07.05.2022

2022 Yılı İstihdam Teşvikleri

2022 Yılı İstihdam Teşvikleri

Her yıl hem çalışan hem de işveren açısından bazı teşvikler yapılmaktadır. 2022 yılında hangi teşviklerin olduğunu sizin için bu yazımızda anlattık.

Devlet tarafından pek çok teşvik uygulanmaktadır. İstihdamın artırılması ve eşit bir şekilde fırsatlardan yararlanlması için verilen teşvikler ekonomik olarak katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda da çalışanların ve işverenlerin faydalanabilecekleri teşvikleri bilmelerinde fayda vardır.

 1. Malullük, Yaşlılık Ve Ölüm Sigortası İşveren Hissesinden 5 Puanlık İndirim
 2. Yurtdışına Götürülen/ Gönderilen Sigortalılar İçin Prim İndirimi
 3. İlave 6 Puanlık İndirim
 4. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar Çerçevesinde Uygulanan Sigorta Primi Teşviki
 5. Genç ve Kadın İstihdamı İle Mesleki Belgesi Olan Sigortalı İstihdamı Halinde Uygulanan
 6. Engelli Sigortalı İstihdamında Sigorta Primi Teşviki
 7. Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Kapsamında
 8. Kültür Yatırımları ve Girişimlerine Sigorta Prim Teşviki
 9. İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamı Halinde Sağlanan Teşvik Uygulaması
 10. İşbaşı Eğitim Programlarını Tamamlayanların İstihdamına İlişkin Teşvik
 11. Sosyal Yardım Alanların İstihdamı Halinde Uygulanan Prim Teşviki
 12. Sosyal Hizmetlerden Faydalanan Kişilerin İstihdamı Halinde Uygulanan Teşvik
 13. İlave İstihdam Teşviki
 14. 4447 Sayılı Kanunun Ek 4 üncü Maddesinde Öngörülen Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası İşveren Hissesi Teşviki
 15. Asgari Ücret Desteği
 16. Kredi Faiz veya Kar Payı Desteği
 17. Teşviklerden Yasaklama Uygulaması
 18. Potansiyel Teşvik Sorgulama

Bu teşviklerin hepsinin detayları, başvuru şartlarına uygunluğu öğrenildikten sonra işverenlerin ve çalışanların bazı teşviklerden faydalanması mümkündür.

İstihdam Teşvikleri

Kurum, kuruluş ya da işletmeler için bir çalışanın istihdamı için gerekli olan maliyet aslında oldukça yüksektir. Bu anlamda işverenin üzerindeki ekonomik yükün hafiflemesi adına yukarıda bahsi edilen teşviklerden en çok istihdam teşviki olabilenler işverenler açısından daha kilit bir rol oynuyor.

İstihdam teşvikleri sayesinde şartlara uygun olarak işsizleri istihdam eden işverenler farklı sürelerde ve tutarlarda prim, vergi ya da ücret destekleri alabiliyor. Bu teşviklerin bir kısmı İŞKUR tarafından sağlanıyor. Bununla birlikte işlem uygulayıcısı ise Sosyal Güvenlik Kurumu oluyor. İşsizlik Fonu’ndan karşılanan istihdam teşvikleri;

 • 4447 sayılı Kanunun geçici 10. Maddesi dahilinde Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanların İstihdamı Teşviki
 • 4447 sayılı Kanunun geçici 19. Maddesi dahilinde İlave İstihdam Teşviki
 • 4447 sayılı Kanunun geçici 31. Maddesi dahilinde İlave İstihdama Finansman Kolaylığı Desteği
 • 4447 sayılı Kanunun 50. Maddesinin 5. fıkrası dahilinde İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamına Yönelik Teşvik’tir.

Bu teşvikler sayesinde hem istihdamın artırılması hem de işveren üzerindeki çalışan maliyeti yükünün hafifletilmesi mümkün olmaktadır.

Süresi Uzatılan Teşvikler

Yukarıda bahsini ettiğimiz teşvikler arasından Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanların İstihdamı Teşviki ile İlave İstihdam Teşviki süreleri 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatılmış bulunuyor.

İlave İstihdam Teşviki’nden faydalanmak için işyeri açısından istenilen koşullar şunlardır:

 • Özel sektör işverenine ait olması,
 • Sigortalının işe girmeden önce takvim yılına ilişkin olarak işe alındığı işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgeleri ya da muhtasar prim hizmet beyannamelerindeki ortalamaya ilave olarak çalıştırılması,
 • SGK’ya ödenen aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süre içinde ödenmesi,
 • Sigorta primi, işsizlik sigorta priminde yasal ödeme süresinin geçmemiş olması, idari para cezası ya da bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,
 • Çalıştırdığı kişilerin sigortalı olmaması ya da sigortalı gösterilen kişilerin fiilen çalışmamakta olması gibi durumlara rastlanmaması.

Destek tutarı her işyerinin faaliyet alanına göre belirlenecek ve ayrı olarak hesaplanacak. Bununla birlikte 2022 yılının aralık ayı dahil olmak üzere yıl sonuna kadar 1 Ocak 2018 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasında istihdam edilen her bir sigortalı için 12 aylık bir destek yapılacaktır. Ancak istihdam edilen;

 • 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkekse,
 • 18 yaşından büyük kadınsa,
 • Kuruma kayıtlı engelli bireyse destek süresi 18 ay olarak uygulanacaktır.

Hemen Tanışalım

BizimHesap ile şirketinizin Ön Muhasebe, e-Fatura, e-Arşiv ve tüm e-Ticaret operasyonunu tek platform üzerinden verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.