14.03.2019

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Nelerdir?

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Nelerdir?

Günümüzde, şirketler neleri şirket gideri gösterebileceklerine dair kafa karışıklıkları yaşamaktadır. Bu nedenle biz de bu yazımızda sizlere kanunen kabul edilmeyen giderler (KKEG) konusunu anlatacağız. Bu yazı sayesinde daha sonra şirket gideri gösterme sırasında herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. KKEG kavramı tamamen vergilendirmeyle alakalı bir durumdur. “Kanunen kabul edilmeyen” kısmı, illegal bir işi çağrıştırmamalıdır. Bu harcamaların hepsi legaldir fakat vergilendirme konusunda bir geçerliliği bulunmamaktadır.

Kanunen kabul edilmeyen giderler, Vergi Usul Kanunu (VUK) ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda belirtilmektedir.

Bir şirket giderinin kanunen indirim olarak kabul edilmesinde 2 kriter belirleyici rol oynamaktadır.

  • İndirime konu olacak gider, ticari kazançla ilgili olmalıdır.
  • Bu gider VUK’da açıklandığı haliyle belgelendirilmelidir.

Peki Gelir Vergisi Kanunu’na göre kabul edilmeyen giderler hangileridir?

1- Teşebbüse sahip olan gerçek ya da tüzel kişi, eşi ya da çocuklarının çektiği paralar ya da aynen aldıkları değerler
2- Teşebbüse sahip olan kişinin kendisine, çocuklarına ya da eşine ödenen ücretlerin tamamı
3- Teşebbüse sahip olan kişinin, eşinin ya da çocuklarının alacaklarının faizleri
4- Teşebbüs sahibinin eşi ya da akrabaları ile doğrudan veya dolaylı olarak ortak olduğu şirketler (Tüm bu şirketlerle alakalı kişiler de ilişkili sayılmaktadır).
5- İnşaat, kira, imalat, borç para alma, ikramiye gibi ödeme gerektiren tüm işlemler mal ve hizmet alımı olarak kabul edilmektedir.
6- Her türlü para cezası ya da vergi cezası. Bununla beraber teşebbüse sahip olan kişinin tazminatları.
7- Her türlü alkol ya da tütün mallarına ait ilan ve reklam giderlerinin yüzde 50’si kadar miktarı.
8- Yat, tekne, uçak ve helikopter gibi lüks araçlar (Eğer faaliyet konusu ile alakalı değilse).

Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre kabul edilmeyen giderler hangileridir?

1- Öz sermaye dikkat alınarak ödenen faizler
2- Örtülü sermaye üzerinden ödenen faizler
3- Transfer fiyatlandırması ile dağıtılan kazanç miktarları
4- Ayrılan yedek akçeler
5- Menkul kıymetlerin değerlerinin altında ihraç edilmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar
6- Yat, tekne, uçak ve helikopter gibi lüks araçlar (Eğer faaliyet konusu ile alakalı değilse).
7- Kurum yöneticilerinin ve çalışanlarının suçlarından doğan tazminatlar
8- Basın yoluyla ortaya çıkacak maddi ve manevi tazminatlar
9- Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklam giderlerinin yüzde %50’lik kısmı

Hemen Tanışalım

BizimHesap ile şirketinizin Ön Muhasebe, e-Fatura, e-Arşiv ve tüm e-Ticaret operasyonunu tek platform üzerinden verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.