02.04.2022

2022 Kıdem Tazminatı Tutarları

2022 Kıdem Tazminatı Tutarları

İşletme sahiplerini ilgilendiren önemli bir konu olan kıdem tazminatının yeni tutarları 2022 yılı için de belirlendi.

Bütün işyerleri için çalışanların istikrarlı olması son derece önemlidir. Bununla birlikte yine de bazı zorunlu olan sebepler, anlaşmazlıklar, emeklilik gibi bazı durumlar söz konusu olduğu zaman çalışanların mevcut iş yerlerinden ayrılması ya da işten çıkarılması gündeme gelir. Bu durumda da işverenin ödemesi gereken bir kıdem tazminatı bulunur.

Kıdem Tazminatı Nedir?

Kıdem tazminatı, çok kısaca, belli bir süre çalışmasının akabinde işten çıkarılan ya da emeklilik sebebiyle işinden ayrılan çalışanlara çalıştığı süre oranında ödenen tutara kıdem tazminatı denir.

Kıdem tazminatı almak için İş Kanunu’nda kıdem tazminatı ile ilgili 14. Madde kapsamındaki şartları yerine getirmiş olmak gerekir. Bu maddeye göre emeklilik için gerekli olan yaş haricinde sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartları sağlanmalıdır. Böyle bir durumda kişi kendi isteğiyle bile ayrılması halinde kıdem tazminatına hak kazanmaktadır.

2022 Kıdem Tazminatı Tutarları Nelerdir?

Bu yıl asgari ücret, emeklilik, memur maaşlarına yapılan zamlar oranında kıdem tazminatı tutarları da yeniden belirlenmiş bulunuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede yer alan hüküm aşağıdaki gibidir:

“19/1/2022 tarihli ve 7351 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ve 1/1/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren geçici 38 inci maddede, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin İkinci Kısım Birinci Bölümünün 5 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca %5 artış oranı üzerinden belirlenmiş olan katsayılar, sözleşme ücreti artış oranları ve ücret tavanları ile ortalama ücret toplamı üst sınırının %7,5 oranına göre yeniden belirlenerek uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.”

Bu doğrultuda ise kıdem tazminatı tavan ücreti 2021 yılında 8 bin 651,62 lira iken, 2022 yılında asgari ücrete bağlı olarak 10 bin 596 liraya yükselmiş bulunuyor. Bununla birlikte farklılık gösteren kırılımlar ise aşağıdaki gibidir:

2022 Kıdem Tazminatı Tavan Tutarları
İşçilere ödenecek olan kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 10.596,74 TL,
Sözleşmeli memur olarak çalışan personeline ücret tavanı 12.587,39 TL,
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yer alan farklı meslek gruplarının ücret tavanı11.221,37 TL’dir.

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kıdem tazminatı çalışanın, çalıştığı toplam yıl sayısına bağlı olarak hesaplanmaktadır. Bu süre bazında her tam yıl için 14 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminat alınır. 

Brüt ücret aylık brüt maaş, ikramiye, prim, yol ve yakacak yardımı da dahil olmak üzere bu gibi ücretlerin tümünü kapsıyor. Bütün bu ücretlerin toplamı çalışanın, çalıştığı yıl sayısı ile çarpıldığı zaman ödenecek kıdem tazminatı tutarı hesaplanmış oluyor. Bununla birlikte kıdem tazminatında sadece binde 7.59’luk damga vergisi de kesiliyor.  

Kıdem tazminatı gibi çalışan ve işverenleri ilgilendiren diğer muhasebesel konuları şimdi inceleyin.

Hemen Tanışalım

BizimHesap ile şirketinizin Ön Muhasebe, e-Fatura, e-Arşiv ve tüm e-Ticaret operasyonunu tek platform üzerinden verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.