· ÖTV Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malların imal, inşa, ithalini ve ana bayi / distribütör şeklinde pazarlamasını gerçekleştiren kişiler 1/7/2020 tarihine kadar,

· Maden Kanunu Kapsamında işletme ruhsatı ya da sertifikasına sahip bulunan kişiler ya da sahip bulunan kişiler ile maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişiler 1/7/2020 tarihine kadar,

· Şeker Kanunu’nun 2. Maddesine uygun olarak beyaz şeker imalı yapan kişiler 1/7/2020 tarihine kadar,

· GİTP 72 ile GİTP 73 (demir ve çelik ile demir ve çelikten yapılan eşyaların) imalatını, ithalatını ya da ihracatını yapan kişiler 1/7/2020 tarihine kadar,

· Tarım ve Orman Bakanlığı’nın belirlemesine göre Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kişiler 1/7/2020 tarihine kadar e-irsaliye geçme zorunluluğu taşıyor.

· Bununla birlikte 1/1/2020 tarihine kadar ise sebze ve meyve ticaretiyle uğraşıp da Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında kanun hükümlerine göre komisyoncu ya da tüccar olanların e-irsaliye zorunluluğu 2019 yılı bitimi ile başlıyor.

E-İrsaliyeye Geçiş Süreci

E-İrsaliye geçme zorunluluğu kapsamında yer almanız halinde bu geçiş işlemini gerçekleştirmek için de bazı adımları tamamlamanız gerekiyor. Bunların başında ise e-fatura sistemine geçmiş olmanız geliyor. Sonrasında ise tebliğ edilen şartlara uygun şekilde e-irsaliyeye geçiş için hazırlıklarınızı tamamlamalısınız. Son olarak ise GİB, Özel Entegratörler ya da Bilgi İşlem aracılığı ile geçiş işleminizi tamamlamalısınız.

Tam olarak bu noktada Bizim Hesap sizin için gereken tüm işlemleri kanunlara uygun ve eksiksiz bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlayabilir. Siz de bu düzenlemeler konusunda profesyonel bir desteğe ihtiyaç duyuyorsanız bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.

Hemen Tanışalım

BizimHesap ile şirketinizin Ön Muhasebe, e-Fatura, e-Arşiv ve tüm e-Ticaret operasyonunu tek platform üzerinden verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.