01.04.2019

2019 Yılında E-Fatura Kullanma Zorunluluğu Olan Mükellefler

2019 Yılında E-Fatura Kullanma Zorunluluğu Olan Mükellefler

Bilindiği gibi, elektronik ortamda hazırlanan faturalara e-fatura denilmektedir. E-faturalar, işlemlerin bilgisayar ortamında daha hızlı yapılması sağlamak ve kağıt israfını önlemek için tasarlanmıştır.

E-fatura sistemi son yıllarda daha fazla yaygınlaşmıştır. Özellikle kurumsal şirketler, genellikle e-fatura sisteminden yararlanmaktadırlar. Zira e-fatura hem ciddi bir maddi külfeti ortadan kaldırmakta hem de doğanın korunmasına yardımcı olmaktadır. Bu nedenle işletmelerin duyarlı davranıp kağıt fatura yerine e-faturayı tercih etmesi doğru bir karar olacaktır.

2019 Yılında E-Fatura Zorunluluğu

Elektronik faturaya geçiş tüm işletmeler için hem çeşitli masrafları azalttığı hem de çevrenin korunmasına destek verdiği için önerilen bir yöntem olmakla birlikte henüz tüm işletmeler için zorunlu hale getirilmemiştir. Ama her yıl Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından e-fatura kullanımının zorunlu olduğu şirketler açıklanmaktadır. 2019 yılı itibariyle de bazı vergi mükelleflerine e- fatura zorunluluğu getirilmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın web sitesinde belirttiği duyuruya göre; 2017 hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan mükelleflere ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükelleflere e-fatura ve e-defter uygulamasına geçme zorunluğu getirilmiştir.

İlave olarak, internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2017 hesap dönemi brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzerinde olan mükelleflere 1.1.2019 tarihi itibariyle de e-Arşiv Uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

E-Fatura Nasıl Kesilir?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yetki verilen özel entegratörler aracılığıyla e-fatura kesmeniz mümkündür. Entegratör firmalar, firmanızın bilgilerini muhasebeden alarak, e-fatura düzenlenmesini sağlar.

Online Ön Muhasebe Sistemi Bizim Hesap ise, GİB tarafından yetkilendirilmiş özel entegratör ile bütünleşik çalışmaktadır. Bizim Hesap sayesinde hızlıca e-fatura sistemine başvuru yapabilir, vakit kaybetmeden e-faturalarınızı kesebilir ve gelen tüm faturalarınızı takip edebilirsiniz. Daha fazla bilgi için tıklayın.

E-Faturanın Avantajları

  • Kağıt, kalem ve zarf kullanılmamasından ötürü mali giderleri önemli ölçüde azaltır.
  • Ağaçların kesilmesini önlediği için çevre dostudur.
  • Faturaların kaybolması gibi durumlar yaşanmaz.
  • Faturalarınızı tek tıkla kolayca bulabilirsiniz.
  • Faturalarınızı dijital ortamda güvenle arşivleyebilirsiniz.
  • Müşterilerinizle iletişiminiz kolay ve hızlı hale gelir.
  • Fatura saklamak için özel bir alana ihtiyaç duymazsınız.
  • Faturalar dijital ortamda daha hızlı hazırlandığından, hem işlerinizi daha hızlı halledersiniz hem de zamandan tasarruf edersiniz.
  • Muhasebe sisteminizi entegre edebilirsiniz.

Hemen Tanışalım

BizimHesap ile şirketinizin Ön Muhasebe, e-Fatura, e-Arşiv ve tüm e-Ticaret operasyonunu tek platform üzerinden verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.