06.03.2023

Serbest Bölge Nedir? Serbest Bölgeye e-Fatura Nasıl Kesilir?

Serbest Bölge Nedir? Serbest Bölgeye e-Fatura Nasıl Kesilir?

Ülkenin genel yasalardan uzak olan bölgeleri ticaret açısında birçok avantaja sahiptir. Özellikle yabancı yatırımların hızlanması ve artması açısından önemli rol oynar. Ancak bazen bu bölgelere e-Fatura kesmek gerekebilir. Serbest bölge nedir ve bu bölgelere nasıl e-Fatura kesilir sorularının daha kapsamlı yanıtlarını öğrenmek için yazının devamını okuyabilirsiniz.

Serbest Bölge Nedir?

Bir serbest bölge, genellikle bir liman veya havaalanı gibi sınır kapısı yakınında yer alan, vergi, gümrük ve ticari düzenlemeler bakımından genellikle diğer bölgelerden farklı muafiyetler ve avantajlar sunan bir ekonomik bölgedir. Bu bölgelerde, ticaret ve yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılara çeşitli vergi avantajları, muafiyetler ve diğer teşvikler sunulur. Serbest bölgeler genellikle ihracat ve ithalat faaliyetlerinde kullanılır.

Bir serbest bölge, yabancı yatırımcılar için bir işletme kurmak ve yönetmek için daha kolay ve uygun bir yol sunar. Bu bölgelerde, yatırımcılar sıfır veya düşük vergi oranlarından yararlanabilirler. Ayrıca, serbest bölgelerdeki şirketler, gümrük vergileri veya diğer ek vergilerden muaf olabilirler.

Serbest bölgeler, ülkelerin ekonomik büyümesini teşvik etmek için kullanılan bir araçtır. Bu bölgelerdeki yatırımlar, genellikle bölgenin ekonomisine katkıda bulunur ve ülke için yeni iş fırsatları yaratır.

Türkiye’de de birçok serbest bölge bulunmaktadır. Bunlardan bazıları, İstanbul Serbest Bölgesi, Mersin Serbest Bölgesi, İzmir Serbest Bölgesi ve Antalya Serbest Bölgesi gibi. Bu bölgelerdeki şirketler, yabancı yatırımcılar tarafından kurulabilir ve bölgede faaliyet gösterirken, Türkiye’nin genel yasalarından muaf tutulabilirler.

Serbest Bölgenin Avantajları Nelerdir?

Serbest bölgenin avantajları aşağıdaki gibidir:

 1. Gümrük vergisi muafiyeti: Serbest bölgelerde, ithalat ve ihracatta gümrük vergisi ödenmez. Bu, şirketlerin mal ve hizmetlerini dünya genelinde rekabetçi fiyatlarla ticaret yapmalarına olanak tanır.
 2. KDV muafiyeti: Serbest bölgelerde, KDV ödeme yükümlülüğü de yoktur. Bu, şirketlerin maliyetlerini azaltır ve daha uygun fiyatlarla mal ve hizmet sunmalarına imkan verir.
 3. Ticari kolaylıklar: Serbest bölgelerde, şirketlerin mal ve hizmetleri üretmek, depolamak, işlemek ve dağıtmak için gerekli olan tesisler, ekipmanlar ve lojistik hizmetler mevcuttur. Bu, işletmelerin faaliyetlerini daha verimli bir şekilde yürütmelerine olanak tanır.
 4. Vergi avantajları: Serbest bölgelerde, şirketlerin vergi avantajlarından yararlanmaları mümkündür. Örneğin, şirketlerin sermaye kazançları veya kur farkları gibi kazançları vergiden muaf olabilir. Bununla beraber serbest bölgeler, emlak vergisinden de %100 oranla muaf tutulur.
 5. Yabancı yatırımcı dostu ortam: Türkiye’deki serbest bölgeler, yabancı yatırımcıları çekmek için tasarlanmıştır. Bu nedenle, serbest bölgelerdeki yabancı yatırımcılar için çeşitli teşvikler ve kolaylıklar sağlanmaktadır.

Bu avantajlar, Türkiye’deki serbest bölgelerin yabancı yatırımcılar için çekici bir iş ortamı olmasını sağlamaktadır.

Serbest Bölgelere e-Fatura Nasıl Kesilir?

Serbest bölgelerde fatura kesmek, diğer bölgelerden farklıdır çünkü bu bölgelerin özel gümrük, vergi ve ticaret düzenlemeleri vardır. Serbest bölgeye e-Fatura kesilmesi zorunluluğunda bazı istisnalar mevcuttur. Serbest bölgelerde fatura kesmek için izlenmesi gereken adımlar şunlardır:

 • İhracat yapacak olan şirket, serbest bölge yönetimine başvurarak serbest bölgede faaliyet göstermek üzere izin almalıdır.
 • İhracat yapacak olan şirket, serbest bölge içindeki bir şirkete mal satıyorsa, normal bir fatura keser. Ancak ihracat yapacak olan şirket, serbest bölge dışındaki bir şirkete mal satıyorsa, ihracat faturası kesmelidir.
 • İhracat faturası keserken, fatura üzerinde “Serbest Bölge İhracatı” ibaresi bulunmalıdır.
 • İhracat faturasının bir kopyası, serbest bölge yönetimine sunulmalıdır.
 • İhracat işlemi tamamlandıktan sonra, serbest bölge yönetiminden çıkış işlemi yapılmalıdır.

Bu adımları takip ederek Türkiye’deki serbest bölgelerde fatura kesmek mümkündür. Ancak gümrük çıkış beyannamesine göre düzenlenen bir fatura varsa e-ihracat faturası, başka bir belgeye göre düzenlenen bir fatura ise normal e-Fatura kesilmelidir. e-Fatura kesilecek durumlarda ise:

 • Eğer alıcı e-Fatura vergi mükellefi ise e-Fatura
 • Eğer alıcı e-Faturaya kayıtlı değilse ve gönderici e-Fatura mükellefi ise e-Arşiv fatura
 • Her ikisi de değilse kağıt üzerinde bir fatura düzenlenmelidir.

Bunlarla beraber serbest bölgeye e-Fatura kesilirken her türlü döviz ya da Türk lirası kullanılabilir.

Serbest Bölgeye e-Fatura Kesilirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Serbest bölgeye e-Fatura kesilirken dikkate alınması gereken bazı hususlar şunlardır:

 1. Müşteri kaydı: e-Fatura kesmeden önce, serbest bölgede faaliyet gösteren müşterilerin e-Fatura bilgilerinin kaydedilmesi gerekmektedir. Bu bilgiler, müşteri kaydı oluşturularak e-Fatura sistemine girilir.
 2. Serbest bölge ihracatı: e-Arşiv faturası keserken, faturanın üzerinde “Serbest Bölge İhracatı” ibaresi bulunması gerekmektedir. Bu ibare, faturanın serbest bölgede yapılan bir ihracata ilişkin olduğunu gösterir.
 3. e-Fatura formatı: Serbest bölgeye kesilecek e-Faturalar, e-Arşiv fatura formatında düzenlenmelidir.
 4. KDV muafiyeti: Serbest bölgede yapılan işlemlerde KDV muafiyeti bulunmaktadır. Bu nedenle, faturada KDV yer almamalıdır.
 5. Gümrük vergisi muafiyeti: Serbest bölgede yapılan işlemlerde gümrük vergisi ödenmediği için, faturada gümrük vergisi yer almamalıdır.
 6. Beyanname düzenlenmesi: e-Arşiv faturaları, serbest bölge yönetimine beyan edilmek üzere saklanmalıdır.

Bu hususlar dikkate alınarak serbest bölgelere e-Fatura kesilebilir ve işlemler sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Serbest Bölgeye e-Arşiv Fatura Nasıl Kesilir?

e-Arşiv faturası, kağıt yerine elektronik olarak düzenlenen ve saklanan bir fatura türüdür. Türkiye’de, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sunulan e-Fatura sistemine kayıtlı olan mükellefler, e-Arşiv faturası da kesme yetkisine sahiptirler. e-Arşiv faturaları, kağıt faturalar gibi vergisel açıdan geçerlidir ve diğer fatura türleriyle aynı muhasebe işlemlerine tabi tutulurlar. e-Arşiv faturalarının düzenlenmesi, saklanması ve muhasebeleştirilmesi de yine elektronik ortamda gerçekleştirilir. Bu nedenle, e-Arşiv faturaları kağıt faturalara göre daha hızlı, güvenli ve ekonomik bir fatura çözümüdür.Serbest bölgelere e-Arşiv faturası kesmek için izlenmesi gereken adımlar şunlardır:

 1. e-Fatura yetkili bir sağlayıcıdan satın alınmalıdır.
 2. Serbest bölgede faaliyet gösteren müşterinin e-Fatura bilgileri, müşteri kaydı oluşturularak sisteme kaydedilmelidir.
 3. e-Arşiv faturası kesilirken, fatura üzerinde “Serbest Bölge İhracatı” ibaresi bulunmalıdır.
 4. e-Arşiv faturası, e-Fatura sistemi üzerinden müşteriye gönderilmelidir.
 5. e-Arşiv faturası, serbest bölge yönetimine beyan edilmek üzere saklanmalıdır.

Bu adımları takip ederek serbest bölgelere e-Arşiv faturası kesmek mümkündür.

Serbest Bölgeye KDV’li Fatura Kesilir mi?

Serbest bölgeler her ne kadar Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulunsa da Türkiye Gümrük Bölgesi’nin dışında kabul edilir. Bundan dolayı serbest bölgelerde yapılan işlemlerde KDV muafiyeti bulunmaktadır. Bu nedenle, serbest bölgelere yapılan satışlarda KDV faturası kesilmez. Ancak, serbest bölgeden yapılan ihracat işlemleri için KDV iadesi alınabilir. Bu işlem için gerekli belgelerin düzenlenmesi ve ilgili prosedürlerin takip edilmesi gerekmektedir.

Serbest Bölge KDV İstisna Kodu Nedir?

Serbest bölgelerde yapılan işlemlerde KDV muafiyeti bulunmaktadır. KDV muafiyeti nedeniyle serbest bölge faturalarında KDV yer almaz. Bu nedenle fatura keserken KDV’nin 0 olduğu bir fatura kesilmesi gerekir. Bunun için satış faturası oluştururken fatura istisna kodlarından “351 istisna olmayan diğer” kodun seçilmesi gerekir. Bu kod, serbest bölgedeki işlemlerin KDV muafiyeti nedeniyle fatura kesilmediğini ve KDV’nin dahil olmadığını belirtir.

Sonuç olarak, serbest bölgeler, yabancı yatırımcıların ülkede yatırım yapmalarını teşvik eden özel ekonomik bölgelerdir. Bu bölgelerdeki işletmeler, üretim ve ticaret alanlarında faaliyet gösterirler ve ülkelerin ihracat hacimlerine önemli katkılar sağlarlar. Serbest bölgeler, ülkeler arasındaki ticareti de kolaylaştırır ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlarlar.

Siz de serbest bölgeye dair bir işlemde fatura kesecekseniz; Bizimhesap.com`un kolay ara yüzü ile faturalarınızı çok basit bir şekilde kesebilir, ticari işlemlerinizi aksatmadan ve kolayca takip ederek gerçekleştirebilirsiniz.

Hemen Tanışalım

BizimHesap ile şirketinizin Ön Muhasebe, e-Fatura, e-Arşiv ve tüm e-Ticaret operasyonunu tek platform üzerinden verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.