28.04.2023

Genç Girişimci Desteği 2023

Genç Girişimci Desteği 2023

Kendi işini kurmak isteyen genç girişimciler için maddi kaynak büyük bir sıkıntı olabilir. Bu konuda devletin sağladığı pek çok destek vardır. Genç Girişimci Desteği de bunlardan biridir. Genç girişimcilerin yerli ve milli üretimi desteklemesi, teknolojik gelişim sağlaması ve cari açığı azaltması için devlet tarafından Genç Girişimci Desteği sağlanır. Oldukça avantajlı bir teşvik olan bu destek sayesinde kendi işini kurmak isteyen ancak yeterli maddi güce sahip olmayan gençler, daha kolay ve rahat bir şekilde iş kurabilir. Devlet, genç girişimcilerin iş kurarken yaptıkları masrafları kanıtlamaları karşılığında bu desteği onlara sağlar. Peki genç girişimci desteğinin şartları nelerdir ve nasıl başvuru yapılır?

Genç Girişimci Desteği Nedir?

Genç Girişimci Desteği; girişimde bulunmak isteyen gençlere Bağ-Kur prim desteği ve gelir vergisi muafiyeti sağlayan bir teşvik uygulamasıdır. 18.05.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren torba yasa kapsamında bu destek, farklı sektörlerde vergi teşvikleri içerir. Bu desteğin oluşturulma amacı, 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını geçmemiş olan ve ilk kez bir iş kuracak gençlerin ticari faaliyetlerini yürütebilmelerini sağlamaktır. Genç Girişimci Desteğinin amacı, genç girişimcilerin üzerinde bulunan vergi yükünü hafifleterek işlerine daha iyi odaklanmalarını sağlamaktır. 2023 yılı içinde devam eden genç girişimci istisnaları vardır. Bunlar:

 • Faaliyete başlanan takvim yılından itibaren 3 vergilendirme dönemi boyunca sağlanan kazancın yıllık 150.000 TL’lik kısmı gelir vergisinin istinasıdır.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4B kapsamında 01/06/2018 tarihinden sonra ilk kez sigortalı olanların bağkur primlerini 1 yıl boyunca karşılar.

Genç Girişimci Desteği Şartları Nelerdir?

Genç Girişimci Desteğinden yararlanmak isteyenlerin başvuru için bazı şartları yerine getirmesi gerekir. Bu şartları yerine getirmeyen kişilerin Genç Girişimci Desteği başvurusu olumsuz sonuçlanır. Genç Girişimci Desteği koşulları şu şekildedir:

 • Destekten yararlanabilecek genç girişimcinin yaşının 18’den küçük ve 29’dan büyük olmaması gerekir.
 • Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20. Maddesine göre kazanç açısından genç girişimci istisnası kapsamında olanlar başvuru yapabilir.
 • Bağkur kapsamında 01.06.2018 tarihinden beri ilk kez sigortalı olacakların başvurusu kabul edilir.
 • Ticari ve serbest meslek faaliyetinden dolayı adına ilk kez mükellefiyet açılanlar başvuruda bulunabilir.
 • Genç girişimci desteğinden faydalanabilecekler arasında adi ortaklık veya şahıs şirketi kuranlar yer alır.

Genç Girişimci Desteği Başvuru Nasıl Yapılır?

Genç Girişimci Desteğinden yararlanabilmek için öncelikle bir başvuru yapmanız gerekir. Bunun için İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden hazırlayacağınız bir dilekçe ile başvurunuzu yapabilirsiniz. Eğer ilgili şartları yerine getiriyorsanız, başvuru yaparken şirket kuruluşu esnasında mali müşavirden destek alabilirsiniz. Mali müşaviriniz vergi dairesine dilekçe verir ve bu dilekçe sonuçlandığında size “Genç girişimci desteğinden faydalanabilir” yazısı gelir. Bu yazıyı size en yakın SGK Müdürlüğü Bağkur Sigortalı Tescil Servisi’ne ileterek başvurunuzu tamamlayabilir ve destek almaya başlayabilirsiniz. Eğer Bağkur prim borçlarınız varsa başvuru esnasında bunları sildirebilirsiniz.

Genç Girişimci Desteği başvuru sürecinizi hızlandırmak için vergi dairesine bizzat giderek işlemleri tamamlayabilirsiniz. Hazırladığınız dilekçeyi, bağlı bulunduğunuz vergi dairesine vererek Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası belgesi alabilirsiniz. Sonrasında bu belgeyi doldurarak Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne teslim edebilirsiniz. Bu sayede Genç Girişimci Desteği başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Genç Girişimci Desteği Avantajları Nelerdir?

Genç Girişimci Desteği pek çok avantaja sahiptir. Bu teşvikten yararlanan genç girişimler, kurmak istedikleri iş için devletten belli miktarda maddi destek alabilir. Girişimcilik için yaptıkları harcamaların fişlerini saklayarak bu harcamaları yaptıklarını kanıtladıkları takdirde devlet tarafından ödeme alabilirler. Gelir vergisi ödemekten istisna olacakları için işlerini kurdukları ilk zamanlarda fazla harcama yapmaktan korunabilirler. Böylece işlerini büyütme konusunda daha rahat hareket edebilir, daha fazla kazanç elde etmek için yatırımlarını yapabilirler.

Yalnızca maddi destek olarak değil Bağkur prim muafiyetinden de yararlanabilirler. Bağkur primlerinin karşılanması konusunda da devletin sağladığı ayrıcalıklar sayesinde sigorta ödemesi yapmak durumunda kalmazlar. Bu sayede de diğer harcamalarına daha fazla bütçe ayırabilir ve yaptıkları ticari faaliyetten daha fazla kâr elde edebilirler. Genç yaşta olan ve yeni bir iş kurmak isteyenler, Genç Girişimci Desteğinin koşullarını yerine getirdikleri takdirde bu teşviğe başvurabilir ve tüm avantajlardan faydalanabilirler.

Genç Girişimci Desteği İstisnasından Kimler Yararlanabilir?

Genç Girişimci istisnasından yararlanabilecek kişiler bazı özelliklere sahip olmalıdır. Bu şartları yerine getiren kişiler, vergi muafiyeti ve Bağkur desteği alabilir. Genç Girişimci Desteğinden yararlanabilecek kişiler ise şunlardır:

 • İşe başlama tarihini belirlenen süre içinde bildirmiş olanlar
 • Ticari, zirai ya da mesleki faaliyetinden dolayı adlarına ilk kez gelir vergisi mükellefiyeti tesis olanlar (Limited şirket ve Anonim şirket hariç)
 • Kendi işinde bilfiil çalışanlar veya işi kendisi sevk ve idare edenler
 • 18 yaşını dolduranlar ve 29 yaşını doldurmamış olanlar
 • Faaliyeti adi ortaklık ya da şahıs şirketi bünyesinde yapma durumunda işe başlama tarihinden itibaren tüm şartları taşıyan ortaklar
 • Ticari olarak işleyen ya da işlemesi durdurulan bir şirketi ya da mesleki faaliyeti eş ya da üçüncü dereceye kadar kan bağı olan hasımlarından devralmamış olanlar
 • Var olan herhangi bir işletme ya da mesleki faaliyet ile sonradan ortaklık kurmayanlar

Genç Girişimci Desteğinden Kimler Yararlanamaz?

Genç Girişimci Desteğinden yararlanmak isteyen ancak gerekli şartları yerine getirmedikleri için yararlanamayacak olanlar vardır. Bunlar taşıdıkları özellikler gereği destek başvuru şartlarını karşılayamaz. Dolayısıyla başvuruları kabul edilmez. Genç Girişimci Desteği’nden yararlanamayacak kişiler şunlardır:

 • Anonim Şirket ve Limited Şirket ortakları
 • 01/06/2018 tarihinden önce işe girmiş olan kişiler
 • Daha öncesinde en az bir defa vergi mükellefi olan ve başka bir şirkete ortak olan kişiler

Genç Girişimci Desteği Teşvik Tutarı Ne Kadardır?

Genç Girişimci Desteği ile ilgili 2023 yılında yapılan düzenlemeyle bu teşviğin tutarında değişiklik olmuştur. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 81.maddesinin birinci fıkrasında Bağ-Kur prim esasları açıklanmıştır. Bu madde kapsamında 01.06.2018 yılı itibarıyla ilk kez sigortalı olan genç girişimcilerin primleri 1 yıl boyunda hazine tarafından karşılanır. Bu tutar 2023 yılında aylık 3.452,76 Türk lirası ve toplamda ise 41.433,12 Türk iirasına denk gelir.

12 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kanun değişikliği, Genç Girişimci Desteğinden faydalanan mükellefleri genç girişimci kazanç istisnası sayesinde 2023 yılı için gelir vergi tarifesinin 2. dilimine göre 150.000 TL’ye kadar olan gelirlerin vergisini ödemekten muaf tutar. Bu muafiyet tutarı her takvim yılının başında güncellenir ve 3 yıl boyunca aynı ücret geçerlidir. Bu teşvikten faydalanabilmek için elde edilen gelirlerin ticari, mesleki ya da zirai faaliyetlerden kazanılmış olması gerekir. Kira, menkul kıymetler iradı ve ücret gibi kazançlar bu teşvik kapsamında değildir. Hesaplamalar yıllık olarak yapılır; bu nedenle teşvik tutarının altında kazanç elde edilen yıllarda, geri kalan kısmın sonraki yıla aktarılması gibi bir durum olamaz.

Genç Girişimci Desteği alabilmek için şirket açtıysanız; faturalarınızın takibi, e-arşiv gibi ön muhasebe işlemleri konusunda Bizim Hesap’tan destek alabilirsiniz. Bizim Hesap kullanıcı dostu arayüzü sayesinde şirketinizin işlerini kolayca takip edebilmenizi sağlar. Aynı zamanda ticari işlemlerinizi de gecikmeden gerçekleştirebilirsiniz.

Hemen Tanışalım

BizimHesap ile şirketinizin Ön Muhasebe, e-Fatura, e-Arşiv ve tüm e-Ticaret operasyonunu tek platform üzerinden verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.