24.04.2019

BA ve BS Formları Hakkında Bilinmesi Gerekenler

BA ve BS Formları Hakkında Bilinmesi Gerekenler

BA ve BS Formları hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duyuyorsanız bunların ne olduğunu ve bu konuda dikkat edilmesi gerekenleri hemen okuyun.

BA ve BS Formları 2010 yılında yürürlüğe girmiştir. O yıldan beri de Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kullanılan önemli araçlardan birini oluşturmaktadır.

BA ve BS Formları Nedir?

Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu’na Form BA; Mal ve Hizmet Satışları Bildirim Formu’na ise Form BS adı veriler.

Bu formları doldurma ve düzenleme işi ise gelir vergisi borcu sahiplerinin vergi işlemlerinden sorumlu olan vergi mükelleflerine aittir.

Vergi dairesine beyan edilmesi zorunluluğu taşıyan BA ve BS Formları herhangi bir ödeme bedeli barındırmaz.

BA ve BS Formlarında Nelere Dikkat Edilmelidir?

  • BA ve BS Formları’nın her ayın 5’ine kadar bildirilmesi gerekir.
  • Mal alımı, alım iadesi, mal satışı ve satış iadesi ile birlikte demirbaş ve giderler gibi fatura edilen tüm belgelerin KDV hariç tutarı 5.000 TL üzerinde ise BA ve BS Formları ile bildirilmesi zorunludur.
  • Bildirimlerdeki alış ve satış bedelleri Türk Lirası üzerinden beyan edilmelidir.
  • İthalat kapsamında BA Formlarında Gümrük Beyannamesi giriş tarihi, ihracat kapsamında BS Formunda ise fiili ihracatın gerçekleştiği tarih esas alınır.
  • Aynı işletmenin farklı şubeleri üzerinden yapılan alım-satım işlemleri BA Formu üzerinde tek satırda bildirilir.
  • BA ve BS Formları’nın bildirimi için bir sonraki ayın 5’ine kadar mühlet verilmektedir. Bu süreyi geçen ya da eksik ya da yanıltıcı bilgi bildiriminde bulunan mükelleflere ceza uygulanır. Ancak süresinde verilen ve 10 gün içinde düzeltmesi yapılan formlar cezadan muaf tutulur.

2019 yılında uygulanması kararlaştırılan cezalar ise şöyledir:

  • Süresi geçen, eksik ya da yanlış bilgi barındıran BA ve BS Formları için 1.900 TL,
  • Süresinde verilen ancak 10 gün içinde düzeltmesi yapılmayan formlar için 10. gününden sonraki 15 gün içinde düzeltme yapılması halinde ana cezanın (1.900 TL) 1/5’i olan 380 TL,
  • Elektronik ortamda verilmesi gereken formların belirlenen süre içinde verilmemesi ve fakat tanınmış yasal sürenin son tarihinden itibaren 30 günlük süre içinde ödenmesi halinde ana cezanın (1.900 TL) 1/10’u olan 190 TL’dir.

Konu hakkında daha detaylı bilgi almak ve yapılması gereken adımları öğrenmek için muhasebecinize danışmanızı öneririz.

Hemen Tanışalım

BizimHesap ile şirketinizin Ön Muhasebe, e-Fatura, e-Arşiv ve tüm e-Ticaret operasyonunu tek platform üzerinden verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.