29.08.2019

Personel Maliyeti Nasıl Hesaplanır?

Personel Maliyeti Nasıl Hesaplanır?

Personel maliyeti hesaplama işlemini bilmiyorsanız Bizim Hesap olarak sizin için ayrıntılı bir şekilde konuyu kaleme aldık. Hemen bilgi edinin.

Personel maliyeti her çalışan ve iş yükü için farklılık gösterebilir. Hesaplanması için farklı metriklerin de devreye girdiği bu işlemde yıllık olarak sizin için maliyetin ve kazanımın ne olduğunu bilmeniz gerekebilir. Brüt maaş, sigorta primleri, her çalışan için ödemekle yükümlü olduğunuz vergi tutarı gibi pek çok değişken hesaplamalarınız üstünde etkilidir. Her yıl düzenlenen bazı kanunlara göre de değişiklik gösterebilecek personel maliyeti 2019 yılında nasıl hesaplanıyor, birlikte bakalım.

İşçinin Maliyeti

Personel maliyeti hesaplamak için öncelikle brüt maaşın ve işçilik maliyetinin hesaplanması gerekiyor. Brüt maaş: net maaş, SGK, gelir vergisi ve damga vergisinin toplamıdır. Bu formüldeki SGK ise işçi primi ve işsizlik priminin toplamıdır. Brüt maaşı hesapladıktan sonra işçilik maliyetinin hesaplanması gerekir. Bunun hesaplamasını yapmak için de brüt maaşın işveren payının toplanması gerekir.

Özetle; bu formülde ayrı ayrı SGK ve işsizlik primi hesaplamasındaki oranları da bilmeniz gerekir. Bununla birlikte gelir vergisinin payının ne olacağını da hesaplamalısınız. SGK ve işsizlik primi için taban ve tavan tutarlarını baz almalısınız.

2019 yılı için taban tutar, yani asgari ücret, 2.558,40 TL’dir. Tavan tutar ise 19.188,40 TL’dir.

Hesaplamanızdaki tavan tutarın üzerindeki tutarlar da 19.188,40 TL üzerinden hesaplanır.

Bu durumda primlerin yüzdeleri ise; SGK primi için; işveren payı %20,5 ve işçi payı ise ’tür. Toplamı ise %34,5 yapmaktadır. İşsizlik primi için ise; işveren payı %2 ve işçi payı ise %1’dir. Toplamı ise %3 yapmaktadır.

Yani prim hesaplamasında işveren payının toplamı %22,5 ve işçi payının toplamı ise ’tir. Her ikisinin toplamdaki son yüzdesi ise %37,5’tir.

Gelir Vergisi ve Asgari Geçim İndirimi

Personel maliyeti hesaplamak için de gelir vergisi hesaplaması gerekiyor. Öncelikli olarak vergilendirilecek maaş tutarını hesaplamalısınız. Bunun için de brüt maaştan SGK işçi payını düşmelisiniz. Bunun vergi tutarını öğrenmek için ise vergilendirilecek olan maaşı gelir vergisi oranı ile çarpmalısınız. Tabii bu işlemi yapabilmek için gelir vergisi oranlarını da bilmelisiniz.

2019 yılında;

18.000 TL için;

40.000 TL için; 18.000 TL’sine 2.700 TL, fazlası %20

148.000 TL için; 40.000 TL’sine 7.100 TL, fazlası %27,

148.000 TL’den fazlası için 148.000 TL’sine 36.260 TL, fazlası %35 olacak şekilde vergi oranları

belirlenmiştir.

Asgari Geçim İndirimi ise çalışanların, azami ölçüde yaşamalarını sağlayacak olan meblağın gelirden düşülerek vergi uygulanmadığı tutardır. Bu indirim çalışanın evli, bekar, evli ise kaç çocuklu olduğuna göre değişebilir. 2019 yılı için ise 191,88 TL ile 326,20 TL arasında değişmektedir.

Biz burada sizlerle 2019’a ait temel bilgileri paylaştık. Ama personel maliyetleri hesaplamalarında, net ve güncel bilgilere ulaşmak için her zaman mali müşavir veya muhasebecinize danışmanınızı öneririz.

Hemen Tanışalım

BizimHesap ile şirketinizin Ön Muhasebe, e-Fatura, e-Arşiv ve tüm e-Ticaret operasyonunu tek platform üzerinden verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.