14.03.2024

BA/BS Formu Nedir ve Nasıl Düzenlenir?

BA/BS Formu Nedir ve Nasıl Düzenlenir?

BA BS formu, satıcı ve alıcı arasında yapılan işlemlerde olası dolandırıcılık durumlarını önlemek amacıyla düzenlenen formlardır. 213 sayılı VUK (Vergi Usulü Kanunu) uyarınca düzenlenmiştir.  Kayıt dışı satışın önlenmesi açısından son derece önem arz eder. Satıcı ve alıcının fatura bilgilerini kıyaslar. BA BS açılımı: Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (BA) ve Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (BS) şeklindedir.  5.000 TL ve üzeri alım-satım işlemlerini kapsar. Bu tutar sınırına KDV dahil değildir. BA BS formu, temel olarak bir beyan formudur. Bu formların beyan edilmesindeki en temel amaç, vergi dairesine bildirimde bulunmaktır. 

BA/BS Formu Nedir?

BA BS formu, temel olarak iki farklı formu ifade eder. Bu formlardan ilki olan BA (Bildirim-Alım) formu; mükellefin bir ay içerisinde birden fazla satıcıdan yaptığı KDV hariç 5.000 TL ve üzeri mal ve hizmet alımlarının belgelendirilmesi anlamına gelir. BS (Bildirim-Satım) formu ise; aynı şekilde mükellefin bir aylık zaman diliminde alıcıya yönelik KDV hariç 5.000 TL ve üzeri mal ya da hizmetlerin satışını ifade eder. 

Hangi Durumlarda BA/BS Formu Düzenlenir?

BA BS formu, belli sınıra tabi olan işlemlerde düzenlenir. İlgili sınıra göre alım-satım işlemlerinde kesilen fatura tutarının KDV hariç olacak şekilde 5.000 TL ve üzeri olması gerekir. Bu sınır, bir aylık dilimi kapsar. Dolayısıyla aynı mükellefe yapılan belirtilen sınırda olan ve bu sınırı aşan satışlarda BS formu beyanı istenir.

Aynı durum BA formu için de geçerlidir. Aynı işletmeden ilgili sınır ve üzerinde yapılan alışlarda BA formu düzenlenmelidir. Bununla birlikte BA BS verme zorunluluğu, fiziki olarak kesilen faturalarla sınırlandırılmıştır. Elektronik ortam üzerinden kesilen faturalarda BA ya da BS formu doldurulması zorunlu değildir.

BA BS formu ile ilgili bilinmesi gereken bir diğer önemli detay ise ilgili sınırın aşıldığı işlemlerde bu formların beyan edilme süresidir. BA BS son günü, işlemlerin yapıldığı ayın son günüdür. BA BS bildirimi için belirlenen 5.000 TL’lik sınırın tek bir alım-satımla aşılması gerekli değildir. Bir aylık zaman diliminde aynı alıcı ve satıcı arasında yapılan tüm işlemleri içerir. 

Kimler BA/BS Formunu Vermeli?

BA/BS formu verme zorunluluğu, tüzel ve gerçek kişiler ile sınırlıdır. Anonim ya da limitet şirketler, dernekler, vakıflar ya da kooperatifler ilgili formları beyan etmekle mükelleftir. Aynı zamanda serbest meslek erbapları, bağımsız denetime tabii olan mükellefler ve KDV mükellefiyeti bulunan gerçek kişiler de BA BS formu vermekle yükümlüdür. Genel anlamıyla muhasebe kayıtlarının bilanço hesabına göre tutulduğu tüm işletmelerin bu formları vermeleri gerekir. VUK, ilgili alanda işletmeleri sınıflandırma konusunda düzenleyicidir. İlgili kanundaki düzenlemelere göre; ikinci sınıf olarak tasvir edilen tüccarlar işletme hesabına, birinci sınıf kategorisinde yer alan tüccarlar ise; bilanço esasına göre kayıt tutar. E-Fatura mükellefi olan kişiler de yine BA BS formlarını vermekle yükümlüdür. 

BA/BS Formu Nasıl Düzenlenir?

BA BS formu düzenlemek, dijital ortam üzerinden oldukça kolaydır. İlgili formları doldurmak için öncelikli olarak mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığı’na ait resmi web adresi üzerinden Beyanname Düzenleme Programı’nı indirmelidir. Daha sonra ise mükellefin ilgili ay içerisindeki toplam fatura sayısı ve KDV hariç olmak kaydıyla toplam fatura miktarı ilgili bölümlere girilmelidir. BA BS yeni düzenleme ile form oluşturma süreci şu şekildedir:

 • Gelir İdaresi Başkanlığı’na ait resmi web adresine gidin.
 • “Vergi İşlemleri” menüsünden “Beyanname/Bildirim/Defter/Liste” seçeneğini seçin.
 • Bir sonraki adımda “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim (BA)” veya “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim (BS)” seçeneğini seçin.
 • Vergi kimlik numaranızı, T.C. kimlik numaranızı veya sicil numaranızı girin.
 • Beyan edeceğiniz ayı seçin.
 • Fatura bilgilerini eksiksiz olarak girin.
 • Birden fazla faturanın bulunuyor olması halinde “Fatura Ekle” seçeneği ile ilgili faturaları ekleyin.
 • Son olarak formu doldurarak “Onay” butonuna tıklayarak işlemi tamamlayın.

Bununla birlikte BA BS formu düzenlenirken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. Bunlardan en önemlisi bildirime yönelik hazırlanan formlarda ithalat işlemlerinde taraflar vergi kimlik numarası bölümüne “1111111111” yazmalıdır. İhracat işlemlerinde ise bu numara; “2222222222” şeklinde olmalıdır. 

BA/BS Formu Nereye Beyan Edilir?

BA BS formu, elektronik ortam üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı’na beyan edilmelidir. Formların beyan süresi, ilgili ayın son günü ile sınırlandırılmıştır. Bununla birlikte BA BS cezası, 213 sayılı Vergi Usulü Kanunu 257. Maddesi’nde belirtilen esaslara göre düzenlenmiştir. İlgili kanundaki düzenlemeye göre; BA/BS formlarını süresinde beyan etmeyen mükellefler, her bir beyanname için %10 gecikme zammı ile birlikte ek idari para cezasına çarptırılır. Fakat formun son günden itibaren 10 günlük süre içerisinde beyan edilmesi halinde ceza da ortadan kalkar. BA BS düzeltme süresi ise ilgili ayın bitişine müteakip 15 gün ile sınırlı tutulmuştur. 

Hangi Belgeler BA/BS Formları ile Beyan Edilir?

BA BS formu ile birlikte mutlaka beyan edilmesi gereken belli başlı belgeler de mevcuttur. Bu belgeler şu şekildedir:

 • Faturalar
 • Serbest meslek makbuzu
 • Müstahsil makbuzları
 • Gider pusulaları
 • Sigorta komisyon gider belgeleri
 • İrsaliye fatura
 • Yolcu biletleri
 • İade faturaları
 • Kur farkı faturaları
 • Yurt dışına yapılan mal ve hizmet alım ve satımlarına ilişkin belgeler

Bunlara ek olarak BA BS formunda akaryakıt firmalarından alınan fişler de yer alabilir. Söz konusu fişler, 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun ile fatura yerine geçen belge olarak düzenlenmiştir. 

BA/BS Formlarında Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

BA BS formu doldururken dikkat edilmesi gereken birçok önemli detay vardır. Bu detaylar genel olarak şu şekildedir:

 • Beyan edilecek belgelerin eksiksiz ve tam olmasında yarar vardır.
 • Belgelerde yer alan tarih, numara, tutar, KDV oranı gibi bilgiler doğru ve eksiksiz olarak beyan edilmelidir.
 • Beyanın bağlı bulunan vergi dairesine yapılması gerekir.
 • İlgili ayın son günü olan bildirim süresi içerisinde gece 00:00 saati geçmeden bildirim onaylanmalıdır.

Bununla birlikte sigorta poliçeleri BA BS, ilgili formlarda zorunlu olarak bulunması gereken belgeler değildir. Poliçelerin form içerisinde yer alması halinde türüne, düzenlenme tarihine, numarasına ve KDV hariç tutarına dikkat edilmelidir. 

BA/BS Mutabakatının Yasal Kanunu Nedir?

BA BS mutabakat formuna ilişkin yasal dayanağı, 213 sayılı VUK (Vergi Usul Kanunu) içerisinde 148. madde de yer alan “Bilgi Verme” başlığıdır. İlgili kanun ve madde uyarınca mükellefler, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na veya bu alanda görevlendirilmiş yetkili kişilere bilgi vermekle yükümlüdür. BA BS formu aracılığıyla mükelleflerin bakanlık ya da yetkili vergi daireleriyle paylaşmış olduğu bilgiler de ilgili kanunda belirtilen esaslara uygun niteliktedir. 

BA/BS Formlarındaki Güncel Değişiklikler

BA BS formlarının hazırlanmasına ve beyanına ilişkin bir dizi yeni düzenleme mevcuttur. Bu düzenlemeler arasında en dikkat çekeni; elektronik ortamda ya da fiziki olarak hazırlanan faturaların her birinin hesaba dahil edilmesi zorunluluğudur. Bu faturaların toplam tutarı 5.000 TL olarak belirlenen sınırı aşıyorsa, bu noktada mükellefin sadece fiziki olarak tutulan belgeleri beyan etmesi yeterlidir.BizimHesap, elektronik ortamda zamandan ve paradan tasarruf ederek ön muhasebe işlemlerini kolaylıkla yönetmenizi sağlar. BizimHesap güvencesi ile gider pusulası da dahil olmak üzere birçok muhasebe işlemi hakkında bilgi alabilir; e-fatura, e-arşiv, ön muhasebe ve e-ticarete ilişkin süreçleri tek bir platformdan yönetebilirsiniz.

Hemen Tanışalım

BizimHesap ile şirketinizin Ön Muhasebe, e-Fatura, e-Arşiv ve tüm e-Ticaret operasyonunu tek platform üzerinden verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.