19.06.2020

Yevmiye Defteri Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Yevmiye Defteri Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Söz konusu bir işletme olduğu zaman kanuni zorunluluklar sadece ödemelerden ibaret değil. Birtakım işlemlerin kaydının tutulması için de belli usuller gerekiyor. Bunlardan biri de yevmiye defteridir.

Alacaklar, ödenecekler, harcamalar… Bir işletmenin gelir-gider dengesinin hesaplanması gerçekten de pek kolay değildir. Ciddi bir dikkat ve detaycılık isteyen bu işlemlerin aksaması da işletmenin önemli ölçüde zarar etmesi gibi sonuçlara sebebiyet verebilir. Bu özeni ve dikkati isteyen kayıtlardan biri de yevmiye defteri için geçerli.

Yevmiye Defteri Nedir?

Kayıt altına alınması gereken işlemlerin yazıldığı defterdir. Ancak bu işlemlerin hepsi belgelenmeli ya da ispata sahip olmalıdır. Ayrıca yazılacak her işlem kalemi tarih sırası ve maddeler halinde düzenlenilerek yazılmaldır.

Bu maddeler önemli olduğu için ihtiva etmesi zorunlu bulunan bazı bilgiler de vardır. Madde sıra numarası, tarih, borçlu hesap bilgisi, alacaklı hesap bilgisi, tutarlar, kayıtların türü, tarihleri ve sayıları mutlaka maddeler içinde olması gereken bilgilerdir.

Yevmiye Defterini Kimler Tutar?

Vergi ve Usul Kanunu kapsamında sorumlu olan her mükellefin, kayıt altına almasının zorunlu olduğu gelir, gider, harcama gibi kalemleri vardır. Vergi sisteminin sorumluluklarının eksiksiz takibi için bu ve diğer tüm kalemlerin kayıt altına alınması gerekir. Vergilerle ilgili takibin yapılabilmesi de yine bu şekilde mümkün olur.

Ancak VUK 172. Maddesi uyarınca defter tutma zorunluluğu olan mükellefleri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:

  • Ticaret ve sanat erbabı olanlar,
  • Ticaret şirketleri,
  • İktisadi kamu müesseseleri,
  • Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler,
  • Serbest meslek sahipleri,
  • Çiftçiler

Yevmiye Defterinin Açılış ve Kapanışı Hakkında

Yevmiye defteri; kullanılmaya başlanacak aydan, bir önceki ayda açılır. Her hesap döneminde de yenilenmesi gereklidir. Açılışı noter onayı ile gerçekleşir. Bir hesap dönemi içinde defterin bitmesi halinde yeni bir defterin açılışı da yine noter ile yapılmalıdır.

Ancak yaklaşan tarih itibari ile yevmiye defterinin açılışından çok kapanışı gündemdir. Yevmiye defterlerinin kapanış tasdik tarihi 2020 senesinde 30 Haziran’dır. Elbette artık dijitalleşen dünyada yevmiye defterleri de dijital ortamlarda yer almaya başladı. Bu sebeple kapanış usulleri de yine bu formata uygun şekilde yapılıyor.

Defter hangi şube ile başlamışsa o şubenin e-defter standardına uygun olarak oluşturulmalıdır. “Şube no” hesap dönemi boyunca aynı kalmalı ve aylık döneme ait olan diğer defterlerde de yine aynı şekilde yer almalıdır. Şubenin kapanması halinde ise GİB’e yapılacak bildirimlerle birlikte gerekli düzenleme esasına uygun olarak başka bir şube ile devam edilmelidir.

Elbette tüm bu işlemlerin başlangıcı, bitişi ve en önemlisi de aradaki sürecin kontrolü ciddi manada bir iş yükünü de beraberinde getiriyor. Üstelik kanunlar çerçevesinde belirlenmiş olan sınırlamalar, herhangi bir tarih aşımı söz konusu olduğunda da mükelleflerin ceza-i işlem görmesine sebep olabiliyor. Bu anlamda herhangi bir sorunla karşılaşmamak ve güncel bilgilerden faydalanabilmek için mutlaka muhasebeciniz veya mali müşaviriniz ile görüşünüz.

Dijitalin sağladığı diğer tüm kolaylıklardan maksimum oranda yararlanmak için ise hemen Bizim Hesaplı olun ve rahat edin.

Hemen Tanışalım

BizimHesap ile şirketinizin Ön Muhasebe, e-Fatura, e-Arşiv ve tüm e-Ticaret operasyonunu tek platform üzerinden verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.