28.03.2024

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Nedir ve İşletmeler için Neden Önemlidir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Nedir ve İşletmeler için Neden Önemlidir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 2016’da Türkiye tarafından benimsenmiş ve 2018’de yürürlüğe girmiş bir yasal düzenlemedir. Bu yasa, bireylerin kişisel verilerinin işlenmesi, saklanması ve kullanılması süreçlerini düzenlemeyi hedefler. Önemli verilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamayı amaçlayan KVKK, kişisel verilerin hukuki, teknik ve idari önlemlerle korunmasını esas alır ve bu kapsamda hem bireylerin hem de işletmelerin sorumluluklarını belirler.

İşletmeler için KVKK’nin önemi büyük ölçüde veri güvenliği ve müşteri güvenini sağlama noktasında yatar. Yasa, kişisel verilere saygı gösterilmesini ve bu verilerin hukuki bir çerçeve içinde işlenmesini zorunlu kılar. İşletmeler, müşteri bilgileri gibi hassas verileri koruyarak, müşteri güvenini kazanabilir ve rekabet avantajı elde edebilir. KVKK’ya uymayan işletmeler ciddi yaptırımlarla karşılaşabilir, bu da mali ve itibari kayıplara neden olabilir. Söz konusu yasa ile ilgili bilinmeyen tüm detaylara erişmek için BizimHesap’ın hazırladığı bu yazının devamına göz atabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Nedir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu; bireylerin kişisel verilerinin işlenmesi, saklanması ve kullanılması süreçlerini düzenleyerek gizliliklerini korumayı hedefler. KVKK, şeffaflık ilkesi doğrultusunda bireylerin hangi verilerinin, ne amaçla işlendiğini bilme hakkını vurgular. Aynı zamanda, kişisel verilerin tüzel, teknik ve yönetimsel önlemlerle korunmasını sağlayarak bu süreçleri denetler.

E-ticaret yönetmeliğinde de sıkça bahsi geçen bu yasa, çevrim içi ticaretin düzenlenmesi ve tüketicilerin dijital ortamda daha güvenli alışveriş deneyimine sahip olmalarını sağlamak amacıyla önemli bir rol oynar. KVKK, e-ticaret platformlarının tüketicilere açık ve anlaşılır bir şekilde gizlilik politikalarını sunmalarını, kişisel verilerin güvenli bir şekilde işlenmesini ve tüketicilere veri güvenliği konusunda gerekli bilgilerin sağlanmasını zorunlu kılar.

KVKK Ne Zaman Yürürlüğe Girdi?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu tebliğ edilme tarihi 7 Nisan 2016’dır. Türkiye’de onaylanan mevzuat, Resmî Gazete’de resmi olarak ilan edilerek 2018’de yürürlüğe girmiştir. Bu tarih itibariyle KVKK, bireylerin kişisel verilerinin işlenmesi, saklanması ve kullanılması süreçlerini düzenleyen kapsamlı bir yasal çerçeve sunar. Kanun, şeffaflık ilkesine vurgu yaparak bireylerin kişisel verilerinin nasıl işlendiği konusunda bilgi sahibi olma hakkını güvence altına alır. 

KVKK’nın Amaçları Nelerdir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu iş yeri açısından incelendiğinde temel amacının işletmeleri kişisel veri işleme süreçlerini düzenlemeye ve denetlemeye teşvik etmesi olduğu görülür. Bu yasa; iş yerlerine, müşteri, çalışan ve tedarikçi gibi paydaşlarının kişisel verilerini güvenli bir şekilde işleme yükümlülükleri getirir. İş yerlerinin bu yükümlülüklere uyum sağlaması, sadece yasal bir gereklilik değil aynı zamanda müşteri güvenini artırma ve iş süreçlerini daha şeffaf ve güvenilir hâle getirme noktasında da kritik bir rol oynar.

Özellikle kobiler ve mali müşavirler için KVKK uyumu, iş süreçlerinin düzenlenmesi ve veri güvenliğinin artırılması açısından büyük önem taşır. Bu kitleler, müşteri bilgilerini ve finansal verileri güvende tutmak adına KVKK’nın getirdiği standartlara uyum sağlamalıdır. Bu, markanın güvenilirliğini artırmanın yanı sıra, rekabet avantajı elde etmelerine de katkı sağlar. 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Neleri Kapsar?

KVKK, geniş bir yelpazedeki kişisel verileri kapsayan kapsamlı bir düzenlemedir. Bu kanun, bireylerin kimliklerini belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgiyi içerir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamına girenler şu şekilde sıralanabilir:

Kimlik bilgileri
İletişim haritası
Sağlık profili
Genetik ve biyometrik iz dökümü
Mesleki portföy
Sanal izleme verileri

Kanun, bu verilerin işlenmesi, saklanması, paylaşılması ve güvenliğiyle ilgili çeşitli kurallar ve yükümlülükler getirerek bireylerin bu verilere daha güvenli bir şekilde sahip olmalarını amaçlar.

İşletmeler için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Neden Önemlidir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, işletmeler için önemli bir düzenleme olup bireylerin kişisel verilerini korumayı hedefler. İşletmeler, KVKK kapsamında kişisel veri işleme süreçlerini şeffaf, güvenli ve yasal bir çerçeve içinde yürütmekle yükümlüdür. Bu kanun, müşteri bilgileri, çalışan verileri ve tedarikçi bilgileri gibi hassas verilerin korunmasını sağlayarak, müşteri güvenini ve itibarı korumak adına kritik bir rol oynar.

E-ticaret entegrasyonu, işletmelerin dijital ticaret dünyasına daha akıllıca bir entegrasyonla ayak uydurmalarına olanak sağlar. Bu süreçte müşteri bilgilerinin ve diğer kişisel verilerin güvenliği büyük önem taşır. KVKK, e-ticaret entegrasyonu süreçlerini düzenleyerek, işletmelerin çevrim içi ticaret faaliyetlerini yürütürken müşteri gizliliğine saygı göstermelerini zorunlu kılar. E-ticaret entegrasyonu, işletmelere geniş bir müşteri tabanına erişim sağlayabilir ancak KVKK uyumu olmadan bu avantajlar risk altında olabilir. KVKK uyumlu e-ticaret entegrasyonu, işletmelerin rekabet avantajı elde etmelerini ve müşterileriyle güvenilir bir ilişki kurmalarını destekler. 

Dijital Ortamda Faaliyet Gösteren İşletmelerin KVKK Kapsamında Alması Gereken Önlemler Nelerdir?

Dijital ortamda faaliyet gösteren işletmeler; müşteri bilgileri, finansal veriler ve diğer kişisel verileri işledikleri için KVKK kapsamında özel bir sorumluluk taşır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu şirketlerin yapması gerekenleri şu şekilde sıralar:

 • Aydınlatma metni oluşturmak
 • İzin mekanizmaları kurmak
 • Güvenlik protokollerini güçlendirmek
 • Veri ihlali bildirim sistemi kurmak
 • Çalışanları eğitmek
 • Veri işleme faaliyetlerini belgelemek
 • İlgili kişi haklarına saygı göstermek
 • Veri sorumlusu temsilcisi atamak
 • Risk değerlendirmesi yapmak

İşletmeler, Dijital Pazarlama ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında çalışanlarına düzenli eğitimler sağlayarak KVKK’nın gereklilikleri hakkında bilinç oluşturmalı ve personelin bu konuda bilinçli hareket etmesini sağlamalıdır. 

Hangi Veriler Hassas Veri Kapsamına Girer?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre, hassas veri kapsamına giren bazı veriler mevcuttur. Bireylerin özel yaşamlarıyla ilgili veya ayrımcılığa neden olabilecek nitelikteki bu bilgiler, KVKK tarafından özel bir koruma altında saklanır. Hassas veri kapsamına giren başlıca veri türleri şunlardır:

 • Fiziksel veya mental sağlık
 • Cinsel eğilimler, yaşam veya sağlık
 • Irk veya etnik köken
 • Dinî veya felsefi inançlar
 • Genetik kodlar, parmak izi, retina taraması

Bu kritik veri türleri, KVKK’ya göre özel bir koruma gerektiren ve işlenmeleri için bireyin açık rızasının alınması gereken bilgilerdir. İşletmeler, söz konusu bilgileri işlerken özel dikkat göstermeli ve gerekli güvenlik ve gizlilik önlemlerini almalıdır.

KVKK Kapsamında Nasıl İzin Alınmalı?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kayıtları, bireylerin kişisel verilerinin işlenmesi, saklanması ve kullanılması süreçlerini düzenleyerek gizliliğini korumayı amaçlar. İzin alma süreci, hem bireylerin gizlilik haklarını korumak hem de işletmelerin yasal uyum sağlamak adına kritik bir aşamadır. İzin alma süreci başlamadan önce işletmeler, kişisel verilerin hangi amaçlarla işleneceğini belirleyebilir ve bu hedefler doğrultusunda gerekli olan verileri tespit edebilirler. İşletmelerin bu aşamada şeffaf olmaları ve açıkça belirttikleri amaçlar doğrultusunda hareket etmeleri önemlidir.

İkinci aşamada ise bireylerden açık rıza almak için etkili bir iletişim stratejisi geliştirmek gerekir. Bilgilendirme sürecinde, kullanıcı dostu bir dil kullanmak ve karmaşıklığı en aza indirgemek önemlidir. Bireylerden açık rıza alınırken bu onamın istendiği platformların kullanıcı dostu olması, çıkartılabilir olması ve bireyin istediği zaman geri çekebilmesi önem taşır. İşletmelerin çeşitli kanallar aracılığıyla bu izinleri alması mümkündür. Bu sürecin her durumda şeffaf, özgür iradeye dayalı ve bilgilendirilmiş bir şekilde gerçekleştirilmesi şartı aranır.

KVKK Aydınlatma Metni Nasıl Olmalı?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde hazırlanan aydınlatma metninin, kullanıcılara şirketin kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında net bilgiler sunması gerekir. Bu metnin şeffaf ve anlaşılır bir dil kullanarak detayları içermesi önemlidir. Örneğin, bir e-ticaret platformu aydınlatma metninde, kullanıcılara hesap bilgileri, alışveriş geçmişi gibi kişisel verilerin sipariş işlemleri ve müşteri hizmetleri gibi hizmetlerde nasıl kullanılacağını anlatan bir bölüm ekleyebilir.

Aydınlatma metninin aynı zamanda kullanıcı haklarına vurgu yapması beklenir. Kullanıcıların, metin aracılığıyla kişisel verilerinin güncellenmesi, silinmesi veya işlenmesine itiraz etme gibi haklara sahip olduklarını bilmesi mühimdir. Kullanıcılara metni kolayca erişilebilir kılan ileti yönetim sistemi, şirketin bu aydınlatma metnini etkili bir şekilde sunmasına yardımcı olabilir. Bu sistem, gerektiğinde güncelleme yapma veya kullanıcıların rızasını yönetme imkânı sunar. Bu sayede işletme, KVKK kapsamında kullanıcı haklarına saygı göstererek güvenilir bir dijital varlık oluşturabilir ve müşteri güvenini artırabilir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uymayan İşletmelerin Karşılaşabileceği Yaptırımlar Nelerdir?

KVKK, bireylerin kişisel verilerinin korunmasını sağlamayı amaçlayan bir düzenleme olduğundan, bu kanuna uymayan işletmeler hem hukuki hem de maddi sonuçlarla karşılaşabilirler. Bu kapsamda uygulanacak yaptırımlardan ilki para cezasıdır. Söz konusu yaptırımlar, kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına ilişkin ihlallerin ciddiyetine göre belirlenir. İşletmeler, kişisel verileri koruma yükümlülüklerini yerine getirmez veya veri sahiplerinin haklarına aykırı hareket ederse Kişisel Verilerin Korunması Kanunu cezasına tabi tutulur. Diğer cezalar ise kamuoyu nezdinde itibar kaybı, geçici veya kalıcı olarak faaliyet durdurma gibi işlemler olabilir. Bu nedenle işletmelerin KVKK kapsamında gerekli önlemleri alarak uyum sağlaması kritiktir.

Hemen Tanışalım

BizimHesap ile şirketinizin Ön Muhasebe, e-Fatura, e-Arşiv ve tüm e-Ticaret operasyonunu tek platform üzerinden verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.