28.02.2019

Gelir Gider Tablosu Nedir? Nasıl Hazırlanır? Ne İşe Yarar?

Gelir Gider Tablosu Nedir? Nasıl Hazırlanır? Ne İşe Yarar?

Muhasebe süreçlerinde işletmeler için büyük önem taşıyan gelir ve giderler, mutlaka bir tablo halinde takip edilmelidir. Bu takip etme süreci şirketin durumunu görmek ve gelecek için çeşitli stratejiler hazırlayabilmek için büyük kolaylık sağlayacaktır. Gelir tablosu, işletmelerin belirli dönemler içerisinde elde ettiği tüm gelirleri, gider ve maliyetler ile bir arada hesaplayarak; şirketin elde ettiği karı gösteren bir tablodur. Gelir tabloları iki tiptir: hesap tipi gelir tablosu ve rapor tipi gelir tablosu. Hesap tipi gelir tablosu t şeklinde düzenlenmektedir. Sol tarafta giderler, sağ tarafta ise gelirler yer alır. Rapor tipi gelir tablosunda ise gelirler ve giderler rapor halinde listelenmektedir.

Gelir Tablosu Nasıl Hazırlanır?

Gelir tablosu hazırlanırken şunlara dikkat etmek gerekmektedir:
Gelir tablosu, mali tabloların ilkelerine uygun bir biçimde formlar şeklinde hazırlanmaktadır. İşletmeler karşılaştırma yaparken zamandan kazanmak istiyorsa mutlaka gelir tabloları hazırlamalı ve bunları anlam birliği içerisinde oluşturmalıdır.
Gelir ve giderler tabloda süreklilik gösteren ve göstermeyen olarak gösterilir. Bunun yanı sıra tabloda; olağan gelir ve karlar, olağan zarar ve giderler, olağandışı karlar ve gelirler, olağandışı zarar ve giderler ayrı ayrı yer almaktadır. Finansman giderleri ise tabloda ayrı bir yerde bulunmaktadır. Tabloda tutarı olmayan kalemler ise yer almaz.
Olağan faaliyet giderleri ve olağandışı giderler ayrı ayrı yazılır.
İşletmenin yıl içerisinde elde ettiği gelirler 6 ile başlayan gelir hesaplarının alacağı kısmına, giderler ise 7 ile başlayan gider hesapları kısmına yazılır.
Gelir tablosu hazırlanırken, dönem sonlarında envanter işlemleri yapılır, satılan malların kaydı girilir. Sonrasında ise gider hesapları, yansıtma hesapları kullanımı ile 6 ile başlayan gelir tablosundaki ilgili gider hesaplarına aktarılır ve hesap kapatılır.
6 ile başlayan tüm gelir ve gider hesapları dönem kar ve zarar hesabına aktarılır. Daha sonra da hesap kapatılır.

Gelir Tablosunda Neler Bulunur?

● Brüt satışlar
● Satış indirimleri
● Net satışlar
● Maliyetler
● Faaliyet giderleri
● Faaliyet karı veya zararı
● Diğer faaliyetlerden olağan gelirler
● Diğer faaliyetlerden olağan giderler
● Finansman giderleri
● Olağan kar veya zarar
● Olağandışı gelirler
● Olağandışı giderler
● Dönem karı veya zararı
● Vergi
● Dönem net karı veya zararı

Bizim Hesap ile Kolay Gelir Gider Takibi

Yukarıda anlatılan muhasebe işlemleri ne kadar karışık değil mi? Neyse ki artık Online Ön muhasebe Programı Bizim Hesap’ta da Gelir Gider Takibi var. Kolay gelir gider takibi ve tablosu oluşturmaya dair daha fazla bilgi için hemen tıklayın.

Hemen Tanışalım

BizimHesap ile şirketinizin Ön Muhasebe, e-Fatura, e-Arşiv ve tüm e-Ticaret operasyonunu tek platform üzerinden verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.