25.11.2019

Yeni Düzenleme İle 2019 E-Defter Zorunluluğu Olan Mükellefler

Yeni Düzenleme İle 2019 E-Defter Zorunluluğu Olan Mükellefler

Dijital dönüşümün zirvesini yaşadığımız çağlarda internet ortamındaki ticari dengeler açısından da kanunlar düzenleniyor. E-defter zorunluluğu da bu düzenlemelerden biri.

Gelecek olan yeni yıl ile birlikte e-fatura, e-irsaliye ve daha pek çok alanda kanunların yeniden düzenlenmesi ile mükellefler için bir değişim süreci başlamış bulunuyor. E-defter zorunluluğu da bu sürecin bir parçası. Belli şartlar ve zaman aralıkları dahilinde yapılması gereken bu geçiş işlemi mükellefler arasında geçiş yapma zorunluluğu olan süre açısından da farklılık gösterebiliyor.

E-Deftere Geçme Zorunluluğu 2019 Yılında Kimleri Kapsıyor?

Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca tutulması gereken defterlerde yer alması zorunlu olan bilgileri kapsayan kayıtlar bütününe e-defter denilmektedir. Baskı halinde yer almayan, sadece elektronik ortamda varlık kazanan bu belgeler gerektiği taktirde ilgililer için bir ispat niteliği de taşımaktadır. Bu sebeple e-defter zorunluluğu kapsamındaki geçiş işlemleriniz de kanuni olarak yerine getirmeniz gereken yükümlülükler arasında bulunuyor. Peki bu yükümlülükler kimleri kapsıyor?

· E-faturaya geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler, bu uygulamaya geçiş süreci içinde e-defter geçme zorunluluğu da taşıyorlar. Yıl içinde e-fatura uygulamasına zorunlu olarak geçmiş bulunan mükellefler için ise e-deftere geçiş zorunluluğu takip eden yılın başında gerçekleşiyor.

· Düzenlemenin tebliğ edildiği tarihten itibaren, Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan 397. maddenin 4. Fıkrası uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketler 1/1/2020 tarihinden itibaren e-deftere geçme zorunluluğu taşıyor. 2020 ve devam eden yıllarda bağımsız denetim şirketi koşullarının sağlanması halinde ise e-defter zorunluluğu takip eden yılın başından itibaren geçerli oluyor.

· Riskli ya da vergi uyum düzeyi düşük olduğu tespit edilen mükellefler ya da mükellef grupları başkanlık tarafından e-defter geçiş zorunluluğuna tabi tutulabilir. Bunun için yazılı bildirim yapılıp geçiş sürecinin tamamlanması için de en az 3 ay süre verilir. Burada esas olan mükellefe yapılan e-deftere geçiş için mükellefe yapılan yazılı bildirimde yer alan süredir.

· E-Defter zorunluluk kapsamında olan tüm mükellefler bir birleşme, ayrılma ya da tür değişikliğine gitmesi halinde yapılacak birleşme, ayrılma ya da tür değişiklikliği sonrası gerçekleşen işlemin ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ay içerisinde e-defter uygulamasına geçme zorunluluğu taşımaktadır.

Zorunlu olan bu kapsamlar dışında isteğe bağlı olarak e-deftere geçiş yapmak da mümkündür. Buna göre;

· 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na ekli cetvellerde yer alan idari kurum, kuruluş ve iktisadi kamu kuruluşlarının e-defter geçme zorunluluğu bulunmuyor.

· Bu tebliğ ile zorunlu tutulmayanlar ile 17/12/2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Vergi Usul Kanunu (Sıra No: 408) ile belirlenen e-defter zorunlulukları kapsamına girmeyenlerin de isteğe bağlı olarak e-deftere geçmesi söz konusu olabilir.

Bizim Hesap ile E-Defter Süreci

Tüm bu değişimlerle birlikte e-Deftere geçiş için gerekli olan aksiyonları vakit kaybetmeden almak için sizin de desteğe ihtiyacınız olabilir. Online Ön Muhasebe Programı Bizim Hesap ile e-fatura, e-arşiv, e-irsaliye geçişleri yanında e-deftere geçiş işlemleri de çok kolay. Bizim Hesap olarak sizlere elektronik geçiş işlemlerinizde güncel ve eksiksiz bir hizmet sağlıyoruz. Siz de iş yükünüzü hafifletmek ve işi uzman bir ekibe bırakmak için hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Hemen Tanışalım

BizimHesap ile şirketinizin Ön Muhasebe, e-Fatura, e-Arşiv ve tüm e-Ticaret operasyonunu tek platform üzerinden verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.