10.04.2023

YouTube Gelirleri Nasıl Vergilendirilir?

YouTube Gelirleri Nasıl Vergilendirilir?

YouTube’un AdSense benzeri reklamlarından gelir elde etmek mümkün hale geldiğinden beri, bu kazançların bir şekilde vergilendirilmesi gerekiyordu. Belli yasal düzenlemeler yapıldıktan sonra, birçok YouTuber başlangıçta bu konuda yeterli bilgiye sahip değildi ve çoğu vergi beyanında bulunmamıştı. YouTube’dan ciddi anlamda kazanç elde eden yayıncıların nasıl vergilendirileceği konusu son yıllarda daha fazla gündeme gelmeye başladı ve çıkarılan yasalar da buna bağlı olarak değişkenlik gösterdi ya da esnetilmeye çalışıldı.

Türkiye’de, herhangi bir işletme faaliyeti için belirli bir gelir düzeyine ulaşan kişiler KDV mükellefi olmakla yükümlüdür. Bu nedenle, YouTube üzerinden elde edilen gelirlerin belirli bir düzeyi aşması durumunda, KDV mükellefi olunması zorunludur. Ayrıca çoğu ülkede YouTuber’lık, bir girişim faaliyeti olarak kabul edilir ve dolayısıyla vergilendirilir. Türkiye’de de YouTube üzerinden elde ettiğiniz gelirlerin tamamı Gelir Vergisi Kanunu’na göre belirlenir. Fakat son 1 yıl içerisinde yayıncılara kolaylık sağlayacak bazı istisnai haklar tanınmıştır.

YouTuber’ların Vergi Yükümlülükleri

Elde edilen gelirin vergilendirilmesi için öncelikle vergi mükellefi olmanız gerekir. Eğer bir yayıncıysanız, elde ettiğiniz gelirin türüne göre vergilendirme şekliniz de değişkenlik gösterecektir. Örneğin, Google AdSense gibi bir reklam programı aracılığıyla elde edilen gelirleriniz ticari kazanç olarak kabul edilir ve “gelir vergisi” kapsamına alınır. Belli şartlarda, YouTuber’lık için herhangi bir ticari girişim gibi, “bireysel işletme faaliyeti” olarak kabul edilebilir. Dolayısıyla, elde ettiğiniz kazanç gelir vergisi oranlarına göre vergilendirilir.

Ayrıca, bir şirket aracılığıyla YouTube üzerinden gelir elde ediliyorsanız, şirketin Türkiye’de kurulu olduğu ya da Türkiye’de vergi mükellefi olduğu varsayılır. Bu nedenle, şirket adına elde edeceğiniz gelirleri de Türkiye’de vergilendirmeniz zorunludur.

YouTube Reklam Gelirlerinin Vergilendirilmesi

Eğer vergi mükellefiyseniz, bu durum elde ettiğiniz gelirlerin beyanını yapmakla yükümlü olduğunuz anlamına gelir. Bu kapsamda, YouTube üzerinden elde edilen gelirlerin de beyan edilmesi mecburidir. YouTube’dan elde edilen gelirler eskiden birer bireysel işletme faaliyeti olarak kabul edildiği için, bu gelirlerin vergilendirilmesi sırasında standart bir vergi mükellefi olduğunuz varsayılıyordu. Fakat belli durumlar artık istisna kapsamına alındı ve vergilendirme şartları kolaylaştırıldı.

Eğer mobil cihazlar için uygulama geliştiriyorsanız ya da ufak çaplı bir çevrimiçi yayıncıysanız yalnızca %15 stopaj kesintisine tabi durumdasınız demektir. Diğer taraftan sponsor gelirleriniz ya da yurtdışı ödemeleriniz bu kapsama dahil edilmez. Zaten en başından YouTube sizden kendi reklam gelirlerini beyan etmenizi isteyecektir. Eğer farklı türden gelirleriniz varsa, bunlar aynı kapsama alınmayacaktır.

YouTube Gelirlerinin Beyanı

YouTube İş Ortağı Programı’na başvururken tüm içerik oluşturucuların vergi bilgilerini sisteme kaydetmesi gerekir. Google, sizi belirli yönergelerle, kazandığınız geliri beyan etmeniz ve gerekli tüm vergileri ödemeniz gerektiği konusunda belli ölçüde bilgilendirecektir. Bu verginin türüne göre ödemeniz gereken bedelin değişkenlik göstereceğini unutmamalısınız. Ayrıca yıllık 1.900.000 TL’den daha fazla kazanmanız durumunda %15’lik istisnadan faydalanmazsınız. İstisnaya uymadığınız takdirde, faiz ve ceza ödemek zorunda kalabilirsiniz.

Bir vergi mükellefi olarak, elde edilen gelirlerin türüne göre farklı vergi bedelleri ödersiniz. Türkiye’de ticari kazançlar, serbest meslek kazançları ve diğer kazançlar olarak üç farklı kategoriye ayrılır ve her bir kategori için farklı vergi oranları uygulanır. YouTube üzerinden elde edilen gelirler, Google AdSense gibi bir reklam programı aracılığıyla elde edilmediğinde, yani farklı sponsor ve dış kaynaklı kazançlara dönüşmeye başladığında, bunların Gelir Vergisi Kanunu’na uygun şekilde, ticari kazanç olarak beyan edilmesi gerekir. Aksi takdirde cezalı vergi oranlarıyla karşılaşmanız kaçınılmazdır.

Türkiye’de faaliyet gösteren bir şirketiniz varsa ya da böyle bir şirket aracılığıyla YouTube üzerinden gelir elde ediliyorsanız, elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi oldukça karmaşık hale gelebilir.

Şirket Kurmak Kanalımın Vergilendirilmesini Nasıl etkiler?

Ticari kazançlar için geçerli olan gelir vergisi oranı ortalama %22 civarındadır. Ancak, elde edilen gelirin miktarı arttıkça, bu oran da değişmeye başlar. KDV mükellefiyeti konusunda da belirli bir gelir düzeyini aşan kanal sahipleri daha fazla KDV ödemek zorunda kalabilirler. Diğer taraftan bir şirket kurmak, kazancınızın dramatik ölçüde artmasını sağlayabilir.

Bir içerik sağlayıcısı olarak Türkiye’de bir şirket kurup kurmamanız, tamamen içinde bulunduğunuz özel koşullara ve hedeflerinize bağlıdır ve bu kararı verirken vergilendirilme konusunda göz önünde bulundurmanız gereken birkaç husus vardır:

● Yurt içinde bir şirket kurmak, belirli işletme giderlerinizde indirim talep edebilmenizi de kapsayan belirli vergi avantajlarından ve teşviklerden yararlanmanızı sağlayabilir. Diğer taraftan, bir şirket kurmanın ödeyeceğiniz vergi miktarına etkisi, seçtiğiniz sektör ve kazandığınız gelir miktarına bağlı şekilde belirlenmeyi sürdürür. Eğer işletme kurmayı ve geliriniz bu doğrultuda vergilendirmeyi düşünüyorsanız profesyonel yardım almayı mutlaka düşünmelisiniz.

● Bir şirket sahiplerinden ayrı tüzel bir kişi olarak kabul edilir. Bu kabaca, herhangi bir borç veya yükümlülükten kişisel olarak mal sahibi yerine, şirketin de sorumlu tutulacağı anlamına gelir. Kanalınız tüzel bir kişi olarak artık şirketinizi temsil etmeye başlar ve bu şekilde vergi mükellefi haine gelir.

● Türkiye’de, 2022 yılında çıkarılan kanun ile birlikte, tüzel şirket kapsamında YouTube’dan kazanç elde edenlerin vergilendirilmesi konusu daha net şekilde düzenlendi. Bu kanunla, internet üzerinden elde edilen gelirlerin de şirket üstünden vergilendirilmesi gerektiği belirtildi ve bu kapsamda YouTube’dan para kazanmanın vergilendirilmesinin de kapsamı genişletilmiş oldu.

● YouTube, videolarına “ürün yerleştiren” YouTuber’ların ve şirketlerin vergilendirilmesi konusunda sorumlu bir konumda değildir. Bu gibi durumlarda, vergi yükümlülüğü bireysel YouTuber’lara ya da bağlı oldukları şirketlere aittir. YouTube, sadece gelirlerin toplanması ve katılımcılara dağıtılması için kullanacağınız bir ara platformdur.

Her Youtuber Vergi Ödemek Zorunda mı?

YouTube’un, Türk bir YouTuber’a ne kadar ödeme yaptığına dair kesin bir bilgiye ulaşmak zordur. Çünkü YouTube, reklam gelirlerinin hesaplanmasını ve ödenmesini bir dizi farklı değişkene bağlı olarak belirlemektedir. Bu faktörler arasında, bir kanalın izlenme sayısı, reklam türleri, reklam verenlerin bütçeleri, reklamların tıklanma oranları gibi kriterler bulunabilir.

YouTuber’ın kazancının vergilendirilmesi, elde edilen gelirin miktarına bağlı olsa da bu vergilendirmenin oranını kesin olarak saptamak zordur. Türkiye’de bir bireysel işletme faaliyeti olarak kabul edilen YouTube gelirleri, kanal sahibinin, elde ettiği gelirin miktarı ve bu gelirin ne kadarının vergilendirileceği, gelirin çeşidene görede değişkenlik gösterir. Bu yüzdeler vergi dilimine göre değişkenlik gösterecek olsada, gelirinizin bir bölümünün vergilendirilmesi kaçınılmazdır.

YouTube’dan Kazanılan Paraların Vergi Oranları Nedir?

Türkiye’de vergilendirme sistemi gelir vergisi ve kurumlar vergisi olarak ikiye ayrılır. Bireysel YouTuber’lar genellikle gelir vergisi mükellefi olarak değerlendirilir. Türkiye’de gelir vergisi dilimleri gelirin miktarına göre, %15 ve %35 arasında değişkenlik gösterebilir.

Elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi oldukça karmaşık hale gelebilir. Bu yüzden son bir yıl içerisinde yayıncılara kolaylık sağlayacak bazı adımlar atıldı. Yıllık kazancınız 1.900.000 TL’yi aşmadığı takdirde artık kendi adınıza bir şirket kurmanıza gerek gerek kalmadı. Yeni düzenlemeyle bankalar %15’lik kesintiyi otomatik olarak yapıyor ve kazancınız hesabınıza vergilendirilmiş şekilde hesabınıza geçiyor.

YouTube Türkiye’de Vergi Ödüyor Mu?

Devlet ve YouTube (ya da Google) arasında katılımcıları kapsayan doğrudan bir vergilendirme ilişkisi yoktur. YouTube tıpkı Amerika Birleşik Devletleri’nde vergilendirildiği gibi Türkiye’de de vergilendirilir. Şirketin devlete ödediği vergiler, kazancına ve Türk Vergi Kanunu’na göre hesaplanır. YouTube’un vergilendirilen gelirleri arasında reklam gelirleri, YouTube Premium abonelikleri ve diğer hizmetlerle ilgili kazançlar bulunur. Fakat bu vergilerin tümü sizin gelirlerinizden bağımsızdır. Sizden otomatik kesilen vergi payı bankalar aracılığıyla, sizinle devlet arasında her iki tarafı korumaya yönelik bir hizmettir.

İster bir şirket üzerinden ister bireysel olarak YouTube’dan para kazanan bir yayıncı olun, gelirinizi beyan etmek ve Türk Vergi Kanununa uygun olarak vergi ödemek için profesyonel yardım almak her zaman yararınıza olabilir. Böylece faiz ya da ceza ödemekten kaçınmanız kolaylaşır. Eğer geliriniz belli bir sınırın üstüne çıkma eğilimindeyse, profesyonel destek aldığınız takdirde, çıkarlarınız korumanız kolaylaşır. Ayrıca daha yüksek gelir dilimlerine sahipseniz, danışmanlık yardımıyla kendi şirketinizi kurmayı hedefleyebilirsiniz.

Hemen Tanışalım

BizimHesap ile şirketinizin Ön Muhasebe, e-Fatura, e-Arşiv ve tüm e-Ticaret operasyonunu tek platform üzerinden verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.