04.04.2024

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

Vergi sistemleri, farklı parametrelere bağlı olduğundan mevzuata uyum ve takip süreçleri, zaman zaman hem bireyler hem de işletmeler için güç bir hâl alabilir. Kurumsal dünyada faaliyet gösteren bir işletme sahibi ve vergi mükellefi olarak bu konuların karmaşıklığı sizi endişelendiriyor olabilir. Bu bağlamda ÖTV kavramı ve işletmeniz üzerindeki potansiyel etkileri konusunda bilgi sahibi olmanız önemlidir. Sizler için kaleme aldığımız bu yazıda ÖTV açılımından tanımına, mükellefiyet koşullarından istisnai durumlara kadar işletmenizin vergi stratejisini daha iyi yönetmenize yardımcı olacak detaylı bir rehber sunacağız.

ÖTV Nedir?

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), belirli mallar ve ürünler üzerinden alınan bir harcama vergisidir. Türkiye’de 2002 yılında Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle hayata geçmiş, 4760 sayılı Kanun ile resmiyet kazanmıştır. Bu vergi; genellikle lüks tüketim ürünleri, tütün mamulleri, alkollü içecekler gibi belirli ürün gruplarına uygulanır.

ÖTV’nin uygulama alanı, 4760 sayılı kanuna ekli dört ayrı listede belirtilen mallar ve ürünler üzerindedir. Motorlu taşıtlar, mücevher, kürk, beyaz eşya gibi lüks tüketim ürünleri ilgili kanun kapsamındadır. Tütün mamulleri, alkollü içecekler gibi sağlığa veya çevreye zarar veren ürünler, ÖTV kanunu uyarınca özel tüketim kapsamına girer.

ÖTV, genel olarak toplumun harcama alışkanlıklarını etkileyen bir dolaylı vergi türüdür. Devlet bütçesine önemli bir katkı sağlayarak imalat, ithalat ve iktisap sırasında tahsil edilir. Vergi, yıl bazında veya dönemsel olarak değişebilir. Genel olarak zaruri olmayan mal ve ürünleri kapsar.

ÖTV Neden Alınır?

ÖTV, dünya genelinde yaygın olarak uygulanan bir vergi türüdür. Geçici vergilerden farklı olarak ÖTV’nin alınma nedenleri çeşitli ve çok yönlüdür. Öncelikle ilgili verginin hazineye sağladığı gelir, ülke bütçesi açısından önemli bir kaynak oluşturur. Bu gelir, devletin çeşitli projelerini finanse etmesine ve kamu hizmetlerini sürdürmesine katkı sağlar. 

Aynı zamanda lüks tüketim mal ve hizmetlerine uygulanan ÖTV, gelir dağılımında adaleti sağlamak amacıyla da önemlidir. Lüks tüketimde bulunan kesimden alınan vergi, toplum içinde daha dengeli bir gelir dağılımı elde edilmesine katkıda bulunur.

ÖTV, çevreye ve sağlığa zararlı olan ürünlerin tüketimini azaltmayı hedefler. Tütün mamulleri, alkollü içecekler gibi sağlık açısından riskli ürünlere uygulanan bu vergi, bireylerin bu tür ürünleri tüketimlerini sınırlayarak toplum sağlığını korumaya yöneliktir. Benzer şekilde motorlu taşıtlara uygulanan ÖTV, çevre dostu araç kullanımını teşvik eder ve zararlı gaz emisyonlarını azaltmaya katkıda bulunur.

ÖTV’nin temel amacı, kâr elde etmenin ötesinde toplum sağlığına, çevreye ve gelir dağılımına etki ederek sürdürülebilir bir kalkınma sağlamaktır. Bu nedenle ÖTV’nin uygulanmasının bir vergi politikası aracı olarak önemi büyüktür.

Kimler ÖTV Mükellefidir?

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ödemekle yükümlü olanlar, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilmiştir. Bu kapsamda Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğe göre ÖTV mükellefleri ve vergi sorumluları şu şekildedir:

 • Belirtilen kayda ve tescile tabi olmayan malları imal, inşa ve ithal edenler, müzayede yoluyla satış işlemlerini yapanlar ÖTV mükellefi olarak kabul edilir.
 • Kayıt ve tescile tabi motorlu araç ticareti yapan kişiler ÖTV mükellefi olarak tanımlanır.

Bu hükümler çerçevesinde ÖTV mükellefi olan kişiler belirli ürün grupları üzerinden vergi ödemekle yükümlüdür. Verginin doğru bir şekilde hesaplanması ve ödenmesi, belirtilen ticaret faaliyetlerini yürüten işletmelerin sorumluluğundadır. 

Özel Tüketim Vergisi İstisnası Nedir?

ÖTV muafiyeti, belirli durumlar ve koşullar altında ilgili vergi kalemini ödeme gerekliliğinin ortadan kalkması anlamına gelir. Özellikle belirli engel durumları ve ticari faaliyetler için geçerlidir. İstisnanın bir örneği, vücutlarında belirli bir işlev kaybı olan ve engelli bireylerdir. %90 engelli olan vatandaşlar bu istisnadan faydalanabilir. ÖTV indiriminden yararlanmak için engel oranı en az %40 olmalı ve sağlık raporunda “sürücü belgesi alabilir” ibaresi bulunmalıdır.

2016 yılında yapılan bir kanun değişikliği ile ÖTV istisnasından ticari amaçla kullanılan araçlar da faydalanabilir. Dolmuş, taksi, otobüs, çekici, kamyonet ve kamyon ile ticari yük taşımacılığı yapan firmalar, bu istisnadan yararlanabilir. Bunların dışında, askeri, diplomatik, ihracat ve ithalat istisnası gibi farklı durumlar da bulunabilir.

ÖTV istisnası, vergi politikalarının belirli sektörleri desteklemesi, engelli vergi indirimi kapsamında bireylere kolaylık sağlaması ve ticari faaliyetleri teşvik etmesi gibi amaçlarla uygulanır. Ancak her bir istisna durumu, belirli koşullara tabi olduğu için dikkatli  bir şekilde incelenmelidir.

Özel Tüketim Vergisi Hangi Ürünleri Kapsar?

Özel tüketim vergisi, çeşitli günlük hayatta kullanılan ürünlerden ve mallardan alınan bir vergi türüdür. ÖTV düzenlemesi ve kapsamı zaman içinde değişebilir. İşte ÖTV’nin kapsadığı bazı ürünler:

 • Akar Yakıt: Çevreye zararlı olan LPG, doğal gaz, benzin, motorin gibi akaryakıt ve yağ türevleri, ÖTV’ye tabidir.
 • Motorlu Taşıtlar: ÖTV muafiyetli araçlar, motosikletler, eşya taşımak için kullanılan araçlar, uçaklar, tekneler ve yatlar gibi lüks taşıtlar, ilk kez satın alındığında ve ithalatı sırasında vergiye tabidir. Benzer şekilde elektrikli araç ÖTV kapsamında değerlendirilir.
 • Alkollü ve Alkolsüz İçecekler: Tütün mamulleri başta olmak üzere bazı içecekler de bu gruptadır. 
 • Lüks ve Dayanıklı Tüketim Ürünleri: Kürk ve benzeri ürünler, lüks olarak nitelendirilen kozmetik malzemeler, altın veya gümüş kaplama mutfak takımları, beyaz eşyalar, televizyon, cep telefonları ve teknik malzemeler, inci ve değerli taşlardan tasarlanan aksesuarlar için ÖTV alınır.

Bu ürünler ÖTV ile vergilendirilirken, vergi oranları ve düzenlemeler dönemsel olarak değişebilir. Vergi politikalarındaki güncellemeleri takip etmek, bu ürünlerin fiyatları üzerindeki etkilerini anlamak açısından önemlidir. 

Özel Tüketim Vergisi Nasıl Hesaplanır?

ÖTV hesaplaması, birçok ürün ve mal kapsamında yapılan bir ödeme şeklidir. Özellikle araç alımlarında uygulanan ÖTV oranları, alıcılar tarafından merak edilen bir konudur. Bu oranlar, yılın farklı dönemlerinde yapılan düzenlemelerle sıfır araç alımları için belirlenir.

Bireysel ve ticari araçlarda ÖTV hesaplamak için genel bir formül kullanılır. Motor silindir hacmi ve vergisiz satış ücreti üzerinden belirlenen ÖTV oranları ile hesaplama yapılır. Örnek hesaplama şu şekildedir:

 • Aracın vergisiz satış ücreti olan ÖTV matrahını belirleyin. Örneğin; bu değer 200.000 TL olsun.
 • Motor silindir hacmine göre ÖTV oranını belirleyin. Silindir hacmi 1600 m³’ten küçükse oran %50 olsun.
 • ÖTV matrahı ile belirlenen ÖTV oranını çarparak hesaplayın. Örneğin; 200.000 TL x 50% = 100.000 TL olarak düşünülebilir. 
 • Aracın ÖTV dâhil toplam tutarını bulmak için vergi matrahı ile hesaplanan ÖTV tutarını toplayın. “200.000 TL + 100.000 TL = 300.000 TL işlemi faydalı olabilir. 

Bu örnekte verilen rakamlar ve açıklamalar, genel bir ÖTV hesaplama sürecini anlatır. Hesaplama işlemi, bu yöntemle kolayca tamamlanabilir. 

Güncel ÖTV Oranları Nasıldır?

Güncel ÖTV oranları, vergilendirme politikalarına ve ekonomik şartlara bağlı olarak zaman içinde değişebilir. Şu anki güncel oranları doğrudan belirtmek için en güncel bilgileri içeren bir kaynağa başvurmanız önemlidir. 

ÖTV oranları ürün bazında değişiklik gösterebilir. Motorlu taşıtlar, alkollü içecekler, tütün mamulleri gibi farklı kategorilerde ayrı oranlar uygulanabilir. Örneğin; otomobillerde motor silindir hacmi, alkollü içeceklerde alkol oranı gibi faktörlere göre oranlar belirlenebilir.

Güncel ÖTV oranlarına ulaşmak için Maliye Bakanlığının resmî web sitesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) kanun tasarıları veya Resmî Gazete’de yayımlanan ilgili düzenlemeler gibi güvenilir kaynakları takip etmek önemlidir. 

Özel Tüketim Vergisi İndirimi Nedir?

ÖTV indirimi, belirlenen matrah limitlerinin değiştirilmesiyle bazı mal veya ürünlere uygulanan vergi avantajını ifade eder. Bu avantaj, örneğin; ÖTV indirimli araçlar gibi belirli tüketim ürünlerini kapsar. Araçlarda ve telefonda ÖTV indirimi de uygulanan bir konsepttir. Şirketlere ÖTV indirimi kapsamında vergi dilimleri ve matrahlar üzerinde değişiklik yaparak belirli araçların daha uygun fiyatlarla satılmasını sağlar.

ÖTV indirimi, tüketicilere belirli ürünleri daha ekonomik koşullarda edinme fırsatı sunar. Vergi avantajının amacı, satışları teşvik etmek ve öğrenci ÖTV indirimi gibi uygulamalarla belirli kesimlere avantaj sağlamaktır. ÖTV indirimi hesaplama işlemi bu bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilebilir. 

ÖTV’de Vergilendirme Dönemi Nedir?

Özel tüketim vergisinde vergilendirme dönemi, genellikle bir yıl olarak kabul edilir. ÖTV, belirli mal ve ürünler üzerinden alınan bir harcama vergisi olduğu için vergilendirme dönemi, bu ürünlerin satışı, ithalatı veya üretimi sırasında geçerlidir. Vergilendirme dönemi içinde ÖTV’nin miktarı ve oranları, vergi mevzuatında yapılan değişikliklere göre ayarlanabilir. Vergilendirme döneminin uzunluğu ve içeriği; ülkenin vergi politikalarına, ekonomik şartlarına ve hükümetin belirlediği vergi politikalarına bağlı olarak değişebilir.

ÖTV Beyannameleri Ne Zaman İletilir?

I Sayılı Listedeki malların beyanname verme süreleri ve ödeme zamanları, belirlenen takvim dâhilinde gerçekleşir. Bu süreç, vergi mükelleflerine belirli bir düzen içinde hareket etme fırsatı tanır. I Sayılı Listedeki malların beyan ve ödeme süreçleri ile ilgili ayrıntılar:

 • I Sayılı Listedeki malların satışları ilk 15 gün içinde gerçekleşmişse beyanname verme süresi aynı ayın 25’ine kadar devam eder. Bu durumda, mükellefler, ilgili ayın 25’ine kadar beyannamelerini yetkilendirilmiş vergi dairelerine iletmelidir.
 • Eğer I Sayılı Listedeki malların satışları ikinci 15 gün içinde yapılırsa, beyanname verme süresi ertesi ayın 10’una kadar uzanır. Bu durumda, mükellefler, devam eden ayın 10’una kadar beyannamelerini ilgili vergi dairelerine sunmalıdır.
 • Ödemeler ise beyanname verme süresi içinde gerçekleşir. Mükellefler, beyannamelerini verdikleri süre içinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarını ilgili hesaplamalara göre ödemelidirler.

Bu süreç, vergi mükelleflerine düzenli beyanname verme ve ödeme takvimi sağlar. Böylece vergi mevzuatına uygunluk ve düzenlilik sağlanmış olur.

Şirketler ÖTV Ödemelerini Gider Olarak Gösterebilir mi?

Şirketler, sıfır bir araç alımında özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi indirme imkanına sahip değiller. Ancak bu vergiler gider olarak kaydedilebilir. Örneğin; bir araç alımının ardından faturadaki KDV ve ÖTV, maliyet olarak giderlere eklenir, ancak vergi indirimi yapılamaz. Bu durumda şirketler, aldıkları mal veya hizmetin maliyetini doğru bir şekilde hesaplayarak gider olarak kaydedebilir.

Hemen Tanışalım

BizimHesap ile şirketinizin Ön Muhasebe, e-Fatura, e-Arşiv ve tüm e-Ticaret operasyonunu tek platform üzerinden verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.