07.05.2022

2022 Kurumlar Vergisi Oranı Nedir?

2022 Kurumlar Vergisi Oranı Nedir?

Yılın ilk çeyreğinde olunduğu bu dönemlerde vergiler ve ödemeler önemli bir gündem konusu haline geliyor. Bu konular arasında yer alan kurumlar vergisi ile merak ettiklerinizi yazının devamında bulabilirsiniz.

Kurumlar Vergisi Nedir?

Kurumların bir yıllık kazanç üzerinden hesaplanarak belli bir oranda alınan vergi türüne kurumlar vergisi denir. Kurumlar vergisinden mükellef olan şirketler tüzel kişiliğe sahip olmalıdır. Bu açıdan bakıldığı zaman şahıs şirketleri kurumlar vergisi mükellefi değildir.

2022 Yılı Kurumlar Vergisi Oranları

Geçtiğimiz 2021 yılı için %25 olarak belirlenmiş olan kurumlar vergisi, 2022 yılına gelindiğinde %23 olarak belirlenmiştir. Herhangi bir yasal düzenlemenin yapılmaması halinde kurumlar vergisi oranının 2023 yılında %20 oranına düşeceği öngörülüyor. 2022 yılı içinde genel olarak belirlenmiş olan %23 vergi oranından; bazı mükellef gruplarına daha düşük oranda bu oranın altında kurumlar vergisi uygulanacaktır. Ek olarak alınacak bazı istisnalar söz konusu olabilir.

2022 yılın %23 olarak belirlenmiş kurumlar vergisinden daha düşük bir oranda ödeme yapılması için geçerli olan iki durum vardır. Bunlardan bir tanesi 2009 yılında teşvik belgesi almış olan kurumlar için getirilmiş olan indirimli kurumlar vergisi uygulamasıdır. Diğeri ise 7 Kasım 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olan, Borsa İstanbul piyasasında ilk defa işlem görmek üzere, en az %20 oranında halka arz edilen kurumlardır. 2021 yılından itibaren halka arz edilmiş olan bu kurumlar 5 yıl süre boyunca 2 puan indirime tabidir ve bu uygulama 2022 yılında da devam etmektedir.

Bununla birlikte imalatçı ve ihracatçı kurumlar için de sadece üretim faaliyetleri ile ihracattan elde ettikleri kazançlar üzerinden 1 puanlık ilave kurumlar vergisi uygulanmaktadır. Bu uygulama, yönetmelikte yasal bir değişikliğe gidilmedikçe de devam edecektir. Bahsi edilen bu durumlar doğrultusunda sanayi sicil belgesi haiz bir şirket, 2021 yılında Borsa İstanbul piyasasında ilk defa işlem görmek üzere ve en az %20 oranında hisseyi halka arz etmişse kurumlar vergisi indirimleri aşağıdaki gibi olmaktadır:

  • Halka arz gerekçesiyle nedeniyle imalat ve ihracat haricindeki kazançları için 2 puanlık indirim ile %21,
  • Halka arz ve imalat gerekçeleriyle imalata isabet eden kazançları için 2 ve 1 puan olmak üzere toplam 3 puanlık indirim ile %20,
  • Halka arz ve imalat gerekçeleriyle ihracata isabet eden kazançları için 2 ve 1 puan olmak üzere toplam 3 puanlık indirim ile %20’dir.

İndirime konu olan bu durumlar haricinde ise 2022 kurumlar vergisi oranı %23 olarak belirlenmiştir.

Kurumlar Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Kurumlar vergisi, bir kurumun yıl içindeki safi kazancını konu alan vergilerdir. Her yıl için belirlenen vergi oranı kurumun safi kazancı üzerinden hesaplanır ve tutar, kurumun ödeyeceği verginin tutarıdır. Bununla birlikte kurumların her yıl, yılda dört kere ödemekle yükümlü olduğu geçici vergiler vardır. Bu vergiler, ilgili mali yıl sonunda kuruma çıkan kurumlar vergisi tutarından “Peşin Ödenen Vergiler” adı altında düşülür. Yani, kurumlar vergisi hesaplanırken bir mali yıl içinde elde edilen safi kazanç ile birlikte kurumun yılda dört kere ödemiş olduğu geçici vergi tutarları da dikkate alınmalıdır.

Kurumlar Vergisinden Sorumlu Olan Kurumlar Hangileridir?

Kurumlar vergisi kanunu çerçevesinde belirlenmiş olan kapsama bakıldığı zaman;

  • Sermaye şirketleri (Anonim, limited, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler)e olarak sermaye şirketleri,
  • Kooperatifler,
  • İktisadi kamu kuruluşları
  • Dernek veya vakıflar bünyesinde yer alan iktisadi işletmeler,
  • İş ortaklıkları.

Siz de bu bilgiler ışığında kurumlar vergisi ödemekle yükümlü olup olmadığınızı ve hangi oranda kurumlar vergisi ödeyeceğinizi belirleyerek vergi ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.

Hemen Tanışalım

BizimHesap ile şirketinizin Ön Muhasebe, e-Fatura, e-Arşiv ve tüm e-Ticaret operasyonunu tek platform üzerinden verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.