26.01.2023

2023 Kobi Destek Kredileri

2023 Kobi Destek Kredileri

Her yıl olduğu gibi girişimcileri ve esnafları desteklemek için 2023 yılında da devlet destekli kredi paketleri hazırlanarak Ekonomi Bakanı tarafından açıklandı. Girişimci kobi destek kredileri ve KGF kredileri bu yılın en çok araştırılan destek paketleri arasına girdi. Bakanlığın açıklamaları doğrultusunda Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında önemli çalışmalar yapılarak kredi politikasına uygun şekilde KOBİ ve esnaflar için 14 farklı KGF paketi açıklandı. Sadece KOBİ’lere özel olarak KOSGEP tarafından yüklü miktarda 2 ayrı kredi hazırlandı. 200 milyar kefalet imkanı ile açıklanan toplam 250 milyar kredi hacminin önceliği ise KOBİ’lere verildi. Farklı finansman alanları ve sektörlerde kullanılması için hazırlanan krediler yeni iş kurmak isteyen ve işini büyütmeyi hedefleyenler için umut oldu.

KOBİ Nedir?

“Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler” tanımının baş harflerinden oluşturulan kısaltma KOBİ, 19.10.2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile uygulamaya konmuş bir tanımdır. 250 kişiden daha az çalışanı olan ve yıllık net satış hasılatı (ya da mali bilanço) 250 milyon Türk lirasının altında, üretim ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmeler KOBİ olarak anılır.

KGF Nedir?

Türkiye’de işletmelere destek olmak amacıyla 1992 yılında kurulan, çalışmalarına 1993 tarihinde başlayan, 1194 yılında ilk kefaretini ödeyen oluşuma Kredi Garanti Fonu (KGF) adı verilir. KGF, 93/4496 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile oluşturulduğu için yasal ve güvenilir bir kurumdur. KOBİ ve KOBİ dışı işletmelerin kredi ve destek paketlerinden yararlanması için müteselsil kefillik yapar. Kamu kuruluşu olan ve Türk Ticaret Kanununa göre kurulan anonim şirketlerle birlikte çalışan bir kurumdur.

Halk Bankası, Ziraat Bankası, KOSGEP, TOBB ve VakıfBank gibi kamu ile birlikte çalışan kurumlarla ortaklık yapar. Özel banka ve kuruluşlarla yapılan ortaklık anlaşmalarına da sahiptir. Amaç destek almak isteyen büyük, orta ve küçük ölçekli işletmelere gereken kefaleti sağlamak ve ülke ticaretini canlandırmaktır.

2023 KOBİ ve Esnaflar için KGF Kredi Paketleri

KGF (Kredi Garanti Fonu) kredileri ve şartları belirlenirken;

  • Temel ihtiyaca göre bankaların kendi içsel derecelendirme sistemiyle kefalet dağılımının gruplaması,
  • Fatura belgeleme ya da Fatura Kayıt Sistemleri üzerinden denetleme ile kefilin kontrol edilmesi,
  • Kredinin amacı dışında kullanılmasını engellemek amacıyla başlatılan Kara Liste Uygulaması,
  • Kredi süresi boyunca başvuran şirketin istihdam azaltmaması (Bölgesel Odaklı KOBİ Destek Paketi ve Girişimci Paketleri hariç) olmak üzere dört unsura dikkat edilmiştir.

KGF destek kredisi almak isteyenlerin 2023 yılında uygulanacak olan önleyici ve geliştirici tedbirlere de dikkat etmesi beklenir. Yapılan düzenlemeye göre;

  • Kullandırılan kredi ile yapılan tüm harcamalar faturalandırılmalıdır.
  • Katılım Bankaları Birliği Katılım Bankaları Fatura Kayıt Sistemi ile Harcamalar Finansal Kurumlar Birliği Merkezi Fatura Kayıt Sistemi’ne eşitlenerek sisteme direkt olarak yansıtılır.
  • Bu yöntem sayesinde ödemenin doğrudan satıcıya yapılması hedeflenir. Yani krediyi sahte ya da yanlış fatura keserek farklı amaçlar ile kullanan şahısların zarar verici faaliyetleri önlemek amaçlanır.
  • İşletmenin fatura miktarı direkt olarak faturayı kesen satıcıya ödenir. Bu sayede fatura takibi elektronik ortama taşınarak kredinin amacı dışında kullanılması ve aynı fatura ile birden fazla krediden ödeme alınmasının önüne geçilir.
  • Faturayı kestirip ödeme aldıktan sonra iptal işlemi yapılırsa sistemden durum direkt olarak anlaşılır.
  • 2023 Kredi Garanti fonu başvuru şartları arasında esnaflar için Esnaf Oda kayıt belgesi, vergi levhası örneği ve kimlik belgesi yer alır. Esnaf başvuruları için Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve Sicili`nde faal kayıtlı olmak gerekir.

KGF: KOBİ ve KOBİ Harici İşletme Destek Paketleri

1. İşletme Giderleri Destek Paketi

(35 milyar TL) İşletmelerin çalışanlarına ödediği maaşın yanı sıra sabit giderler olan kira ve fatura gibi kalemleri ödemesine destek olmak için planlanmıştır.

2. Döviz Kazandırıcı Faaliyetleri Destek Paketi

(35 milyar TL) Ülkeye döviz getiren bütün işletme faaliyetlerini desteklemek amacıyla bu alanlarda hizmet veren şirketlere verilen pakette KOBİ’ler öncelikli tutulur.

3. Yatırım Proje Finansmanı Destek Paketi

(20 Milyar TL) Destek paketinden faydalanmak isteyen şirketlerin farklı alanlarda planladığı yatırım ve projeler için finansman ayrılmıştır. Yatırım Teşvik Belgesi alan firmalara ödenen kredi miktarı belgesi olmayan işletmelerden daha yüksektir.

4. İmalat Sanayi Destek Paketi

(15 Milyar TL) İmalat sanayinde verimlilik, üretim, istihdam ve ihracat artışı sağlanması için firmaların ihtiyaç duyduğu finansmanı sunmak için hazırlanan destek paketidir. İmalat sanayinin ticaret hacmini genişletmek ve sektörü geliştirmek için yapılan çalışmalar desteklenir.

5. EYT Destek Paketi

(25 Milyar TL) EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yasası ile çalışanları emekli olacak şirketlerin toplu kıdem tazminatı ödemelerinden olumsuz etkilenmemesi için verilecek olan ekonomik destek paketidir.

6. Bölgesel Odaklı Kobi Destek Paketi

(10 Milyar TL) Öncelikli olarak imalat sanayi, daha sonra yatırım, istihdam ve ihracat alanında faaliyet gösterecek olan projeleri desteklemek amacındadır.

7. Girişimci Destek Paketi

(4 Milyar TL) Genç girişimciler ve teknoloji odaklı girişimcilerin önünü açma ve daha fazla girişimi desteklemek için ayrılmıştır.

8. Kadın Girişimci Destek Paketi

(4 Milyar TL) Yeni iş yeri açmak isteyen, bir iş fikrine sahip olan ya da işini büyütmek isteyen sadece kadınlara özel kredi türüdür. Kadın kooperatifleri, gerçek ve tüzel kişiler (sadece kadın) sahip olduğu işletmelere verilir.

9. Yeşil Dönüşüm ve Enerji Verimliliği Destek Paketi

(7 Milyar TL) İklim değişikliği ve çevre krizinin yol açtığı ve açacağı risklerin ülke ekonomisine olumsuz şekilde yansımasını önlemek amacıyla yapılacak işlerde kullanılması için KOBİ ölçekli firmalara verilir.

10. Teknoloji Destek Paketi

(4 Milyar TL) Yazılım, blockchain (block zinciri), akıllı şehirler, giyilebilir teknolojiler, bulut ve bilişim sistemleri ve yapay zeka gibi geleceğin teknolojisi sayılan alanlarda hizmet veren teknoloji firmaları için sağlanan destektir.

11. Dijital Dönüşüm Destek Paketi

(1 Milyar TL) KOBİ’lerin dijitalleşen dünyaya entegre olup gelişebilmeleri için dijital dönüşüm sırasında yapacakları yatırımlara fon sağlamak amacıyla hazırlanır.

12. Eğitim Destek Paketi

(10 Milyar TL) Özel okullara personel giderlerini ödeyebilmeleri için verilecek olan kefalet desteğidir.

13. Yeni Evim Programı İnşaat Destek Paketi

(20 Milyar TL) Orta gelir grubu için hazırlanan Yeni Evim Projesi kapsamında üretilecek olan yeni binalara finansman sağlamak için verilen kredi türüdür.

14. Konut İnşaatı Destek Paketi

(10 Milyar TL) İnşaat sektöründe ortaya çıkan arz/talep dengesini sağlamak ve uyumsuzluğu ortadan kaldırmak amacıyla küçük ve orta ölçekli inşaat firmalarına verilmek için ayrılan destektir.

KOBİ Finansman Destekleri ve Şartları

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEP) tarafından sadece KOBİ’ler için hazırlanan ve 2023 yılında verilecek olan 2 farklı kredi paketi vardır.

KOBİ Finansman Destek Programı: Teknolojik ve yenilikçi yaklaşımla hazırlanan, katma değeri yüksek ve uluslararası pazara taşınabilir olan KOBİ’ler önceliklidir. 500 bin TL limite kadar kredi faiz desteği verilir. Programın amacı KOBİ’lere finansal destek sunarak üretim ve kalitelerini üst seviyeye taşımalarına yardım etmek ve uluslararası pazarda rekabet edebilmelerini kolaylaştırmaktır. “Girişimci İşletmeler”, “KOSGEP Girişimcileri”, “Teknolojisini Ticarileştiren İşletmeler”, “Bölgesel ve Sektörel Öncelikli İşletmeler” ve “Acil Destek Kredisi” olarak farklı şekillerde belirlenen kategorilere göre 18 ile 36 ay vade ölçütlrinde farklı miktarlarda destek verilir.

Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programı: Türkiye’ye yurt dışından ithal edilen ürünleri yerli ve milli imkanlar ile üretmek için proje hazırlayan ve çalışan KOBİ’lere 6 milyon TL’ye kadar destek verilmesi hedeflenir. Sebze ve meyve zayiatını azaltma amacıyla oluşturulan soğuk zincirlerin kiralama yatırımları için finansal destek sunulur. İşletme başına 750 bin TL’ye kadar kredi verilmesi için çalışmalar yapılmıştır.

Tüm bu iş kurma ve yönetme süreçleri içerisinde en iyi şekilde faturalarınızı hazırlayabilmek ve elektronik faturalama sistemine şimdiden dahil olmak için Bizim Hesap ön muhasebe uygulamalarını şimdi denemeye başlayabilirsiniz.

Hemen Tanışalım

BizimHesap ile şirketinizin Ön Muhasebe, e-Fatura, e-Arşiv ve tüm e-Ticaret operasyonunu tek platform üzerinden verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.