21.01.2019

E-Fatura Keserken Dikkat Edilmesi Gereken 6 Önemli Madde

E-Fatura Keserken Dikkat Edilmesi Gereken 6 Önemli Madde

E-fatura, normalde kağıt üzerinde düzenlenen faturaların, internet üzerinden çevrimiçi bir halde hazırlanması ve ilgililere iletilmesi işlemidir. Bu faturalar, kağıda basılmadan sunucular aracılığı ile iletilmektedir. Bilindiği üzere ülkemizde de 05.03.2010 tarihinde yayımlanan 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-fatura uygulaması mevzuata eklenmiş ve 2013 yılında da kullanılmaya başlanmıştır.

E-fatura birçok avantajı içerisinde barındırmaktadır. Gelecek dönemde zorunlu olacak bu uygulama hakkında şimdiden bilgi sahibi olmak faydalı olacaktır.

E-fatura uygulamasının taraflar arasında sağlıklı bir biçimde yürütülebilmesi için dikkat edilmesi gereken birçok nokta bulunmaktadır. Bu noktalar ise şu şekilde sıralanabilir.

1. Karşılıklı e-fatura düzenleme:

E-fatura uygulamasına kayıtlı olan mükellefler, birbirlerine sattıkları malları ve hizmetleri elektronik fatura olarak göndermek zorundadır. E-fatura düzenlemeden sadece kağıt üzerinden fatura kesen mükellefler, hiç fatura düzenlememiş gibi görüneceği için birçok sıkıntı da yaşanabilir. Bu nedenle tarafların fatura düzenleme ve fatura alma konusuna dikkat etmeleri gerekmektedir. Bununla beraber e-fatura uygulamasına kayıtlı olan mükellefler, bu uygulamaya kayıtlı olmayan mükelleflere kağıt üzerinde fatura düzenlemeye devam edebilecektir.

2. Faturayı muhafaza etmek ve ibraz:

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre taraflar düzenledikleri ya da adlarına düzenlenen faturaları yasal süre zarfı boyunca muhafaza etmek zorundadır. Bununla beraber faturaları da istendiği takdirde ibraz etme yükümlülükleri bulunmaktadır.

3. E-arşiv fatura ibaresi:

E-arşiv faturalarda, İl Kod Numarası, Maliye Bakanlığı Amblemi, Gelir İdaresi Başkanlığının amblemi ve e-arşiv fatura ibaresi bulunmak zorundadır.

4. Ünvan değişikliği:

e-fatura uygulamasına kayıtlı olan kullanıcıların unvanlarının değişmesi halinde 15 gün içerisinde ünvan değişikliğine ait başvurusunu yapması gerekir.

5. Arşiv:

Elektronik fatura uygulamasında Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından arşivleme yani saklama hizmeti verilmemektedir. Portal üzerinden düzenlenen ya da alınan faturalar, mükellefler tarafından arşivlenmeli ve kendi bilgi işlemleri sistemleri yahut saklama konusunda başkanlıktan yetki almış kuruluşların bünyesinde saklanmalıdır.

6. E-faturanın reddi:

E-fatura uygulamasına dahil olan kullanıcılar, e-faturanın ticari ya da temel olup olmadığına bakılmaksızın, gelen faturaları almak durumundadır. Başkanlığın yayınladığı şema kontrolleri ile imza doğrulaması hatası dışında faturaları reddetme gibi hakları yoktur.

Hemen Tanışalım

BizimHesap ile şirketinizin Ön Muhasebe, e-Fatura, e-Arşiv ve tüm e-Ticaret operasyonunu tek platform üzerinden verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.