18.12.2018

E-Fatura ve E-Arşiv Fatura Arasındaki Farklar Nelerdir?

Fark

Teknolojinin gelişmesine paralel olarak yaşanan e-dönüşümle birlikte “e-fatura” ve “e-arşiv” kavramları hayatımıza girdi. Bu iki elektronik fatura türü görüntü olarak birbirine benzese de aralarında bazı farklılıklar bulunuyor. İşte dijital fatura süreciyle henüz tanışmayan işletmeler için e-fatura ve e-arşiv fatura arasındaki farklar…

E-Fatura Nedir?

E-fatura, elektronik fatura mükellefi olan işletmeler arasında elektronik ortamda hazırlanan ve yine elektronik olarak gönderilen faturadır. E-faturanın kağıt çıktısı alınmaz. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sunucuları ile gönderilir ve alınır. 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre 2014 ve sonrasındaki hesap dönemlerinde brüt satış hasılatı 10 milyon Türk Lirası ve üzerinde olan firmalar e-fatura kullanmak zorundadır. Bu şartlara uymayan işletmeler de isterlerse e-faturaya geçebilirler.

E-Arşiv Nedir?

E-arşiv, e-fatura mükellefi olmayan işletmeler ile kişilere elektronik ortamda fatura gönderilmesine ve saklanmasına imkan tanıyan bir uygulamadır. Gelir İdaresi Başkanlığı’na sadece arşivlenen e-arşiv faturalarının raporlaması yapılır. 2016 yılında yıllık cirosu 5 milyon TL’nin üzerinde olan işletmeler için zorunlu olan e-arşiv uygulamasını günümüzde sadece e-ticaret siteleri kullanıyor. Ancak 2019 yılında yapılacak değişikliklerle birlikte yıllık cirosu 5 milyon TL’yi geçen tüm işletmelerin e-arşivi kullanması zorunlu hale getirilecek.

E-Arşiv Faturası Nedir? E-Fatura ile E-Arşiv Faturası Arasındaki Farklar Nelerdir?

E-arşiv faturası da bir çeşit elektronik faturadır. E-arşiv uygulaması aracılığıyla düzenlenir ve gönderilir. E-fatura mükellefi olan işletmelerin e-fatura mükellefi olmayan işletme ve son kullanıcılara gönderdiği faturadır. E-fatura ise sadece e-fatura kullanıcısı olan işletmelere gönderilir. Görüntü olarak e-fatura ve e-arşiv faturası arasında belirgin bir farklılık yoktur. Ancak kapsamları ve süreçleri açısından e-fatura ile e-arşiv faturası arasında bazı farklılıklar bulunur. İşte e-fatura ve e-arşiv faturası arasındaki temel farklılıklar:

  • E-fatura sadece kurumlar arası faturalaşma imkanı sağlar.
  • E-faturada tüm faturalar Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ön kontrolden geçirilir.
  • E-fatura yalnızca e-fatura sistemine kayıtlı taraflar arasında gönderilir ve alınır.
  • 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen firmalar için e-fatura zorunludur. E-fatura geçme zorunluluğu olmayan işletmeler, dilerlerse kendi talepleriyle e-fatura sistemine başvuru yapabilirler.
  • E-arşiv faturası, e-fatura sistemine kayıtlı olmayan işletmeler ve son kullanıcılara gönderilen elektronik faturalardır. Bu faturalar, e-arşiv uygulaması aracılığıyla gönderilir ve saklanır.
  • E-arşiv faturasını, yıllık cirosu 5 milyon TL’nin üzerinde olan e-ticaret siteleri gönderebilir. 2019 yılında ise sadece e-ticaret sitelerinin değil yıllık cirosu belirlenen tutarın üzerinde olan tüm işletmelerin e-arşiv uygulamasını kullanmasının zorunlu olması planlanıyor.
  • E-arşiv uygulamasını kullanmak için e-fatura sistemine dahil olmak zorunluluğu bulunuyor.
  • E-fatura sistemine dahil olmak şartıyla, dileyen her işletme e-arşiv uygulamasına geçebilir.

E-fatura sistemine dahil olmak ve e-arşiv uygulamasını kullanmaya başlamak için Bizim Hesap’ı ücretsiz deneyin.

Hemen Tanışalım

Şimdi 30 gün boyunca ücretsiz deneyin

Ücretsiz Deneyin