29.01.2024

KDV Beyannamesi Nedir?

KDV Beyannamesi Nedir?

Katma Değer Vergisi, iş dünyasında kritik bir finansal unsur olarak karşımıza çıkar. Her işletmenin günlük operasyonlarında sıkça rastladığı bu vergi, mali ve yasal uyum açısından özenle takip edilmesi gereken bir finansal yükümlülüktür. Bu yazıda, KDV’nin temel tanımından başlayarak, nasıl hesaplandığını, KDV beyannamesinin nasıl düzenleneceğini, beyannamenin verilme sürelerini ve bu süreçlerde yapılabilecek hataları detaylı bir şekilde ele alacağız. KDV’nin işletmeler için önemini ve bu süreçlerde dikkat edilmesi gereken noktaları anlamak, vergisel yükümlülüklerinizi doğru bir şekilde yerine getirmenize yardımcı olacak ve de olası hataları ve cezai yaptırımlarla karşılaşmanızı önleyecektir.

KDV Nedir?

KDV, yani Katma Değer Vergisi bir tüketim vergisi türüdür. Bu vergi, mal veya hizmet satışlarında, satıcı tarafından hesaplanarak alıcıdan tahsil edilir ve devlete ödenir. KDV oranları, satılan ürün veya hizmetin türüne göre değişiklik gösterir. Katma Değer Vergisi beyannamesi ise, mükelleflerin, belirli bir dönemde gerçekleştirdikleri satışlardan elde ettikleri KDV tutarlarını ve bu tutarların hesaplamalarını, devlete düzenli olarak bildirdikleri resmi bir belgedir. Bu beyanname, vergi mükellefleri tarafından genellikle her ayın sonuna kadar elektronik veya fiziksel olarak vergi dairelerine sunulur. 

İşletmeler, ürün veya hizmet satışlarında KDV hesaplaması için iki farklı yöntem kullanır. Satış faturalarında, KDV dahil veya KDV hariç tutarları hesaplamak mümkündür. Türkiye’de uygulanan %1, %10 ve %20’lik yasal KDV oranları, net satış miktarının belirlenmesinin ardından ilgili tutarlarla çarpılarak KDV’li fiyata ulaşılmasını sağlar. 

07 Temmuz 2023 tarihli ve 32241 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre genel KDV oranı %18’den %20’ye yükseltilmiştir. Ayrıca, %8 indirimli KDV oranı da %10’a çıkarılmıştır. Ancak, bazı temel gıda maddelerine uygulanan %1 indirimli KDV oranında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Buna göre sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete gibi ürünlere uygulanan KDV oranı da %8’den %20’ye yükseltilmiştir. 

Bu oran değişiklikleri, mükelleflerin KDV hesaplamalarını ve beyannamelerini etkileyebilir ve bu nedenle güncel oranların takip edilmesi önemlidir. Bu değişiklikler, mükelleflerin vergisel yükümlülüklerini yerine getirme şeklini ve maliyetlerini doğrudan etkileyebilecek önemli bir gelişmedir. 

KDV Nasıl Hesaplanır?

İşletmeler, ürün veya hizmet satışlarında KDV hesaplaması için iki farklı yöntem kullanır. Satış faturalarında, KDV dahil veya KDV hariç tutarları hesaplamak mümkündür. Türkiye’de uygulanan %1, %10 ve %10’lik yasal KDV oranları, net satış miktarının belirlenmesinin ardından ilgili tutarlarla çarpılarak KDV’li fiyata ulaşılmasını sağlar. 

Örneğin, 1.000,00 TL net satış fiyatına sahip bir elektronik cihaz için %20 KDV uygulandığında, KDV dahil satış fiyatı 1.200,00 TL olur. Tersi işlemle, brüt satış tutarından KDV miktarını çıkararak net satış fiyatına ulaşmak da mümkündür. Bu hesaplamalar için kullanılan formül, Brüt satış tutarı / (1 + vergi oranı) şeklindedir.

Muhasebe programları, KDV hesaplamalarını kolaylaştırarak hata riskini azaltır. Örneğin, BizimHesap, bu hesaplamaları otomatikleştirerek işletmelerin zamandan tasarruf etmelerini sağlar. Bu tür araçlar, işletmelerin vergisel süreçlerini daha verimli ve hatasız bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.

KDV Hesaplamasında Sık Yapılan Hatalar Nelerdir?

KDV hesaplamasında sık yapılan hatalar, mükelleflerin vergisel yükümlülüklerini doğru bir şekilde yerine getirmelerini engelleyebilir. Bu yüzden kdv hesaplamasında dikkatli bir muhasebe takibi ve gerekirse uzman bir muhasebeciden destek almak önemlidir. Yanlış hesaplamalar ve beyanlar, hem cezai yaptırımlara hem de mali kayıplara yol açabilir. Yapılan hataları şu şekilde sıralayabiliriz:

KDV matrahının yanlış hesaplanması, en sık karşılaşılan hatalardan biridir. Satışların veya hizmetlerin toplam değerinin doğru bir şekilde hesaplanmaması bu hataya yol açar.

 • Alımlarda ödenen KDV’nin, satışlardan elde edilen KDV’den düşülmesi sırasında yapılan hatalar, mükelleflerin fazla veya eksik vergi ödemesine neden olabilir.
 • KDV beyannamesinde yer alan bilgilerin eksik veya yanlış doldurulması, vergisel yükümlülüklerin doğru bir şekilde yerine getirilmemesine sebep olur.
 • Farklı mal ve hizmetler için geçerli olan KDV oranlarının yanlış uygulanması, hesaplama hatalarına yol açabilir.
 • Yurt dışından alınan hizmet ve mal alımlarının KDV hesaplamalarında doğru bir şekilde işlenmemesi, yanlış beyanlara sebep olabilir.
 • İndirimli KDV oranına tabi işlemlerde, KDV’nin doğru hesaplanmaması ve beyan edilmemesi de sık yapılan hatalardandır.
 • KDV iadesi hak edilen durumlarda, iade işlemlerinin yanlış yapılması veya gözden kaçırılması da olası durumlardandır. 

KDV Beyannamesi Nasıl Düzenlenir?

KDV beyannamesi düzenlenirken, mükellefler hem elektronik hem de fiziki yolları kullanabilirler. Elektronik beyanname, zaman tasarrufu ve kolaylık sağlarken, fiziksel beyanname geleneksel yöntemlerle hazırlanır. İşte KDV beyannamesi düzenleme sürecinin adımları:

 • Beyannameye, mükellefin tam adı, adresi, vergi kimlik numarası, vergi dairesi gibi temel bilgiler eklenir.
 • Hangi vergilendirme dönemine ait KDV beyan edileceği belirtilir (aylık veya üç aylık dönemler).
 • Yapılan satışlar ve verilen hizmetlerin KDV hariç tutarları, ilgili KDV oranlarına göre kaydedilir.
 • Satış ve hizmet tutarları üzerinden hesaplanan KDV miktarları belirlenir.
 • Önceki dönemlerden devreden KDV veya yapılacak KDV iadeleri beyannameye eklenir.
 • Toplam hesaplanan KDV’den indirimler düşülerek ödenecek veya iade edilecek KDV tutarı hesaplanır.
 • Beyanname, gerekli kontroller yapıldıktan sonra onaylanır ve elektronik olarak e-Beyanname sistemi üzerinden veya fiziksel olarak vergi dairesine teslim edilir.

Eğer şirket elektronik beyanname düzenliyorsa şu hususlara dikkat etmelidir:

 • İlk tabloda tevkifat uygulanan işlemler için bu tabloda, ilgili tutarlar, kesintiler, KDV matrahları ve kesintiye uğrayan KDV miktarları detaylı bir şekilde girilmelidir.   
 • İkinci tabloda ulusal tevkifat uygulanan işlemler raporlanır. Bu, özellikle belirli hizmet ve mal alımlarında uygulanan KDV tevkifatını içerir.
 • Üçüncü tabloda ise ‘Diğer İşlemler’ başlığı altında, genel KDV matrahları ve bu matrahlara uygulanan KDV tutarları bu bölümde yer alır. 
 • Dördüncü tabloda önceki dönemden devreden KDV indirimleri bu bölümde işlenir. Bu tablo, mükelleflerin geçmiş dönemlerde yaptıkları ve henüz kullanmadıkları KDV indirimlerini gösterir.
 • Beşinci tablo sonuç bölümü olarak adlandırılır. Hesaplanan toplam KDV ve toplam matrah bilgileri yer alır. Bu bölüm, mükellefin o dönem için ödemesi gereken veya iade alması beklenen KDV tutarını net bir şekilde gösterir.

KDV Beyannamesi En Son Ne Zaman Verilir?

KDV beyannamesi, Türkiye’de mükellefler tarafından ilgili vergilendirme dönemini takip eden ayın 28. gününe kadar verilmelidir. Bu süre, daha önceki uygulamada takip eden ayın 26. günü olarak belirlenmişken, 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 28. gün olarak güncellenmiştir. Örneğin, Kasım ayına ait KDV beyannamesi, Aralık ayının 28. gününe kadar verilebilir ve bu tarihe kadar ödenmesi gereken vergiler de aynı süre içinde ödenmelidir. 

KDV Beyannamesi Zorunlu mu?

KDV Beyannamesi, Türkiye’deki işletmeler ve mükellefler için zorunlu bir yükümlülüktür. Her işletme, satışlarından elde ettiği KDV’yi, belirlenen süreler içinde vergi dairelerine bildirmelidir. KDV beyannamesinin verilmesi, işletmelerin vergisel sorumluluklarını yerine getirmelerinin temel bir parçasıdır.

KDV Beyannamesi Verilmezse Ne Olur?

KDV Beyannamesi verilmemesi durumunda, mükellefler yaptırımlarla karşı karşıya kalabilirler. Eğer KDV beyannamesi zamanında verilmezse, mükellef hakkında usulsüzlük cezası iki katına çıkarılır. KDV beyannamelerini kaçıran mükelleflerin 10 gün içinde form göndermesi durumunda özel usulsüzlük cezası uygulanmaz. Ödenecek vergi tutarlarının bulunduğu beyannamelerin verilmemesi halinde ise hem usulsüzlük hem de vergi cezaları uygulanır. Sürekli beyanname vermeme durumunda özel usulsüzlük cezaları daha da artırılır. 

Elektronik beyanname verme zorunluluğuna uyulmaması halinde, yasal süreyi aşan beyannameler için belirlenen oranlarda ek cezalar kesilir. Elektronik beyanname verme zorunluluğuna uyulmaması durumunda ise yasal süreyi aşması otuz gün içinde geçerli beyannamelerde 1/10 oranında, bu süreyi takip eden otuz gün içinde verilmesi durumunda da 1/5 oranında özel usulsüzlük cezası verilir. 

Yanlış beyan durumlarında ise, en kısa sürede düzeltme talebiyle ilgili vergi dairesine başvurulmalıdır. Bu süreçlerde, işletmelerin finansal raporlarını ve faturalarını düzenli olarak takip etmeleri, olası hataları önlemeleri ve cezai yaptırımlardan kaçınmaları için kritik önem taşır.

İşletmenizin finansal raporlarını ve faturalarını düzenli takip etmek, KDV beyannamesi süreçlerinde karşılaşabileceğiniz zorlukları en aza indirir. BizimHesap, bu süreçte size yardımcı olacak çözümler sunarak, beyanname hazırlama ve sunma işlemlerinizi kolaylaştırır. Beyanname sürecinde oluşan iş yükünü azaltmak ve mali işlemlerinizi sorunsuz bir şekilde yönetmek için Bizim Hesap’ı tercih edin ve finansal yönetiminizi güçlendirin.

Hemen Tanışalım

BizimHesap ile şirketinizin Ön Muhasebe, e-Fatura, e-Arşiv ve tüm e-Ticaret operasyonunu tek platform üzerinden verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.