15.10.2021

Bağ-Kur ve SSK Sigortalılık Çakışmasında Yeni Uygulama

Bağ-Kur ve SSK Sigortalılık Çakışmasında Yeni Uygulama

2006 yılından bu yana SGK çatısı altında toplanan farklı çeşitlerdeki sigortalardan SSK ve Bağ-Kur çakışmasında yeni bir düzenleme getirildi.

Sosyal güvenlik kurumlarının tümü 2006 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çatısı altında toplandı. Ancak bu birleşme farklı sigorta türlerinin tek tipe gelmesi anlamında değildi. Bu sebeple de SGK çatısı altında olan çeşitli sigorta türlerinin devamlılığı söz konusudur. Yapılan düzenleme ile birlikte ise bu sigorta türlerinden olan SSK ve Bağ-Kur sigorta türlerinden ikisine de sahip olanlarla ilgili bir yenilik getirildi. Artık, Bağ-Kur kapsamında sigortalı sayılanlar, kendilerine ait olan ya da ortak olarak bulundukları işyerlerinin kapsamında SSK bildiremeyecekler.

Farklı Sigortalılarda Geçerli Sayılanlar

2008 yılında 5510 sayılı SGK Kanunu;

Kişinin 4/1-a, 4/1-b, 4/1-c sigortalılıkların hepsinin geçerli olmasını gerektirecek şekilde çalışılması durumunda öncelikli olarak 4/1-c kapsamını esas alıyordu. Eğer 4/1-c kapsamında bir çalışma hali yoksa ilk başlayan sigortalılık ilişkisi baz alınarak sigortalı sayılacağı, 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamında sayılanların ise kendilerine ait ya da ortağı oldukları işyerlerinden dolayı 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı sayılmayacağı hüküm altına alındı. 1 Mart 2011 tarihi itibariyle ise bu iki sigortalılık hallerinin birleşmesi durumunda esas alınacak olanın 4/1-a olacağı kesinleştirildi.

Kısmi Süreli İş Sözleşmesi ile Çalışanlar

Kısmi istihdam sağlanan, tam süreli çalışmakta olup ay içinde puantaj kaydı tutularak kısmi hizmet bildirilen, ev hizmetlerinde 30 günden az çalışan kişilerin aynı anda 4/1-b kapsamında sayılan sigortalılıkları varsa çakışma sebebi ile 4/1-b sigortalılıkları iptal edilecek. Çakışma durumu her bir ay için ayrı ayrı kontrol edilecek. Bununla birlikte ay içinde kısmi çalışılan sürenin dışında kalan süre için 4/1-b kapsamındaki sigortalılık geçerli sayılacak.

Kendi İşyerinden Sigortalı Olanlar

Bağ-Kur kapsamında sigortalı olup aynı zaman kendini kendi işyeri üzerinden SSK’lı gösterenler olduğu biliniyordu. Bu durum için gereken kontroller yapılacak ve artık SSK bildirimleri geçerli sayılmayacak. Hatta bu şekilde her iki statüde sigortalı olanlar için yapılacak kontrollerin kişinin yalnız sigortalılık halini değil, emekliliklerini de tehlikeye atması durumu söz konusu olabilir. Bu durumlar için kişi SGK Kanunu kapsamında belirlenen sigortalılık statüsüne tabi olacak.

Beyan Şartı

Önceden 4/1-a kapsamındaki sigortalılığın geçersiz sayıldığı ama 4/1-b kapsamındaki sigortalılığın geçerli olması halinde SGK genelgelerinde yer alan hükümler bağlamında aktarılacak olan tutar 4/1-b tesciline ilişkin tebligatın tebliğ edildiği tarihten itibaren 1 ay süre içerisinde sigortalılar tarafından talep şartı bulunuyordu. Yeni düzenleme beyan talep şartı aranmadan SGK tarağından aktarılabilecek toplam tutara kendi başına beyan girişi yapılma uygulamasına geçildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre 18 Ağustos 2021’den itibaren 4/1-a kapsamında sigorta statüsü olanların bu sigortasının geçersiz olması halinde 4/1-b kapsamındaki 1 Ekim 2008 ve sonrası sürelere girilecek beyanları için, sigortalı talebi aranmaksızın aktarılabilecek toplam tutarı geçmemek üzere beyan girişi yapılması gerekiyor. 

İş hayatına dair fayda sağlayacak diğer güncel bilgiler için Bizim Hesap Blog’u ziyaret edin.

Hemen Tanışalım

BizimHesap ile şirketinizin Ön Muhasebe, e-Fatura, e-Arşiv ve tüm e-Ticaret operasyonunu tek platform üzerinden verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.