28.06.2023

Engelli Vergi İndirimi Nedir?

Engelli Vergi İndirimi Nedir?

Duyusal ya da fiziksel engele sahip olan bireyler, yıl boyunca borçlu oldukları vergiyi azaltabilecek çeşitli indirimlerden yararlanabilir. Engelli vergi indirimi genel olarak engele sahip olan kişilerin hayatını kolaylaştıran geri ödemesiz bir indirimdir. Genel olarak engelli vergi indirimi çalışma gücünün %40’ını ya da daha fazlasını kaybeden kişilerin yararlanabileceği bir hak olarak tanımlanır. Bununla beraber bu haklardan yararlanabilmek için engellilik sağlık raporu alarak durumunuzu resmi belgelerle kanıtlamanız gerekir. Belirlenen şartları sağladığınızda bu indirimden yararlanabilir, gelir ve giderlerinizi daha rahat bir şekilde düzenleyebilirsiniz. Engelli sayılmak için belirlenen kriterleri sağladığınız takdirde vergi tutarınızda indirim elde edebilirsiniz. Siz de işletmenizin finansal işlemleri için Bizim Hesap’ı tercih ederek vergi süreçleriyle ilgili daha detaylı bilgilere ulaşabilir, uygun bir şekilde muhasebe işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

Engelli Vergi İndirimi Nelerde Geçerlidir?

Engelli vergi indirimi birçok farklı ürün grubunda geçerlidir. İlk olarak engelli vergi indiriminden yararlanarak araç alabilirsiniz. Engelliler ÖTV ve MTV muafiyetlerinden yararlanabilir. Eğer engellilik oranı %90 ve üzerinde ise vergi indiriminden yararlanarak araç satın alabilirsiniz. ÇÖZGER raporunda ÖKGV (Özel koşul gereksinimi var) ifadesi yazılı olan küçük yaştaki çocuklar adına da taşıt alınarak Özel Tüketim Vergisi istisnasından yararlanılabilir. Bununla beraber eğer bir kişinin birden fazla engellilik raporu varsa o kişinin son aldığı raporun geçerli olduğunu da bilmeniz gerekir.

Engellilik raporu alındığı tarihte %90 ve üzeri orana sahipseniz ve sonrasında aldığınız raporda bu oran düşmüşse ÖTV’nin geri ödenmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Bununla beraber %90’ın altına düşüldüğünde Motorlu Taşıtlar Vergisi de ödenmeye başlanır.

ÖTV indiriminden yararlanarak araçlardaki engelli vergi indiriminden faydalandıysanız 5 yıl sonra tekrardan yeni bir araç alırken bu indirimi değerlendirebilirsiniz.

18 yaşın altındaki çocuklar adına araç alınacaksa çocukların ebeveynleri noterde muvafakat belgesi düzenler. Satın alınan araç satılacaksa da aynı işlemin tekrarlanması gerekir.

Araç alımının yanı sıra engelli vergi indirimi emlak alışverişlerinde de geçerlidir. Eğer bakmakla mükellef kimseniz yoksa 200 metrekareyi geçmeyen ve tek meskeni olan bir konutunuz varsa emlak vergisi ödemekten muaf olursunuz.

Emlak vergisi muafiyetinden yararlanmak için engel oranının %40 ve üzerinde olması yeterlidir. Bu haktan yararlanmak için engelli kimlik kartına sahip olmanız ve belediyede ilgili görevlilere bu kartı ibraz ettirmeniz gerekir. Ardından bina vergisi indiriminden faydalanabilirsiniz. Eğer engelli kimlik kartına sahip değilseniz sağlık kurulundan rapor almanız ve aslını ya da örneğini sunmanız gerekir.

Emlak vergisi muafiyetinden yararlanmak için indirime konu olan konutta okuma zorunluluğu yoktur. %40 ve üzerinde engele sahip olan birey bu konutu kiraya verip kendisi başka bir yerde oturabilir. Bununla beraber eğer birden fazla konutunuz varsa ya da sahip olduğunuz konut sınır olan 200 metrekarenin üzerindeyse emlak vergisi muafiyetinden yararlanamazsınız.

Gelir vergisinde de uygulanan indirimler vardır. Engelli olan vatandaşlar vergi indirimi sayesinde daha az vergi ödemekle mükellef hale gelir. Bununla beraber söz konusu indirimden yararlanabilmek için Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvuru yapılması gerekir. Gelir İdaresi Başkanlığı, başvuruyu inceledikten sonra değerlendirir. Asgari ücret ile çalışan engelli bireyler, zaten gelir vergisinden muaf oldukları için ekstra bir vergi muafiyeti alamaz. Bununla beraber başvuruları onaylanırsa eğer emeklilik için başvuruda bulunabilir. Eğer asgari ücretten fazla geliriniz varsa başvurunuz onaylandığı takdirde hem vergi indiriminden yararlanabilir hem de kanunun 23. maddesinde düzenlenen çeşitli istisnalardan yararlanabilirsiniz.

%40’ın ya da %90’ın üzerinde engele sahip olan bireyler çeşitli vergi indirimlerinden yararlanabilir. Emlak vergisi, gelir vergisi, özel tüketim vergisi ya da motorlu taşıtlar vergisi bu indirimler arasında bulunur. Bizim Hesap aracılığıyla bütün bu bilgilere daha detaylı bir şekilde ulaşabilir, engel oranınıza göre dahil olduğunuz istisnalar hakkında fikir edinebilirsiniz.

Gelir Vergisi İndirimi için Engel Oranları

Gelir vergisinden engelli vergi indirimi muafiyeti alabilmek için yasalarca belirlenen bazı oranlar vardır. Oranlar genel olarak şu şekildedir:

Engel OranıEngel Derecesi
%80 ve üzeri1. derece
%60 ile %80 arası2. derece
%40 ile %60 arası3. derece

ÖTV ve MTV Vergisi için Çocukların Engel Oranları

Çocuklar için de gelir vergisiyle benzer şekilde belirlenen bazı engel oranları vardır. ÖTV ve MTV indirimlerinden yararlanmak istiyorsanız aşağıdaki maddeleri inceleyebilirsiniz.

  • Çocuklarda hafif düzeyde özel gereksinim için engel oranının %40 ile %49 arasında olması yeterlidir. Eğer ÇÖZGER raporunda yazan oran %50 ile %59 arasında ise çocuklar üçüncü derecede engelli sayılır.
  • İleri düzeyde özel gereksinimin engel oranları ise %60 ile %69 arasında değişir. Eğer bu oran %70 ile %79 arasında ise çocukların engeli ikinci derece olarak belirlenir.
  • Belirgin özel gereksinimi içinse engel oranının %80 ile %89 arasında olması gerekir. Özel koşul gereksiniminde ise bu oran %90 ile %99 arasındadır ve bu oranda olan çocuklar birinci dereceden engelli olarak sayılır.
  • Araç vergisi muafiyetine başvuru yapılacaksa engel raporlarının sağlık kurulundan alınması gerekir. Merkez Sağlık Kurulu tarafından incelenen engel raporu sonucunda ise karar verilir.

Engelli Vergi İndirimi için Gerekli Belgeler Nereden Alınır?

Engelli vergi indirimi muafiyetlerinden yararlanmak istiyorsanız bazı belgeleri temin etmeniz gerekir. Bununla beraber alacağınız belgenin geçerliliği bazı kurumlarla sınırlandırılmıştır. Yetkili olarak belirlenen hastanelerden engel oranını gösteren raporu temin ederek ilgili belgeli Merkez Sağlık Kurulu’na yollayabilirsiniz. Eğer belgeyi aldığınız kurum yetkilendirilmemişse belgenin geçerliliği yoktur. Bununla vergi indirimlerinden yararlanabilmek için engel oranının en az %40 çıkması gerekir. %40’ın altındaki engel oranları için bir indirim uygulaması yoktur. Yetkilendirilen kurumlardan alınan engel oranını gösteren belgenin aslının verilmesine de gerek yoktur. Bu belgeyi noterden onaylatırsanız ya da raporu düzenleyen hastanece tasdikli olan örneğini temin ederseniz de temin ettiğiniz belgeler geçerli sayılır.

Engelli Vergi İndirimi için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Engelli vergi indirimi muafiyetlerinden yararlanmak istiyorsanız, bazı belgeleri edinmeniz gerekir. Belgeler genel olarak aşağıdaki gibi özetlenebilir:

  • İlk olarak müracaat formu temin etmeniz gerekir. Başvurunuzu Merkez Sağlık Kurulu’na yollarken dilekçe doldurmalısınız.
  • Çocuklar için ÇÖZGER raporu alınacaksa bu raporu çocuğa bakmakla yükümlü olan kişinin başvuru dilekçesiyle beraber yetkilendirilmiş hastanelere başvuruda bulunarak alabilirsiniz.
  • Gelir vergisi indiriminden yararlanmak içinse çalıştığınız kurumdan işvereniniz tarafından imzalanmış olan bir yazı almanız gerekir. Eğer serbest çalışan kategorisine giriyorsanız vergi levhasının fotokopisini edinmeniz yeterlidir.
  • T.C. kimlik numarasını içeren bir nüfus cüzdanının da temin edilmesi gerekir. Nüfus cüzdanının fotokopisinin alınması yeterlidir.
  • Engel oranının gösterildiği yetkili sağlık kurumlarından alınan sağlık kurulu raporunun da temin edilmesi gerekir.
  • Bütün bu belgeleri temin ettikten sonra Merkez Sağlık Kurulu’na başvuru yapabilirsiniz. Merkez Sağlık Kurulu’ndan onay gelebileceği gibi başvuru yapan kişinin yeniden tetkik edilmesi isteği de gelebilir. Engelli raporunun yenilenmesi de gelebilecek sonuçlar arasında bulunur. Vergi dairesi engel oranını %40’ın altına düşürerek ilgili muafiyetlerden yararlanılmasını onaylamayabilir.

%40 ve üzerinde engel oranına sahipseniz ya da evinizde bu orana sahip bireyler varsa yukarıdaki belgeleri temin ederek başvuru işlemine başlayabilirsiniz. Serbest meslek çalışanı olan engelli kategorisindeyseniz, Bizim Hesap ile bütün muhasebe süreçlerinizi rahat bir şekilde yürütebilirsiniz. Tüm satışlarınızı tek bir panelden yönetebilir, e-Fatura düzenleyebilir ya da dijital sistemlerdeki tahsilat süreçlerinizi hızlandırabilirsiniz.

Hemen Tanışalım

BizimHesap ile şirketinizin Ön Muhasebe, e-Fatura, e-Arşiv ve tüm e-Ticaret operasyonunu tek platform üzerinden verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.