26.11.2021

E-Fatura ve E-Arşiv Fatura Arasındaki Farklar Nelerdir?

E-Fatura ve E-Arşiv Fatura Arasındaki Farklar Nelerdir?

Teknolojinin gelişmesine paralel olarak yaşanan e-dönüşümle birlikte “e-fatura” ve “e-arşiv” kavramları hayatımıza girdi. Bu iki elektronik fatura türü görüntü olarak birbirine benzese de aralarında bazı farklılıklar bulunuyor.  Sadece sistemde kayıtlı kullanıcılara E-fatura gönderebilir ve alabilirsiniz. e-Arşiv’de ise, e-Fatura kapsamına girmeyen firma ve tüketicilere kesilen faturaların da elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik olarak muhafaza ve ibraz edilmesi mümkündür. Gelin bu iki fatura tipi arasındaki temel farklılıkları biraz daha derinlemesine ele alalım.

E-Fatura Nedir?

E-fatura, elektronik fatura mükellefi olan işletmeler arasında elektronik ortamda hazırlanan ve yine elektronik olarak gönderilen faturadır. E-faturanın kağıt çıktısı alınmaz. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sunucuları ile gönderilir ve alınır. 509 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre 2020 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler e-fatura kullanmak zorundadır. Bunun dışında yıllık cirolarından bağımsız, belirlenmiş bazı iş faaliyetlerinde bulunan firmalar için de e-fatura kullanma zorunluluğu vardır. Bu şartlara uymayan işletmeler de isterlerse e-faturaya geçebilirler.

E-Arşiv Nedir?

E-arşiv, e-fatura mükellefi olmayan işletmeler ile kişilere elektronik ortamda fatura gönderilmesine ve saklanmasına imkan tanıyan bir uygulamadır. Gelir İdaresi Başkanlığı’na sadece arşivlenen e-arşiv faturalarının raporlaması yapılır. E-fatura kullanan tüm mükellefler e-arşiv de kullanma zorunluluğu vardır. Bunun dışında 01/01/2020 tarihinden oluşturulan faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’yi) aşması halinde söz konusu faturaların “e-Arşiv Fatura” olarak düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiştir.

E-Arşiv Faturası Nedir? E-Arşiv Fatura ile E- Fatura Arasındaki Farklar Nelerdir?

E-arşiv faturası da bir çeşit elektronik faturadır. E-arşiv uygulaması aracılığıyla düzenlenir ve gönderilir. E-fatura mükellefi olan işletmelerin e-fatura mükellefi olmayan işletme ve son kullanıcılara gönderdiği faturadır. E-fatura ise sadece e-fatura kullanıcısı olan işletmelere gönderilir. Görüntü olarak e-fatura ve e-arşiv faturası arasında belirgin bir farklılık yoktur. Ancak kapsamları ve süreçleri açısından e-fatura ile e-arşiv faturası arasında bazı farklılıklar bulunur. İşte e-fatura ve e-arşiv faturası arasındaki temel farklılıklar:

  • E-fatura sadece kurumlar arası faturalama imkanı sağlar.
  • E-faturada tüm faturalar Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ön kontrolden geçirilir.
  • E-fatura yalnızca e-fatura sistemine kayıtlı taraflar arasında gönderilir ve alınır.
  • 509 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen firmalar için e-fatura zorunludur. E-fatura geçme zorunluluğu olmayan işletmeler, dilerlerse kendi talepleriyle e-fatura sistemine başvuru yapabilirler.
  • E-Arşiv faturası, e-fatura sistemine kayıtlı olmayan işletmeler ve son kullanıcılara gönderilen elektronik faturalardır. Bu faturalar, GİB e-Arşiv portal veya firmaların bilişim sistemlerine entegre e-arşiv uygulaması aracılığıyla gönderilir ve saklanır.
  • E-arşiv faturasını, yıllık cirosu 5 milyon TL’nin üzerinde olan e-ticaret siteleri gönderebilir. 2019 yılında ise sadece e-ticaret sitelerinin değil yıllık cirosu belirlenen tutarın üzerinde olan tüm işletmelerin e-arşiv uygulamasını kullanması zorunlu olmuştur.
  • E-arşiv uygulamasını kullanmak için e-fatura sistemine dahil olmak zorunluluğu bulunuyor.
  • E-fatura sistemine dahil olmak şartıyla, dileyen her işletme e-arşiv uygulamasına geçebilir.

E-fatura sistemine dahil olmak ve e-arşiv uygulamasını kullanmaya başlamak için Bizim Hesap’ı ücretsiz deneyin.

Hemen Tanışalım

BizimHesap ile şirketinizin Ön Muhasebe, e-Fatura, e-Arşiv ve tüm e-Ticaret operasyonunu tek platform üzerinden verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.