04.08.2018

Sağlık Hizmeti Sağlayan İşletmelere E-Fatura Zorunluluğu

Sağlık Hizmeti Sağlayan İşletmelere E-Fatura Zorunluluğu

Her geçen gün daha fazla dijital ortama taşınan varlıklar, yine dijital ortam üzerinde yeni sistemi de zorunlu kılıyor. Teknoloji tabanlı olarak durmadan gelişen bu sistem artık zorunlu olarak sağlık hizmeti sağlayan işletmeleri de kapsayacak.

Başta e-ticaret sektörü olmak üzere pek çok alanda belli gelir düzeylerine bağlı olarak e-fatura, e-arşiv gibi düzenlemeler GİB tarafından getirilmişti. Bu düzenlemeler hem mükelleflerin çok daha kolay ve hızlı bir şekilde vergi ödemesi, fatura kesmesi gibi işlemleri halletmesini hem de kağıt tüketimi, zaman kaybı gibi sorunların ortadan kalkmasını sağladı. Pek çok mükellefin faydalandığı e-fatura sayesinde muhasebesel iş kalemlerinde de ciddi bir hafifleme söz konusu oldu. Şimdi bu düzenlemeler sağlık sektörü için de zorunlu hale gelmiş bulunuyor.

E-Fatura ve E-Arşiv Geçiş Zorunluluğu Şartları

19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği göre: “IV.1.4. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu” başlıklı bölümünün (a) fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. “6. Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler (hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczaneler, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları vb.).” şeklinde bir karar alındı.

Bu doğrultuda 1 Temmuz 2021 tarihinden sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayacak olanların e-faturaya geçmesi zorunlu kılınmış oluyor.

e-Arşiv tarafı için ise 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren düzenlenecek olan faturaların;

  • Vergiler dahil toplam 30 bin TL’yi geçmesi,
  • Vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutar 5 bin TL’yi geçmesi halinde e-arşive geçme zorunluluğu bulunmaktadır.

Bizim Hesap ile Çok Daha Kolay

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca onaylanmış bir entegratör olan Bizim Hesap’tan rekabetsiz fiyat avantajı ile kapsamlı bir ön muhasebe hizmeti alabilirsiniz.

E-fatura ya da e-arşiv oluşturmak için ihtiyacınız olan bütün işlemleri çok daha kolay bir entegrason süreci ile çözümleyebilir ve hem zamandan hem de maliyetten tasarruf edebilirsiniz.

Bizim Hesap’ın kullanımı kolay arayüzü sayesinde e-faturalarınızı kolayca oluşturabilirsiniz. iOS ve Android işletim sistemleri ile uyumlu çalışan mobil uygulaması sayesinde internet bağlantısı olan tüm mobil cihazlardan panele erişim sağlayabilir ve dilediğiniz zaman e-faturalarınıza ya da e-arşivinize ulaşabilirsiniz.

Sadece birkaç basit adımı tamamlayarak üye olabileceğiniz Bizim Hesap sayesinde ücretsiz olarak faydalanabileceğiniz pek çok özellik de bulunuyor. Siz de geçiş sürecinde doğru ve kalıcı bir çözüm için hemen Bizim Hesap’ı tercih edin!

Hemen Tanışalım

BizimHesap ile şirketinizin Ön Muhasebe, e-Fatura, e-Arşiv ve tüm e-Ticaret operasyonunu tek platform üzerinden verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.