14.12.2022

e-Fatura Mükellefi Nasıl Olunur?

e-Fatura Mükellefi Nasıl Olunur?

Ülkemizde ticari hayatın gelişmesi ve işletmelerin matbu fatura kesme sayılarının artması e-fatura sistemine geçişin temelini oluşturur. GİB portal üzerinden kesilen e-faturalar, matbu faturalarda oluşan ve işletmelerin zaman kaybına neden olan sorunların ortadan kalkmasında etkilidir. Ayrıca e-fatura sistemi sayesinde alıcı tarafa ilgili fatura kolayca iletilir ve posta masrafı oluşması da önlenir. Peki “E-fatura mükellefi nasıl olunur?” şimdi bu sorunun cevabını birlikte inceleyelim. Devlet tarafından belirlenen brüt satış tutarları üzerinde işlem hacmine sahip işletmeler zorunlu olarak e-fatura sistemine geçiş sağlar. Diğer işletmeler ise kendi isteklerine bağlı olarak sisteme kayıt olabilir. Gelir İdaresi Başkanlığı’nca belirlenen e-fatura geçiş zorunluluğu bulunan işletme kriterleri şu şekilde sıralanır:

 • 2021 yılına ait cirosu 4 milyon TL ve üzeri olan firmalar en geç 1 Temmuz 2022 tarihine kadar e-fatura ve e-arşiv uygulamasına kayıt olmak zorundadır. Ayrıca 1 Ocak 2023 tarihinde e-defter uygulamasına da geçiş yapmaları yasal olarak gereklidir.
 • 2020 ve 2021 hesap dönemlerinde 1 milyon TL ve üzeri satış yapan e-ticaret işletmeleri,
 • 2022 ve takip eden dönemlerde 500 bin TL üzeri brüt satış hacmine ulaşan işletmeler,
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı veya belediyelerden işletme belgesi alan ve konaklama hizmeti faaliyeti sağlayan otel tipi işletmeler,
 • 06.06.2002 tarih ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli 1 ve 3 sayılı listelerde belirtilen mallar hakkında işlem yapan firmaların da e-fatura mükellefi olması yasal olarak zorunludur.

Zorunlu geçişi sağlamayan firmalara ise vergi usul cezası uygulanır. E-fatura sistemine geçiş için mali mühür barındıran e-imza sahibi olmak gerekir. İlgili sertifikanın nasıl alınacağı konusunda bilgiler, Gelir İdaresi Başkanlığı sisteminde yayımlanır. GİB portal sistemine giriş sağlayarak e-fatura kayıt başvurusunda bulunabilir, faturalarını online sistem üzerinden hızlıca kesebilirsin. Entegratör ile mali mühür e-imza aktivasyonu sonrası Bizim Hesap üzerinden e-fatura oluşturmak ise oldukça kolay.

E-Fatura Mükellefi Ne Demek?

Alışveriş sonrası elektronik ortam üzerinden fatura kesen işletme yetkilisine e-fatura mükellefi denir. E-fatura mükellefi gerçek veya tüzel kişi olabilir. E-fatura mükellefi olma koşulları ise Türkiye Cumhuriyeti Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenir. E-fatura mükellefi olma koşulları yıllık bazda değişen kriterler içerir. E-fatura mükellefi olmak için işletmenin brüt satış tutarı hacmi önem taşır. Sisteme zorunlu olarak geçmesi gereken kurumların e-faturaya geçiş yapmaması durumunda devlet tarafından çeşitli cezai işlemler uygulanır. Portal üzerinden fatura kesmesi zorunlu olmayan işletmeler de kendi istekleriyle sisteme kayıt olabilir. Böylece işletmenin kağıt ve fiziki iş yükünü azaltmak mümkündür. Ancak e-fatura kesebilmek için alıcı ve satıcı tarafın sisteme kayıtlı olması gerekir. Portal kaydı bulunmayan alıcı tarafa ancak e-arşiv faturası kesilebilir. Kesilen e-fatura veya e-arşiv faturalar internet altyapısı üzerinden mail yoluyla karşı tarafa anında iletilir. Böylece işletmenin posta ve kargo gibi işlemlerle uğraşması gerekmez. Sistem üzerinden kesilen e-faturalar özel entegratör kullanılmaması halinde 6 ay sonra kaybolabilir. Sadece portal kullanımıyla fatura kesen e-fatura mükelleflerinin ilgili işlem kaydını 6 aydan sonra kendilerinin takip etmesi gerekir. Bizim hesap e-fatura entegratörü ise kesilen faturaları 6 aydan uzun süre saklar. Dilediğin yerden internet veri tabanına sahip bilgisayar üzerinden e-fatura kesebilir, 7 gün içinde ilgili faturayı kolayca iptal edebilirsin. E-fatura sistemi üzerinden kesilen faturaları anında alıcı tarafa mail yoluyla iletebilir, işletmenin nakit akışını hızlandırabilirsin.

E-Fatura İçin Ne Gerekli?

İşletmeler e-fatura sistemine zorunlu olarak veya kendi istekleriyle geçiş yapar. Zorunlu geçmesi gereken firmalar için yıllık belirli tutarlarda satış hacmi Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenmiştir. İşletmenin e-faturaya geçme zorunluluğu olup olmadığını öğrenmek için Bizim Hesap üzerinden yardım alabilirsin. Sisteme geçiş zorunluluğu olan veya kendi istekleriyle kayıt oluşturma talebinde bulunan işletmelerin e-fatura mükellefi olması için iki farklı başvuru yöntemi bulunur. E-fatura sistemine geçmesi zorunlu firmalar veya kendi isteğiyle kayıt oluşturacak işletmelerin ilgili yöntemleri kullanması gerekir. E-fatura sistemine kayıt oluşturmak için takip edilmesi gereken işlemleri birlikte inceleyelim.

Özel entegrasyon aracılığıyla e-fatura mükellefi olmak için yapılması gerekenler:

 • E-fatura kaydı oluşturmak isteyen firma, Kamu Sertifikasyon Merkezi aracılığıyla mali mühür başvurusu yapar.
 • Sistemde yer alan e-fatura sözleşmesi imzalanır.
 • E-fatura tarayıcı adresi üzerinden sistem kayıt başvurusu tamamlanır.
 • Mükellef işletmeye iletilen formda yer alan bilgilerin titizlikle doldurulması gerekir.
 • Özel entegratör tarafından kontrol edilen bilgilerin doğruluğu tespit edildikten sonra mükellef firmaya aktivasyon linki sistem tarafından iletilir.
 • Gelen aktivasyon linki mali mühür yüklü e-imza ile onaylanır. Daha sonra Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından da onay işleminin gerçekleşmesi beklenir. Onay sonrası mükellef işletme e-fatura sistemine geçmiş olur.

Gelir İdaresi Başkanlığı portalı üzerinden e-fatura kayıt başvuru için izlenmesi gereken işlem adımları şu şekildedir:

 • E-fatura başvuru formu, taahhütname formu elektronik mali mühür sertifika taahhütnamesi, şirket kuruluş sözleşmesi ve noter tarafından onaylanmış imza sirküsü belgeleri hazırlanır.
 • Başvurunun uygun bulunması halinde mali mühür e-imza sertifikasının Kamu Sertifika Merkezi üzerinden alınabileceğine dair bilgilendirme GİB tarafından mükellefe iletilir.
 • Mali mühür sertifikası işlem bedeli ilgili hesaba yatırıldıktan sonra e-imza mükellefe teslim edilir.
 • Mali mühür sahibi olan mükellef e-fatura başvuru işlemini tamamlar.
 • Başvurusu Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından onay alan mükellefin, e-fatura hesapları portal üzerinde aktif hale gelir. Artık e-fatura kesmek için işletme hazırdır.

E-Fatura Mükellefi Olmak Ne Kadar?

İşletmelerin e-fatura mükellefi olması için e-imza harcı dışında herhangi bir ödeme yapmaları gerekmez. Gelir İdaresi Başkanlığı portalı üzerinden veya özel entegratörler aracılığıyla e-fatura mükellefi olmak oldukça kolaydır. Başvuru ekranlarında yer alan formlar doldurularak gerekli harç ödemesi sonrası işletmenin e-fatura sistemine geçiş yapması mümkündür. Gerekli başvuru evrakları hazırlandıktan sonra e-fatura mükellefi onayı beklenir. GİB kanalıyla onay sonrası ilgili işletme e-fatura sistemi üzerinden kolayca fatura kesebilir. Hazırlanan e-faturaların taslak bölümüne kaydedildiği ve henüz onaylanmadığı unutulmamalıdır. Taslak klasöründe yer alan faturalar mali mühür yüklü e-imza ile onaylanır. 2017 yılı sonrası brüt satış hacmi 10 milyon TL olan ve internet satışı yaparak 5 milyon TL ciroya ulaşan işletmelerin e-faturaya geçme zorunluluğu bulunur. İşletmeler e-fatura sistemini, Gelir İdaresi Başkanlığı portalı ile entegre şekilde çalışan özel uygulamalar ile pratik şekilde kullanabilir. Özel entegratörler, fatura formatını otomatik biçimde düzenlemesi ve pratik kullanım özellikleriyle ön plana çıkar. Mali mühür sertifikasına sahip e-imza kullanıcısı mükellefler, Bizim Hesap entegratörü üzerinden ilgili vergi dairesine e-fatura mükellefi başvurusu yapabilir. Onay alınması sonrasında e-imza ve entegratör aktivasyonu kısa sürede tamamlanır. Artık uygulama üzerinden işletmeye ait satışları içeren e-faturaları kesmek mümkün. Bizim Hesap özel uygulama entegrasyonu sayesinde şirket içi finansal verileri takip etmek ve kesintisiz işlem sağlamak oldukça kolay. Ayrıca Bizim Hesap uygulamaları akıllı telefon veya tabletlerle uyumlu şekilde çalışmasıyla ilgi çeker. Sen de sınırsız destek hizmetini Bizim Hesap ile alabilir, e-faturalarını tek ekran üzerinden pratik şekilde yönetirken mali mühür aktivasyonu sayesinde kolayca imzalayabilirsin.

Hemen Tanışalım

BizimHesap ile şirketinizin Ön Muhasebe, e-Fatura, e-Arşiv ve tüm e-Ticaret operasyonunu tek platform üzerinden verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.