19.12.2022

KDV Beyannamesi Nedir?

KDV Beyannamesi Nedir?

İşletmelerin finansal işlemlerine göre belirli süreler devlet işleyişine ilişkin beyanname bildiriminde bulunur. Beyannameler sayesinde büyük veya küçük işletme işletmeleri, yasal sorumluluklarını yerine getirir. İşletme yönetiminin merak edeceği “KDV beyannamesi nedir?” Soru, Tevkifatlı mal yada hizmet alım satımı gerçekleştiren mükelleflerin elde ettikleri gelire göre devlete ne kadar vergi ödemeleri bildiren beyanname türü olarak yanıtlanır. KDV beyannamesinde yer alan tutarlar, hizmet alanı satış yapan görevlie ödediği vergi türüdür. Satış yapan mükellefse elde ettiği KDV gelirlerini beyanname halinde hazırlayarak devlete bildiriyor. Hizmet sektörlerine göre faturalarda kesilen KDV değerleri birbirinden farklıdır. Satış yapan mükellef; lüks olmayan barınma veya temel ihtiyaçlarda %1, yumurta peynir gibi gıda ürünlerinden %8 ve beyaz eşya gibi elektronik eşyalar ise %18 oranında KDV kesintisi tasarruf. Bazı dönemler uygulanan KDV kesinti oranlarında değişiklikler görülür. Elde edilen KDV kesintileri muhasebeciler tarafından adresleri ve beyanname formülleri ile bağlı bulunduğu vergi dairesine iletilir. Devlet elde ettiği KDV gelirlerini ise kamu harcamalarında kullanır. KDV beyannamesi taşımanın, muhafızlar tarafından fiziki veya elektronik muayenenin bildirilmesi mümkündür. Katma Değer Vergisi Beyannamesi Formu’nun eksiksiz ve konut şartlarına uygun şekilde doldurulması gerekir. Düzenlenen KDV beyannamesi doğumlarının bitişinde vergi dairesi üzerinden e-beyanname olarak muayene, fiziki iş yükünü hafifletir ve zaman harcamanın dışları. Peki KDV beyannamesi gerekli midir? Nasıl alınmalı? Gelinin tüm detaylarına bir arada bakalım.

KDV Nasıl Hesaplanır?

İşletmeler ürün veya hizmet satışında KDV hesaplamasında iki farklı yöntem kullanır. İlgili faturada; KDV dahil tutarları veya KDV dahil olmayan işlem miktarlarını hesaplamak mümkündür. KDV hesaplamasında Türkiye’de; %1, %8 ve %18 yasal oranlar kullanılır. Ürün net satış miktarı belirlendikten sonra ilgili tutarlar KDV oranıyla çarpılarak KDV’li fiyata ulaşmak mümkündür. Ürüne ait KDV dahil fiyattan ise yasal orana göre hesaplanan tutarlar düştüğünde ürün net satış fiyatına ulaşılır. Örnek olarak; 1.000,00 TL net satış satın alınan elektronik cihaz yasal KDV oranı %18’dir. Hesaplama sonucu ürün KDV dahil satış fiyatı 1.180,00 TL olur. Tersi işlemle de ürün net satış fiyatını kısa sürede hesaplamak mümkündür. Bunun için Brüt satış birikimleri / (1+vergi oranı) formülü kullanılır. Dilerseniz Bizim Hesap uygulamalarına göz atabilir,

KDV Beyannamesi Nasıl Düzenlenir?

KDV beyannamesi yükümlülüklerinin yasal olarak bildirimde bulunmaları gereken belgedir. KDV beyannamesi elektronik büyü veya fiziki olarak hazırlanabilir. Fiziki beyannameyi taahhütlü veya iadeli taahhütlü şekilde ilgili vergi dairesine karar vermek mümkündür. KDV beyannamesini düzenlerken dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekildedir:

 • Beyannamede yer alan gerçek veya tüzel kişiliğe ait bilgilerin doğru olması gerekir.
 • İşletmenin bağlı bulunduğu vergi dairesi yazılmalı ve buna göre işlem yapılmalıdır.
 • Vergilendirme dönemi aylık veya üç aylık şeklinde bildirilmelidir.
 • KDV beyannamesinin düzenlendiği yıl mutlaka yazılmalıdır.
 • Fiziki beyannamelerin mavi tükenmez kalem ile doldurulması gerekir.
 • E-beyanname şeklinde düzenlenen formda yer alan birinci tablo; tevkifat uygulanan tutarlar, kesintiler, KDV matrahları ve KDV’nin ne kadarının kesildiği yazılmalıdır.
 • E-beyanname ikinci tablosu, ulusal tevkifat uygulanan işlemler bildirilmelidir.
 • Üçüncü e-beyanname tablo bölümü, diğer işlemler olarak belirtilen tutarlar ve KDV matrahları işlenmelidir.
 • Elektronik beyannamede dördüncü tablo, önceki döneme ait KDV indirimleri işlenmeli ve son satırda gerekli hesaplamalar uygulanır.
 • E-beyanname beşinci tablo ise sonuç bölümü olarak adlandırılır. Sonuç bölümünde alınması gereken KDV tutarları ve toplam matrah yer almalıdır.
 • KDV hesaplamasında yasal vergi miktarlarına dikkat edilmesi gerekir.
 • Beyanname bildirimi sonrasında fark edilen hatalar, yasal tarih aralığı vergi dairelerine yazmak mümkündür.
 • E-beyanname gönderebilmek için Türkiye Cumhuriyeti Gelir İdaresi Başkanlığı’na ait bir bilgisayarın bilgisayarında kurulu olması gerekir. E-beyanname sistemi kodu kullanıcı ve şifre ile giriş gerçekleştikten sonra KDV beyannamesini tek tıklamak mümkündür.

KDV Beyannamesi En Son Ne Zaman Verilir?

Gerçek veya tüzel mükelleflere ait KDV beyannamesi, her ayın 24. gününde ilgili vergi dairesine bildirilir. Beyanname bildirimi elektronik büyü veya fiziki olarak yapılır. Bildirim yapılan beyanname birimlerinin son ödeme tarihi ise bildirimi yapılan pazartesi 26. günüdür. Türk vergi sistemi beyana dayalı olduğu için muhakemelerin ilgili tarihlerde bildirimde bulunmaları gerekir. Beyannamede yer alan tutarların, idame birliklerinin oranlara göre muhafaza edilmesi önemlidir. Tüketiciler KDV ödemesini mal veya hizmet satın alırken yapar. İşletme eline geçen bu tutarlar beyannamesi bildirimiyle devlete ödenir. Kanuni verilme süresi geçmiş beyannamelerin düzenlenmesi düzenlenerek elektronik mahkemelerle ilgili vergi dairesine gidilmesi mümkündür. Beyannamelerini içeren ayrıca düzeltme ve tasdik talebi de online olarak gönderebilirsiniz. Son ödeme tarihinde tatil gününe denk gelmesi durumunda, ödemenin takip eden ilk işin yapılması gerekir. Bazı dönemler devlet tarafından çeşitli ödeme kolaylıkları da sağlandı. Bunun yanı sıra KDV beyannamelerinde hata payının oluşmaması için işletmeye ait ön muhasebe işlemlerinin takip edilmesi gerekir. Kesilen faturaların tevkifatlı olup olmadığını göre devlete götüren KDV’nin sahip olduğu değerlerdir. Bu nedenle Maliye Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu düzenleyiciler hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Yönetmeliklere göre kesilen faturanın hangi KDV beyannamesinin çıkarılmasının doğru bir şekilde belirlenmesi önemlidir. Bunun yanı sıra KDV beyannamelerinde hata payının oluşmaması için işletmeye ait ön muhasebe işlemlerinin takip edilmesi gerekir. Kesilen faturaların tevkifatlı olup olmadığını göre devlete götüren KDV’nin sahip olduğu değerlerdir. Bu nedenle Maliye Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu düzenleyiciler hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Yönetmeliklere göre kesilen faturanın hangi KDV beyannamesinin çıkarılmasının doğru bir şekilde belirlenmesi önemlidir. Bunun yanı sıra KDV beyannamelerinde hata payının oluşmaması için işletmeye ait ön muhasebe işlemlerinin takip edilmesi gerekir. Kesilen faturaların tevkifatlı olup olmadığını göre devlete götüren KDV’nin sahip olduğu değerlerdir. Bu nedenle Maliye Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu düzenleyiciler hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Yönetmeliklere göre kesilen faturanın hangi KDV beyannamesinin çıkarılmasının doğru bir şekilde belirlenmesi önemlidir.

KDV Beyannamesi Zorunlu mu?

Tüketim vergileri arasında yer alan KDV, işletmeler tarafından beyanname şeklindeki düzenlemeler ve ilgili daireye bildirilir. KDV beyannamesinin mükellefleri tarafından vergi dairesine iletilmesinin yasal olarak harcanması. E-beyanname sistemi üzerinden KDV gidişi kısa sürede iletebilirsiniz. Mükellefler, faaliyet konularına göre farklı KDV oranlarına göre hesaplamalar yapar. %1 KDV kesintisi uygulanan ürünler: çay, su, tuz, yağ, konserve bakım, kuruyemişler, mamalar, baharatlar, yumurta, zeytin, peynir, süt, meyve ve sebze gibi gıda ürünleridir. %8 KDV kesintisi uygulanan ürünler: temizlik ürünleri, bebek bezi, deterjanlar, sabunlar ve şampuanlardır. %18 KDV kesintisi uygulanan ürünler ise: altın ve pırlanta gibi değerli madenler, elektronik cihazlar, beyaz eşyalar, mobilyalar, turizm belgesine sahip evler ve dinlenme mekanlarında verilen hizmetlerdir. Ayrıca işletmelerin faaliyet alanına göre aylık veya üçer aylık olarak KDV beyannamesi bildiriminde bulunur. E-beyanname sistemi ise bildirim çalıştırmayı pratik ve doğru şekilde gerçekleştirmeye izin verir. KDV belirleme işlemleri zorunlu veya vergi sorumlusunun beyanı üzerine gerçekleşir. Bu nedenle ilgili beyannamenin kullanılmasının doğru ve anlaşılır biçimde doldurulması gerekir. Aksi halde mükellefler yasal cezalar alabilir. İşletmelerin satış yapmaması durumunda da KDV beyannamesi bildirimi yapmaları önemlidir. Boş beyannameler veya devredilen KDV beyanları işlemsiz aylarda da vergi dairesine bildirilir. Bunun yanı sıra aktif satış birimleri yasal sınırlamaları aşmayan karmaşıkların beyannamelerinde mali müşavir veya serbest muhasebeci imzasıyla denetimi olması gerekir. Yasal sınırlarda satış gerçekleştiren büyük gümrük yükü ise bu bileşenleri muaftır. E-beyanname yönteminde formlarda onay yapılması belgenin imzalanması anlamı gelir. Elektronik beyannamelerde de fiziki formlarda geçerli sorumluluklar mevcuttur.

KDV Beyannamesi Verilmezse Ne Olur?

KDV beyannamesi vermen mükellefi hakkında usulsüzlük cezası iki kat olacak şekilde kesilmiştir. Ayrıca verilmesi gereken beyannamede ödenecek tutarların bulunması halinde hem usulsüzlük hem de vergi ziyai ceza düzenlemeleri borçlu adına işlenir. Ceza kesilen mükellefin beyanname bildirmeye devam etmemesi durumunda özel usulsüzlük cezaları bir kat yükseltilerek uygulanır. Elektronik beyanname verme zorunluluğuna uyulmaması durumunda ise yasal süreyi aşması otuz gün içinde geçerli beyannamelerde 1/10 oranında, bu süreyi takip eden otuz gün içinde verilmesi durumunda da 1/5 oranında özel usulsüzlük cezası verilir. Ceza tutanlarına maruz kalmamak için KDV beyannamelerinin süresi içinde ilgili vergi dairesine bildirilmesi gerekir. Bildirim yapılmayan beyannameler için kesilen cezalar sürekli artarak ilerler ve bu durum işletme hesabına kaydedilebilir. KDV beyannamelerini kaçıran mükelleflerin 10 gün içinde form göndermesi durumunda özel usulsüzlük cezası uygulanmaz. İşletmelerin ön muhasebe tarifeleri ile fatura takiplerini yapmaları ve KDV beyannamesi sürelerini kaçırmamaları zorunlue ceza kesmenin önüne geçer. Yanlış beyanlarda ise ceza ile karşılaşmamak için en kısa sürede talep düzeltme yapmakla ilgili vergi dairesine girmeniz gerekir. Siz de işletmenizin finansal raporlarını ve faturalarını Bizim Hesap ile kolayca takip edebilir, uygun çözümlerimizden faydalanarak beyanname sonunda oluşan iş yükünüzü minimum düzeyde düşürebilirsiniz. KDV beyannamelerini kaçıran mükelleflerin 10 gün içinde form göndermesi durumunda özel usulsüzlük cezası uygulanmaz. İşletmelerin ön muhasebe tarifeleri ile fatura takiplerini yapmaları ve KDV beyannamesi sürelerini kaçırmamaları zorunlue ceza kesmenin önüne geçer. Yanlış beyanlarda ise ceza ile karşılaşmamak için en kısa sürede talep düzeltme yapmakla ilgili vergi dairesine girmeniz gerekir. Siz de işletmenizin finansal raporlarını ve faturalarını Bizim Hesap ile kolayca takip edebilir, uygun çözümlerimizden faydalanarak beyanname sonunda oluşan iş yükünüzü minimum düzeyde düşürebilirsiniz. KDV beyannamelerini kaçıran mükelleflerin 10 gün içinde form göndermesi durumunda özel usulsüzlük cezası uygulanmaz. İşletmelerin ön muhasebe tarifeleri ile fatura takiplerini yapmaları ve KDV beyannamesi sürelerini kaçırmamaları zorunlue ceza kesmenin önüne geçer. Yanlış beyanlarda ise ceza ile karşılaşmamak için en kısa sürede talep düzeltme yapmakla ilgili vergi dairesine girmeniz gerekir. Siz de işletmenizin finansal raporlarını ve faturalarını Bizim Hesap ile kolayca takip edebilir, uygun çözümlerimizden faydalanarak beyanname sonunda oluşan iş yükünüzü minimum düzeyde düşürebilirsiniz. Yanlış beyanlarda ise ceza ile karşılaşmamak için en kısa sürede talep düzeltme yapmakla ilgili vergi dairesine girmeniz gerekir. Siz de işletmenizin finansal raporlarını ve faturalarını Bizim Hesap ile kolayca takip edebilir, uygun çözümlerimizden faydalanarak beyanname sonunda oluşan iş yükünüzü minimum düzeyde düşürebilirsiniz. Yanlış beyanlarda ise ceza ile karşılaşmamak için en kısa sürede talep düzeltme yapmakla ilgili vergi dairesine girmeniz gerekir. Siz de işletmenizin finansal raporlarını ve faturalarını Bizim Hesap ile kolayca takip edebilir, uygun çözümlerimizden faydalanarak beyanname sonunda oluşan iş yükünüzü minimum düzeyde düşürebilirsiniz.

Hemen Tanışalım

BizimHesap ile şirketinizin Ön Muhasebe, e-Fatura, e-Arşiv ve tüm e-Ticaret operasyonunu tek platform üzerinden verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.