06.05.2024

İhracat Kayıtlı Fatura Nedir ve Hangi Durumlarda Kullanılır?

İhracat Kayıtlı Fatura Nedir ve Hangi Durumlarda Kullanılır?

Vergi indirimi ve muafiyeti gibi detaylar, her daim dış ticaretin dikkat çekici bir iş modeli olmasını sağlıyor. Siz de şirketinizin avantajlı durumda olması için bu konu hakkında bilgiye ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Eğer siz de bu avantajdan yararlanmak adına araştırma yaptıysanız ihraç kayıtlı fatura oluşturulmasına dair bilgilerle mutlaka karşılaşmışsınızdır. Bu yazımızda ihracat kayıtlı fatura ile ilişkili aklınıza gelebilecek pek çok konuya, detaylara değineceğiz; böylece yurt dışına satış yapma konusundaki şüphelerinizi gidermeye çalışacağız.

İhracat Kayıtlı Satış Nedir?

Yurt dışına satış yoluyla ihracat faaliyeti yürüten firmalar, satış ve alımlarında KDV’den muaftır. Bu firmalar, ürünlerini tedarik eden firmalara yaptıkları satışlarda ödedikleri katma değer vergisini geri alabilmektedir. Buna ihracat kayıtlı satış denir. İhracatçılara ürün tedarik eden firmaların satışları, KDV tutarının talep kapsamı dışında tutulması durumunda kayıtlı ihracat satışıdır.

Direkt İhracat ile İhraç Kayıtlı Satış Arasındaki Farklar Nelerdir?

Yurt dışı satış faaliyetlerine, daha detaylı bir şekilde belirtmek gerekir ise bir malın üretildiği yerden farklı ülkelere satılmasına, direkt ihracat denir. Ticari faaliyetin bu şekilde tanımlanabilmesi için yurt içinde imal edilen ürünlerin yurt dışındaki müşterilere satılması gerekir. Bu satış esnasında karşı taraftan döviz tahsil edilir.

İhracat faturası düzenlenerek ticari faaliyette bulunulması durumunda ürünlerin yurt dışına doğrudan satışını yapmak mümkün değildir. Ürünler yurt dışına satılmak üzere ihracatçı firmalar tarafından satın alınır. Bu işleme, ihraç kayıtlı satış denir. Söz konusu faaliyet, işletmeler arası (B2B) işlemler alanına girer. Kayıtlı satışların ihracat faturalarının tescili KDV’siz yapılır. Satıcının ödediği KDV ihracatçı tarafından tahsil edilmez. Burada tahsilatı yapan taraf bizzat devlettir. İhraç kayıtlı satışların kapsamına farklı ülkelerde ticari faaliyete konu olan ürünler girer. 

İhracat Kayıtlı Fatura Nedir?

İhracat kayıtlı fatura, yurt içinde üretilen malların dünya pazarında vergi indirimi ile satılması amacıyla düzenlenen özel bir belge türüdür. KDV Kanunu’nun 3068’inci maddesine göre ihracatçı kurum veya kuruluşlar, imalatçılardan satın aldıkları mallar üzerinden KDV ödememe hakkına sahiptir. Bu durumda ihracatçı, ürünü satın aldığı üreticiden KDV’siz fatura düzenlemesini talep eder. Üretici konumunda olanlar, ihracatçı işletmelerden tahsil edemedikleri katma değer vergisini ilgili kamu kurumundan talep edebilirler. Bu işlem, vergi iadesi kapsamında değerlendirilir. Bu bağlamda hem ihracatçıların hem de üreticilerin devletin tanıdığı ayrıcalıklardan yararlanabilmesi için e-ihracat kayıt faturası düzenlenmesi büyük önem taşır.

Söz konusu belge doğrudan üretici tarafından satılan ürünler için geçerlidir. İhracat kayıtlı fatura ile satılabilecek pek çok ürün mevcuttur. Bunlar arasında gıda ve tarım, sanayi, elektronik, hazır giyim ve tekstil ürünleri bulunur. Ek olarak fason üretim ürünlerinin satışı da yapılabilir.

İhraç kayıtlı fatura ihracat süresi bellidir. 3065 sayılı KDV Kanununun 11/1-c maddesinde belirli bir teslim tarihi mevcuttur. Bu tarihten sonraki ayın başından itibaren 3 ay içerisinde ihracat yapılır. Bu süreyi uzatan 68 No.lu KDV Sirkülerinin yürürlüğe girme tarihi 31/3/2020’dir. Söz konusu sirküler, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından internet sitesinde yayınlanmıştır. 

Kimler İhracat Kayıtlı Fatura Kesebilir?

Üretici firma tarafından ihracat kayıtlı fatura düzenlenir. Bununla beraber üreticilerin ihraç kayıtlı fatura düzenleyebilmesi için bazı şartları yerine getirmesi gerekir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının imalatçı firmalara yönelik hazırlanan ihraç kayıtlı fatura kesmenin şartları şöyledir:

  • Sanayi sicili kaydı
  • Sanayi sicil belgesine sahip olmak
  • Ticaret odası gibi uzmanlaşmış bir kuruluşa kayıtlı olmak
  • Çiftçi, gıda işletmesi, işletme kayıt belgeleri
  • İşletme onay belgesi
  • Yeterli düzeyde üretim altyapısı
  • Yeterli sayıda işçinin istihdam edilmesi

Yukarıda bahsi geçen koşulları sağlayan üreticiler, ithalatçı firmadan KDV tahsil etmeden ihracat kayıtlı fatura düzenleyebilirler. Böylece firmalar, satış işlemlerini usulüne uygun bir şekilde gerçekleştirebilirler. 

İhracat Kayıtlı Fatura Nasıl Kesilir?

İhracat kayıtlı fatura kesmek için gereken ve üretici firmanın sorumluluğunda olan çeşitli unsurlar mevcuttur. Üreticiler fatura hazırlarken bu faktörleri dikkate alarak yasal haklarından yararlanabilirler.

İlk olarak ihracat kayıtlı faturada 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun (11/1-c) maddesine göre, ürünler ihraç edilmek koşuluyla teslim edildiği için KDV tahsil edilmemiştir.” ifadesi yer alır. Bu ifadenin bulunmaması durumunda, fatura geçersiz sayılır. Bu durumda KDV muafiyeti hakkı da ortadan kalkar.

Ürün satın alan ihracat firmalar ise teslim tarihinden itibaren üç ay içerisinde ihracı yapmak zorundadır İhracat yoksa üretici, tahsil edilmemiş satış vergisini yetkili devlet makamına aktarmak zorundadır. Satış vergisinin ödenmesinde gecikme faizi de dikkate alınır. Üreticinin, faturaya istinaden firmadan ödeme talep etme hakkı bulunur.

İhracat kayıtlı faturalarda KDV tutarı gösterilir. Üretilen malların KDV tutarı hesaplanır ve faturanızda görüntülenir. Söz konusu muafiyet hükmü nedeniyle ihracatçı firmanın ise belirtilen KDV tutarını ödeme yükümlülüğü yoktur. İhracat tescil faturaları, belirli bir süre içerisinde düzenlenir. Prensip olarak ürün tesliminde fatura düzenlenmesi de mümkündür. Vergi mevzuatı gereği faturaların teslimattan en geç 7 gün sonra kesilmesi gerekir. Bu süre içerisinde işlem yapılmaz ise ihracat tescil faturası da düzenlenmemiş sayılır.

İhraç Kayıtlı Faturalarda Hangi Bilgiler Yer Alır?

İhraç kayıtlı faturanın üzerinde ürün fiyatı, ayrıntılar ve taraflarla ilgili bilgiler bulunmalıdır. Bir satışın ihracat kayıtlı olabilmesi için bu işlemin üretici tarafından değil, ihracatçı yani aracı kurum tarafından yapılması gerekir. Firmalar, oluşturdukları e-ihracat faturası  üzerinde KDV’yi ürün fiyatından ayrı olarak belirtirler. İhraç kayıtlı fatura örneği incelendiğinde tüm bu bilgilerin nerelere yazıldığını daha detaylı bir şekilde görmek mümkündür.

İhraç Kayıtlı KDV İadesi Nasıl Alınır?

İhracat döneminde ertelenen vergiler artık geçerli olmaz. Ertelenmeyen vergiler söz konusu olduğunda ise bunların iadesine ilişkin talep doğar. İadenin alınabilmesi için ihracatın tamamlanması ve 84 Sayılı KDV Genel Tebliği’nin (I/1.1.3.v) bölümünde sayılan belgelerin vergi dairesine teslim edilmesi yeterlidir. İhraç kayıtlı fatura iadesi bu şekilde gerçekleşir.

Bizim Hesap ile Fatura Kesiminde Zamandan ve Maliyetten Tasarruf Edin

Ticari faaliyetleri gerçekleştirirken bir şirketin mali işlemlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmek kolay olmayabilir. Bu durumda gelişmiş muhasebe programlarından yararlanarak söz konusu süreçleri çok daha etkin bir şekilde yönetebilirsiniz.

Bizim Hesap rahatlığıyla ön muhasebe işlemlerini daha kısa sürede tamamlayabilir ve çalışan süreçlerini tek ekrandan takip edebilirsiniz. İşletmenizin tamamını tek panelden yönetirken, sınırsız kullanıcıya ücretsiz ulaşmanın rahatlığını yaşayabilirsiniz. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde işlemleri hızlı, kolay ve hatasız gerçekleştirebilirsiniz. iOS ve Android işletim sistemlerini destekleyen mobil uygulamalarla her zaman panele erişebilir ve faturalarınızla ilgili işlemler yapabilirsiniz.

Siz de zamandan tasarruf etmek ve daha fazla kazanmak istiyorsanız hemen bugün hesap açın. Üstelik 14 günlük ücretsiz deneme sürümüyle işlemleri ne kadar kolay yürütebileceğinizi görün.

Hemen Tanışalım

BizimHesap ile şirketinizin Ön Muhasebe, e-Fatura, e-Arşiv ve tüm e-Ticaret operasyonunu tek platform üzerinden verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.