14.12.2023

e-İhracat Faturası Nasıl Kesilir?

e-İhracat Faturası Nasıl Kesilir?

e-İhracat, günümüzün globalleşen dünyasında işletmeler için kaçınılmaz bir gerçek haline gelmiştir. Bu blogda, e-ihracat faturalarının nasıl kesileceği, içermesi gereken bilgiler ve iptal süreçleri gibi konuları detaylı bir şekilde ele alacağız. Ayrıca, hizmet ihracatı ve mikro ihracat faturaları hakkında da önemli bilgiler sunacağız. İşinizi kolaylaştırmak için, BizimHesap’ın nasıl bir çözüm sunduğunu ve e-ihracat faturalarınızı basit ve hatasız bir şekilde yönetmenize nasıl yardımcı olduğunu göreceğiz.

e-İhracat Faturası Nedir?

e-İhracat faturası, uluslararası e-ticaret yapanların alacakları ödemeler için hazırlamaları gereken resmi belgedir. Bu fatura, Gümrük Çıkış Beyannamesi ekinde yer alan mal ihracı faturalarının elektronik ortamda düzenlenmiş halidir ve dijital ortamda gönderilir. e-İhracat faturası, bir eşyanın ihracat ve gümrük mevzuatına uygun şekilde Türkiye gümrük bölgesi dışına ya da serbest bölgelere çıkarılması için kullanılır. e-İhracat faturası kesmek için Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlediği veri ve standartlara uygun olarak işlem yapan online sistem ve yazılımları kullanılır.

e-İhracat Faturası Nasıl Kesilir?

e-İhracat faturası kesmek, sınır ötesi e-ticaret yapan işletmeler için önemli bir adımdır. Bu süreci başlatmak için ilk olarak mali mühür edinilmelidir. Mali mühür, e-ihracat faturalarının güvenli ve resmi bir şekilde düzenlenmesini sağlar. Mali mühre sahip olduktan sonra, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) belirlediği veri ve standartlara uygun online sistemler ve özel entegratörler aracılığıyla e-ihracat faturası kesilebilir. Bu sistemler, fatura kesme işlemlerini dijital ortamda gerçekleştirmenize olanak tanır.

Faturanın alıcı kısmına, vergi numarası girilmeli, fatura tipi olarak “ihracat” seçilmeli ve tüm bilgiler doğru bir şekilde girilmelidir. Yanlış bilgi girildiğinde sistem tarafından verilen uyarılar dikkate alınarak, gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra yeniden fatura oluşturabilirsiniz. e-İhracat faturalarının yanında tax-free faturalarının da dijital ortamda kesilmesi ve GİB kanalı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na gönderilmesi gereklidir. 

İhracat için matbu fatura kesilmesi gerektiğinde, bu faturalar e-fatura olarak düzenlenmek zorundadır. Hizmet ihracatında e-arşiv kullanıcıları e-arşiv faturası, değilse kağıt fatura olarak düzenleyebilir. Serbest bölgelerde bulunan şirketlere düzenlenen faturalar, gümrük beyannamesi ekine dahilse ihracat e-faturası olarak düzenlenmelidir. Proforma faturalar ise gerçek fatura sayılmadıkları için kağıt olarak düzenlenmeye devam edilebilir. 

İhracat faturaları İngilizce veya farklı bir dilde düzenlenebilir, ancak eşyanın tanımının aynen yazılması gerekmektedir. Gümrük beyannamesi ile fatura birbirini daima doğrulamalıdır. Bedelsiz ihracat mal çıkışında e-ihracat faturası, gümrük beyannamesi düzenlenip düzenlenmediğine göre düzenlenir. Eğer gümrük beyannamesi ekinde düzenlenmemişse gönderici e-arşiv kullanıcısı ise e-arşiv faturası, değilse de kağıt fatura düzenlenir. 

e-İhracat Faturasında Bulunması Gereken Bilgiler Nelerdir?

e-İhracat faturası, uluslararası ticarette önemli bir belgedir ve doğru bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Bu faturalar, ürünlerin sınır ötesine taşınması sırasında gerekli tüm bilgileri içermelidir. İşte e-ihracat faturasında bulunması gereken temel bilgiler:

 • Eşya birim fiyatı
 • Satış bedeli
 • Teslim şartı
 • Eşya miktar (Kilo, metre, adet vb. ile birlikte)
 • Eşyanın bulunduğu kabın numarası, adedi, markası, cinsi ve nevi
 • Eşyanın teslim ve bedelinin ödeme yeri
 • Eşyanın gönderilme şekli
 • Vergi dairesi ve vergi numarası
 • GTİP numarası
 • Gümrük takip numarası
 • Firma ünvanı ya da kişi bilgileri
 • Satın alan ülkedeki VKN
 • Ödeme yapılacak hesap bilgileri
 • Ödeme şekli, şartları ve ödeme kanalı

Bu bilgiler, e-ihracat faturası kesmek için gerekli olan bilgilerdir ve doğru bir şekilde kesilmediği takdirde ürünün teslimat sürecinde problemler yaşanabilir. 

e-İhracat Faturası Keserken Nelere Dikkat Edilmelidir?

e-İhracat faturası keserken dikkat edilmesi gereken unsurlar, işlemin başarılı ve uygun bir şekilde tamamlanmasını sağlar. Bu süreç, sınır ötesi e-ticaret faaliyetlerinde önemli bir rol oynar ve gümrük çıkış beyannamesi gibi resmi prosedürlerle yakından ilişkilidir. Dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

 • İhracat faturası, KDV muaf bir senaryo olduğundan, KDV’nin sıfır olmasına ve 301 İstisna Kodu’nun doğru seçilmesine dikkat edilmelidir.
 • Faturada yer alan bilgilerin, Gümrük Çıkış Beyannamesi (GÇB) ile uyumlu olması gerekmektedir. 
 •  Mikro ihracat faturaları için Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) düzenlenmesi önemlidir. e-Arşive kayıtlı iseniz e-arşiv fatura, değilseniz matbu fatura düzenlemelisiniz.
 •  Proforma faturalar gerçek fatura niteliği taşımadığı için kağıt halinde düzenlenebilir. Bu, özellikle ön bilgilendirme ve teklif aşamalarında kullanışlıdır.
 • Ürünler Gümrük Çıkış Beyannamesi ile yurt dışına çıkıyorsa, mutlaka e-fatura olarak gönderilmelidir. Bedelsiz ihracat faturaları ve serbest bölgelerdeki şirketler için de bu durum geçerlidir.
 • Faturaların hem Türkçe hem de İngilizce olarak düzenlenmesi, uluslararası alıcılar için anlaşılırlığı artırır.
 • Yurt dışındaki şirketlerin vergi kimlik numaraları Türkiye sistemine tanımlı olmadığı için, e-ihracat faturasında vergi numarası ve alıcı adı olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın bilgileri kullanılmalıdır.
 • İhracat faturası, Ticaret Bakanlığı’nın e-ihracat faturası portalı veya özel entegratör yazılımları aracılığıyla kesilebilir. Bu seçenekler, işlemleri kolaylaştırır ve hata payını azaltır.
e-İhracat Faturası Nasıl İptal Edilir?

e-İhracat Faturası Nasıl İptal Edilir?

e-İhracat faturası iptal işlemleri, e-fatura mükellefleri için özel bir dikkat gerektirir. İhracat faturasının iptali, faturanın gümrük beyannamesinde kullanılıp kullanılmadığına bağlı olarak farklılık gösterir. İptal sürecinde, hatalı bilgi girişleri otomatik iptale yol açabilir. Bu durumda, ayrıca bir iptal işlemine gerek kalmaz. Ancak, eğer fatura gümrük beyannamesine eklenmişse ve iptal edilmesi gerekiyorsa, bu süreç gümrük müşavirinizin rehberliğinde yürütülmelidir. Beyannameye eklenmemiş faturaların iptali daha basit bir şekilde, e-ihracat fatura portalından veya kullandığınız özel program üzerinden yapılabilir.

Özel entegrasyon programı üzerinden ihracat faturası kesmek, süreci kolaylaştırmanın yanı sıra hata payını da azaltabilir. İşletmeler, e-fatura kullanımında bu tür programları tercih ederek, fatura kesme ve iptal işlemlerini daha verimli ve hatasız bir şekilde gerçekleştirebilirler. Bu programlar, ihracat faturasının doğru ve hızlı bir şekilde iptal edilmesine de olanak tanır.

Hizmet İhracat Faturası Nasıl Kesilir?

Hizmet ihracat faturası, yurt dışına yapılan hizmet satışlarını belgeleyen resmi bir dokümandır. Bu fatura, hizmet ihracatı kapsamında danışmanlık, eğitim, yazılım-teknoloji, haberleşme, emlak yönetimi gibi mal niteliği taşımayan faaliyetler için düzenlenir. Bu faturalar, genellikle e-arşiv faturası olarak kesilir ve KDV oranı %0 olarak belirlenir. Faturada, satıcı ve alıcı bilgileri, hizmet detayları ve ödeme şartları gibi temel bilgilerin doğru ve eksiksiz girilmesi gerekmektedir.

Hizmet ihracat faturası kesilirken fatura türünün doğru seçilmesi ve KDV’den muaf tutulduğu için, bu durumun faturada doğru şekilde yansıtılması gerekmektedir. Ayrıca, yurt dışındaki alıcılar için vergi kimlik numaralarının Türkiye sistemine tanımlı olmaması nedeniyle, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın bilgilerinin kullanılması önerilir. Bu faturanın hem Türkçe hem de İngilizce olarak düzenlenmesi, uluslararası ticarette şeffaflık ve yasal uyumluluk açısından faydalıdır. 

Mikro İhracat Faturası Nasıl Kesilir?

Mikro ihracat, küçük ölçekli işletmelerin yurtdışına satış yapabilmesini sağlayan bir ticaret modelidir. Bu model, özellikle düşük hacimli ve değerli ürünlerin uluslararası pazarlara ulaştırılmasında etkili bir yöntem olarak öne çıkar. Mikro ihracat faturası, bu tür işlemler için düzenlenen özel bir fatura türüdür ve genellikle elektronik ortamda hazırlanır. 

Mikro ihracat faturası düzenlemek için, öncelikle işletmelerin B2C (işletmeden tüketiciye) satış modelini benimsemeleri gerekmektedir. Bu faturalar, genellikle yıllık 15.000 Euro gelir ve 300 kilogram ağırlık sınırlarını aşmayan işlemler için geçerlidir. Faturalandırma süreci, Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) aracılığıyla gerçekleştirilir ve bu süreçte matbu fatura çıktısına ihtiyaç duyulmaz. Mikro ihracat faturaları, belirli kargo firmaları tarafından sağlanan ETGB ile kolayca düzenlenebilir ve bu sayede işletmeler, gümrük masrafları ve diğer ilgili ücretlerden önemli ölçüde tasarruf edebilirler.

Mikro ihracat faturası düzenlerken dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli nokta, faturanın KDV muafiyeti içermesidir. Bu, ihracatın KDV’den muaf bir işlem olduğunu gösterir. Faturaların doğru ve eksiksiz bir şekilde hazırlanması, işlemlerin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını sağlar. Mikro ihracat faturalarının düzenlenmesi, işletmelerin yurtdışına satış yaparken karşılaştıkları prosedür ve maliyetleri azaltarak, uluslararası pazarlara erişimlerini kolaylaştırır. Bu sayede, küçük ve orta ölçekli işletmeler de global ticaretin bir parçası haline gelebilirler.

BizimHesap ile Yurtdışı Satışlarınızı Basitleştirin

E-ihracat faturası, işletmeler için hem zaman hem de maliyet açısından önemli bir konudur. Özellikle yurtdışı satışlarında, fatura işlemlerinin hızlı ve hatasız bir şekilde yapılması gerekmektedir. Bu süreçte, işletmeler genellikle kağıt masrafı, zaman kaybı ve arşivleme gibi sorunlarla karşılaşabilirler. GİB tarafından onaylı Online Ön Muhasebe Programı BizimHesap, bu noktada işletmelere önemli kolaylıklar sunar.

Joom, Aliexpress, Amazon, Etsy gibi popüler e-ticaret platformlarından yapılan satışlar için, BizimHesap üzerinden elektronik ihracat faturası oluşturabilirsiniz. Bu işlem, satış anında gerçekleştirilebilir ve oluşturulan faturalar, Gümrük Çıkış Beyannamesi ile birlikte gümrük idaresine gönderilebilir. Böylece, yurt dışı satış işlemlerinde kağıt işlemlerinin maliyet ve iş yükünden tasarruf edilir. Android ve iOS uyumlu mobil uygulamalar sayesinde internetin olduğu her yerden panele erişim sağlayabilirsiniz. Bu esneklik, işletmelerin yurtdışı satış operasyonlarını daha verimli ve sorunsuz bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.

Bizim Hesap ile yurtdışına mal ihraç ederken e-fatura oluşturmak ve gerektiğinde iptal etmek artık çok daha kolay. 14 günlük deneme süresiyle, bu kullanışlı aracı ücretsiz deneyebilir ve işletmenizin yurtdışı satış süreçlerini kolayca yönetebilirsiniz. Şimdi Bizim Hesap ile tanışın ve yurtdışı satışlarınızda farkı hissedin.

İhracatta Kimlerin E-fatura Düzenlemesi Gerekiyor?

İhracatta e-fatura düzenlemesi, Türkiye’den yurt dışına mal veya hizmet satışı yapan tüm işletmeler için geçerlidir. İhracat faturalarının elektronik olarak düzenlenmesi, resmi prosedürlerin basitleştirilmesine katkıda bulunur. 

e-İhracat Faturasında Kur Farkı Nasıl Belirlenir?

e-İhracat faturalarında kur farkının belirlenmesi, faturanın düzenlendiği tarihteki güncel döviz kurlarına göre yapılır. Bu süreçte, faturanın kesildiği tarih itibariyle Merkez Bankası tarafından belirlenen efektif satış kuru esas alınır. Bu, e-ihracat işlemlerinde, ödeme ve maliyet hesaplamalarının doğru yapılmasını sağlar. 

e-İhracatta KDV’siz Fatura Nasıl Kesilir?

İhracatçılar, sattıkları mal veya hizmetler için KDV hesaplamaz ve faturayı KDV’siz olarak düzenlerler. Bu, ihracatın vergisel teşviklerinden yararlanmanın bir yolu olup, ihracatçıların maliyetlerini azaltmaya ve rekabet güçlerini artırmaya yardımcı olur.

e-İhracat Faturası Ne Zaman Beyan Edilir?

e-İhracat faturası, malın ihracatı gerçekleştiği anda beyan edilir. Bu fatura, Gümrük Çıkış Beyannamesi ile birlikte gümrük idaresine sunulur ve eşyanın ihracat ve gümrük mevzuatına uygun şekilde Türkiye gümrük bölgesi dışına ya da serbest bölgelere çıkarılmasını belgeler. 

Hemen Tanışalım

BizimHesap ile şirketinizin Ön Muhasebe, e-Fatura, e-Arşiv ve tüm e-Ticaret operasyonunu tek platform üzerinden verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.