05.05.2024

İşyerinde Stresle Başa Çıkmanın Yolları Nelerdir?

İşyerinde Stresle Başa Çıkmanın Yolları Nelerdir?

Kimi zaman dönemsel gelişen bazen de kronik bir hâle gelen iş yeri stresi, çalışanların performanslarını, memnuniyetlerini ve verimlerini düşüren bir sorun olmayı sürdürüyor. Bu noktada işyerinde stresle başa çıkmanın yolları ve yöntemleri, hızlı yanıt alınan yöntemler olarak değer kazanıyor. İşyerinizde stresle başa çıkarken çalışan motivasyonu kavramının tesisi de genel çalışma duygusunu ve azmi teşvik edilmesi günümüz şartlarında daha da büyük önem taşıyor. İlk anda kulağınıza kafa karıştırıcı geldiyse endişe etmeyin; bu yazımızda işyerinde stresle başa çıkmanın yollarını ve bu konuda yapabileceğiniz uygulamaları anlatacağız. 

İşyerinde Stres Faktörleri Nelerdir?

İşyerinde stres, üzerine düşünülmesi ve en kısa zamanda çözülmesi gereken, kronik bir motivasyon sorunudur. Gerek ofis yaşantısı gerek uzaktan çalışma sistemlerinde ortaya çıkabilen işyeri stresi, pek çok farklı faktöre bağlı olarak gelişir. Bu faktörler, işyerindeki çalışma ortamından kaynaklanabilir veya işle ilgili diğer etmenlerden kaynaklanabilir. İşyeri stres faktörleri genel olarak şu durumları kapsar:

  • Çalışanların üzerindeki iş yükünün fazla olması, yeteneklerinin ötesinde görevler üstlenmeleri ya da mesai saatine yetişme baskısı, işyerinde stres olgusunu artıran bir durumdur. 
  • Belirli bir süre içinde işlerin yetiştirilmesi gerekliliği, zaman yönetimi zorlukları ve sürekli olarak hızlı kararlar alınması gibi faktörler çalışanlar üzerinde baskı hissine yol açar. İşyerinde stres yönetimi yaparken zaman kavramını göz ardı etmemek gerekir. Zaman yönetimi, iş yeri stresini ciddi düzeyde azaltan, tanıdık bir çözümdür. 
  • Müşterilerle veya iş arkadaşlarıyla etkileşimde bulunma, şikayetleri dinleme veya çatışma çözme gibi işler duygusal olarak yıpratıcıdır. Çalışanların bu yükünü azaltmak, onlara manevi destek ve psikolojik danışmanlık sağlamak işe yarayan çözümler arasında bulunur. 
  • Çalışanların işlerini yapmaları için gerekli olan zaman, bütçe, ekipman ve türevi kaynakların yetersiz olması, stresi artıran bir husustur. İşyerinde stresle başa çıkma uygulamalarında, çalışanlara kaynakları doğrudan, yeterli oranda ve biçimde sağlamak önemli bir yer tutar. 
  • Gelecek hakkında belirsizlikler ve kaotik bir çalışma ortamı, iş güvencesi endişesi, organizasyonel değişiklikler veya görevlerin net olmaması gibi faktörler stresi artırır. Tertipli, disiplinli ve farklı bakımlardan düzenli bir çalışma ortamı oluşturmak stres karşıtı bir uygulamadır. 
  • İşyerinde stres yaratan etkenler arasında özel hayat ile çalışma yaşantısının gereğinden fazla iç içe geçmesi de bulunur. Çalışanların iş ve özel hayatlarını dengelemekte zorlanmaları, mesai saatlerinin uzun olması veya esneklik eksikliği bu stresi artıran faktörlerden sayılır. 
  • Mobbing, iş yerindeki bir kişi veya grup tarafından diğer bir kişiye karşı sistematik olarak uygulanan, kasıtlı, tekrarlayıcı ve zarar verici davranışların genel tanımıdır. Mobbing genellikle bir kişinin aşağılanması, hor görülmesi, dışlanması, tehdit edilmesi veya gerek fiziksel gerek psikolojik şiddete maruz kalmasıdır. Mobbing ihtimallerinin azaltılması işyeri stresini büyük ölçüde iyileştirir. 

İşyerinde Stresle Başa Çıkmak Neden Önemlidir?

İşyerinde stresle başa çıkmak, çalışanların fiziksel ve ruhsal sağlığını korumak için hayati öneme sahiptir. Stres, kısa, orta ve uzun vadede çalışma performansını ciddi anlamda düşüren negatif bir faktördür. 

Stres sadece çalışma motivasyonunu düşürmekle kalmaz, insan ilişkilerini de olumsuz etkiler ve ofis yaşantısında memnuniyetsizliğe yol açabilir.  Kanıtlanmış ve gerekçelendirilmiş olan etkili stres yönetimi teknikleri kullanarak, çalışanlar bu olumsuz etkileri azaltabilir. Bu sayede herhangi  bir iş yerinde daha güvenli, mutlu, bütünleşmiş hissettiren bir çalışma ortamının zeminini hazırlamak mümkün hâle gelir. Stresle başa çıkma becerileri geliştirildiğinde, çalışanlar derin konsantrasyon sağlar, etkili kararları hızla alır ve totalde iyileştirilmiş bir iş performansı sergiler. 

Çalışanlar için Stresle Başa Çıkmanın Yolları Nelerdir?

İşyerinde stres yaratan faktörler minimize edilerek başta kaygı olmak üzere pek çok farklı olumsuz duyguyla başa çıkmak mümkündür. Çalışanlar için stresle başa çıkmanın bazı temel yollarını şu şekilde sıralayabiliriz: 

Zaman Yönetiminin Geliştirilmesi

Zaman yönetimi becerilerini geliştirmek, çalışanların stresle başa çıkmasına ciddi bir katkıda bulunur. Bunun için öncelikleri belirlemek, görevleri zaman çizelgesine uygun şekilde planlamak ve gereksiz zaman kayıplarını önlemek önem arz eder. Planlı bir çalışma düzeni oluşturarak zamanı daha etkili bir şekilde kullanmak mümkündür. Ayrıca işleri aşamalar şeklinde parçalara ayırmak ve belirli zaman dilimlerinde odaklanarak çalışmak, görevleri daha verimli bir şekilde tamamlamaya yardımcı olur.

Molalarda Yürüyüşe Çıkılması

Meditasyon ile benzer bir etki uyandıran yürüyüş etkinliği, stresi azaltmanın en etkili yollarından biridir. Rutine bağlanmış düzenli molalarda kısa yürüyüşlere çıkmak hem bedensel hem zihinsel açıdan rahatlatıcıdır. Çalışanların temiz hava almalarını ve zihinlerindeki yükleri boşaltmalarını sağlayan yürüyüşler stresin minimize edilmesinde son derece etkilidir. 

Sağlıklı Ekip İçi İletişimin Kurulması

Sağlıklı bir ekip içi iletişim ortamı, çalışanların stresle başa çıkmasına katkıda bulunur. İdeal ve açık bir iletişim ortamı, duyguların ve düşüncelerin paylaşılmasının teşvik edilmesi ve empatinin güçlendirilmesiyle oluşturulur. Düzenli olarak ekip toplantıları yapmak, sorunları tartışmak ve dayanışma sağlamak, çalışanların stresle başa çıkmasını kolaylaştırır.

Yönetici-Çalışan İlişkisinin Sağlanması

Sağlıklı bir yönetici-çalışan ilişkisi, çalışanların stresle başa çıkmasını destekler. Yöneticilerin, çalışanların taleplerini ve ihtiyaçlarını anlayışla karşılaması, açık iletişim kurması ve destek sağlaması elzemdir. Üstlerin, astların kaygılarını dinlemesi ve bu doğrultuda çözüm odaklı yaklaşımlar sunması kritik önem taşır. 

Genel Ruh ve Beden Sağlığının Korunması

Genel ruh ve beden sağlığını korumak, stresle başa çıkmanın önemli bir parçasıdır. Düzenli olarak egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek ve yeterli uyku almak, işyerinde stresle başa çıkmanın yollarından sayılabilir. Ayrıca stresi azaltıcı aktiviteler yapmak, meditasyon, yoga veya nefes egzersizleri gibi teknikleri uygulamak, hatta kısa bir yürüyüşe çıkmak bile faydalıdır.

İş ve Özel Hayat Dengesinin Sağlanması

İş ve özel hayat arasında dengeyi sağlayıp iki farklı yaşam biçimini birbirinden ayırmayı bilmek, çalışanların stres seviyelerini azaltır. İş konularını ve görev yüklerini kişisel yaşantıya taşımamak, stresi ciddi anlamda iyileştiren bir kuraldır. İş saatlerinin dışında hobilerle uğraşmaya, aile ve arkadaşlarla vakit geçirmeye izin vermek, çalışanların işyerinde stresle başa çıkmanın yollarındandır.

Hemen Tanışalım

BizimHesap ile şirketinizin Ön Muhasebe, e-Fatura, e-Arşiv ve tüm e-Ticaret operasyonunu tek platform üzerinden verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.