10.04.2020

Covid-19 ile Mücadelede Devlet Destekleri

Covid-19 ile Mücadelede Devlet Destekleri

Bütün dünyanın gündemi olan Koronavirüs yüzünden yaşamın olağan akışı her alanda etkilendi. Bu sebeple de işletmeler ve iş yeri sahipleri için, devlet pek çok destek vermeye başladı.

Vergiler, maaşlar, kiralar… Ticari yaşamın büyük bir darbe aldığı şu günlerde gelir sıkıntısı yaşarken bunları düşünmeniz oldukça normal. Ancak devlet, bu gibi konularda sıkıntıda olan pek çok kişi için çeşitli destekler sunuyor. Onlarla ilgili listeyi sizler için hazırladık.

Vergi Kapsamındaki Başlıca Ertelemeler

Pek çok verginin beyan edilme ve ödenme süreleri Koronavirüs sebebiyle uzatılmış bulunuyor. İşte ertelemelerden birkaçı:

 • Son ödeme tarihi 31 Mart 2020 olan 2019 yılı takvimine ait olan yıllık gelir vergilerinin beyan edilme ve ödenme süreleri 30 Nisan 2020 gün sonuna kadar uzatıldı.
 • Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında, muhtasar kapsamında bulunan; ücret, kira, serbest meslek kazancı da dahil olmak üzere tüm beyannameler ile KDV ile KDV kapsamındaki beyannamelerin son verilme günü 27 Temmuz 2020 gün sonu olarak belirlendi.

Mücbir sebepler nedeniyle bu düzenlemeden faydalanabilecek mükellef grupları ise aşağıdaki gibi belirlendi:

 • Perakende Ticaret ve Alışveriş Merkezleri,
 • Demir çelik ve Metal Sanayi,
 • Otomotiv,
 • Lojistik ve Ulaşım,
 • Sinema ve Tiyatro Faaliyetleri,
 • Konaklama,
 • Yiyecek ve İçecek Hizmetleri,
 • Tekstil ve Konfeksiyon Faaliyetleri,
 • Etkinlik ve Organizasyon
 • Sağlık Hizmetleri
 • Mobilya İmalatı
 • Madencilik ve Taş Ocakçılığı
 • İnşaat
 • Endüstriyel Mutfak Ekipmanları
 • Araç Kiralama
 • Basılı Yayın ve Matbaacılık
 • Gelir Vergisi Mükelleflerinin Tamamı

Bu mükellef grupları söz konusu muhtasar ve KDV beyannamelerine istinaden tahakkuk edilen vergilerini ise normal ödeme sürelerinden altı ay sonrasında ödeyebilecekler. Yani vergi mükellefleri; Nisan ayına dair olan tahakkuk ödemelerini Ekim ayının son haftası içerisinde, Mayıs ayına dair olan tahakkuk ödemelerini Kasım ayının son haftası içerisinde ve Haziran ayına dair olan tahakkuk ödemelerini ise Aralık ayının son haftası içerisinde ödeyebileceklerdir.

 • Birçok vergi ödemesi ve beyan işlemleri İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden ya da alternatif elektronik kanallar üzerinden yapılabilecek.
 • 22 Mart 2020 tarihinde KDV ile ilgili yapılmış olan düzenleme kapsamında Havayolu ile Yolcu Taşımacılığı katma değer vergisi oranı 1 – 30 Nisan tarihleri arasında ’den %1’e indirildi.
 • Konaklama vergileri Ocak 2021’e kadar uygulanmayacaktır.

Ekonomi İstikrar Kalkanı İle Yapılan Başlıca Ekonomik Düzenlemeler

Covid-19 salgın sürecine bağlı olarak “Ekonomik İstikrar Kalkanı” kapsamında da pek çok kolaylık ve düzenleme getirildi.

Vergi ertelemelerine ilave olarak getirilen başlıca düzenlemeler aşağıdaki gibidir:

 • Nakit akışı bozulan işletmelerin kredi anapara ve faiz ödemeleri en az 3 ay ertelenecek ve gerekli görülmesi halinde finansman desteği sağlanacak.
 • İhracatçıya; ihracatın tüm dünya genelindeki salgın sebebiyle yavaşlama sürecinden etkilenmesini en aza indirmek için amacıyla stok finansmanı desteği verilecek.
 • En düşük emekli maaşı 1500 TL’ye yükseltilecek ve emekli ikramiyesi Nisan ayının başında verilecek.
 • İstihdamdaki sürekliliği devamını sağlamak için, koronavirüs salgını süresince ücretlerini aldığı halde çalışılamayan süreden ötürü oluşan, telafi süresi 2 aydan 4 aya çıkarılacaktır.
 • Talepte bulunan esnaf ve sanatkarların, devlet bankalarına olan Nisan, Mayıs ve Haziran anapara ve faiz ödemeleri 3 ay süreyle ertelenecek ve bu ertelemeden ötürü faiz uygulanmayacak.
 • Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında borçlarından veya alacaklarından ötürü temerrüde düşen firmaların kredi siciline “mücbir sebep”notu düşülmesi sağlanacak.
 • Kısa çalışma ödeneği devreye alınarak salgın nedeniyle faaliyetlerine ara vermek zorunda kalmış işyerlerindeki işçilere geçici gelir desteği sağlanacak,
 • Kredi garanti fonu 50 milyar Türk Lirasına çıkarılarak likidite ihtiyacı oluşan KOBİ‘lere kredi desteği verilebilecek.

Ekonomi İstikrar Kalkan Tedbirleri Kapsamında Banka Faaliyetleri

Ziraat Bankası tarafından “Ekonomik İstikrar Kalkanı Tedbirleri” aşağıdaki kişileri kapsayacak şekilde alındı:

 • Ziraat Bankası Maaş Müşterileri
 • Emekliler
 • Kamu Çalışanları
 • Çiftçiler
 • Özel Sektör Çalışanları
 • Esnaflar
 • Serbest Meslek Sahipleri
 • İşverenler

Tedbirler içerisinde işlemlerin elektronik ortama yönlendirilmesi, ATM ve internet işlem limitlerinin artışı ve kredi destekleri de bulunuyor.

Vakıf Bankası ise KOBİ ve KOBİ dışındaki tüm gerçek ve tüzel kişilerin faydalanabileceği İşe Devam Destek Kredisi için başvurularını açtı. İlave olarak kamu çalışanlarına, özel sektör çalışanlarına, emeklilere ve maaş müşterilerine çeşitli destek paketlerini açıkladı.

Halkbank’ta benzer desteklerin yanı sıra sağlık çalışanları için de çeşitli destekler sundu. Aynı zamanda işe devam kredisi desteği niteliğinde çek ödeme destek kredisi de sağladığını da açıkladı.

KOBİler için Hazırlanan İlave Destekler

KOBİ’ler için 3’lü Koruma Paketi hazırlandı:

 • Salgın bitene kadar maske, eldiven, dezenfektan, kolonya, ventilatör gibi ürünler üreten KOBİ’ler KOSGEB TEKNOYATIRIM desteklerinden faydalanabilecek.
 • 30 Haziran 2020’ye kadar ödemesi olan KOBİ‘lerin ödemeleri 3 ay ertelenecek.
 • Proje yükümlülüklerini 11 Mart 2020 sonrasında yerine getirmekle yükümlü olan KOBİlere 4 ay ek süre verilecek. Yeni bir kurul kararı olmaksızın süre talep eden KOBİ‘ler için gerekli uzatma hemen yapılacak.

Bunlara ilave olarak, 7226 sayılı Kanun Kapsamında 30 Haziran’a kadar kirasını ödeyemeyen işyerlerinin tahliye edilmesi de engellenecek.

Önümüzdeki günlerde bu düzenlemelere ilaveler veya mevcut düzenlemeler üzerinde değişiklikler olması mümkündür. Bu günlerde işyerinizin hangi destek kapsamına girip girmediğinin detaylı araştırmasını yapmak, doğru zamanda doğru aksiyonları almak için önemlidir. Değişen ve gelişen düzenlemeleri takip etmek için mali müşavirinize ve/veya finans çalışanlarınıza mutlaka danışınız.

Sağlıklı günler dileriz.

Hemen Tanışalım

Bizim Hesap ile şirketinizin Ön Muhasebe, e-Fatura, e-Arşiv ve tüm e-Ticaret operasyonunu tek platform üzerinden verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.