07.12.2023

e-Fatura Mükellefi Nasıl Olunur?

e-Fatura Mükellefi Nasıl Olunur?

Ülkemizde ticari hayatın gelişmesi ve işletmelerin matbu fatura kesme sayılarının artması e-fatura sistemine geçişin temelini oluşturur. GİB portal üzerinden kesilen e-faturalar, matbu faturalarda oluşan ve işletmelerin zaman kaybına neden olan sorunların ortadan kalkmasında etkilidir. Ayrıca e-fatura sistemi sayesinde alıcı tarafa ilgili fatura kolayca iletilir ve posta masrafı oluşması da önlenir. Peki “e-fatura mükellefi nasıl olunur?” şimdi bu sorunun cevabını birlikte inceleyelim.

e-Fatura Mükellefi Nedir?

e-Fatura mükellefi, elektronik ortamda fatura kesen işletme yetkilisidir. Bu sistem, hem gerçek hem de tüzel kişiler için geçerlidir ve Türkiye Cumhuriyeti Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen koşullara tabidir. Yıllık brüt satış hacmi, e-fatura mükellefi olma zorunluluğu için önemli bir kriterdir. İsteğe bağlı olarak da e-fatura sistemine kayıt olunabilir, bu sayede kağıt ve fiziki iş yükü azaltılabilir. Ancak, e-fatura kesmek için hem alıcı hem de satıcının sisteme kayıtlı olması gerekmektedir.

e-Fatura mükellefleri, internet teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte hız kazanan alım, satım ve faturalandırma işlemlerini dijital ortamda gerçekleştirirler. e-Fatura mükellefi olmak için Gelir İdaresi Başkanlığı’nın GİB Portalı üzerinden veya özel entegratörler aracılığıyla başvuru yapılabilir. Tüzel kişiler için mali mühür, özel kişiler için e-imza başvurusu gerekmektedir. Başvuru onaylandıktan sonra, işletmeler e-fatura sistemine dahil olabilirler. Bu sistem, işletmelere zaman kazandıran, pratik ve dijital bir çözüm sunar.

e-Fatura Mükellefiyeti Kimler için Zorunludur?

e-Fatura mükellefiyeti, devlet tarafından belirlenen kriterlere göre bazı işletmeler için zorunlu hale gelmiştir. Bu kriterler ve zorunluluklar şunlardır:

 • 2022 ve sonrasındaki dönemlerde 500 bin TL ve üzeri brüt satış hacmine ulaşan işletmeler için e-fatura mükellefiyeti geçerlidir.
 • 2023 yılında, Resmi Gazete’de yayımlanan bir tebliğ ile 2022 yılı brüt satış hasılatı 3 milyon Türk Lirası ve üzerinde olan mükellefler için elektronik fatura kullanımı zorunlu hale getirilmiştir.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı veya belediyelerden işletme belgesi alan ve konaklama hizmeti sunan otel tipi işletmeler, e-fatura sistemine dahil olmak zorundadır.
 • 06.06.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli 1 ve 3 sayılı listelerde yer alan mallarla ilgili işlem yapan firmalar, ciro sınırına bakılmaksızın e-fatura mükellefi olmalıdır.
 • Kendi web siteleri veya online satış platformları aracılığıyla ürün veya hizmet satışı yaparak 500 bin Türk Lirası ve üzerinde brüt satış hasılatı elde eden mükellefler de, aynı şekilde elektronik faturaya geçiş yapmak zorundadırlar. 

İşletmeler, mali mühür barındıran e-imza sahibi olarak Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) portal sistemine giriş yaparak e-fatura kayıt başvurusunda bulunabilirler. BizimHesap aracılığıyla ise e-fatura oluşturma süreci, mali mühür ve e-imza aktivasyonunu kolay şekilde yapabilirsiniz. 

e-Fatura Mükellefi Nasıl Olunur?

e-Fatura sistemine geçiş için gerekli olan belirli adımlar ve prosedürler bulunmaktadır. Bu süreç, işletmenin e-fatura mükellefi olup olmadığını belirlemekten başlayarak, gerekli belgelerin hazırlanması ve sisteme kayıt işlemlerini kapsar. e-Fatura sistemine kayıt oluşturmak için takip edilmesi gereken işlemleri birlikte inceleyelim.

Özel entegrasyon aracılığıyla e-fatura mükellefi olmak için yapılması gerekenler:

 • E-fatura kaydı oluşturmak isteyen firma, Kamu Sertifikasyon Merkezi aracılığıyla mali mühür başvurusu yapar.
 • Sistemde yer alan e-fatura sözleşmesi imzalanır.
 • E-fatura tarayıcı adresi üzerinden sistem kayıt başvurusu tamamlanır.
 • Mükellef işletmeye iletilen formda yer alan bilgilerin titizlikle doldurulması gerekir.
 • Özel entegratör tarafından kontrol edilen bilgilerin doğruluğu tespit edildikten sonra mükellef firmaya aktivasyon linki sistem tarafından iletilir.
 • Gelen aktivasyon linki mali mühür yüklü e-imza ile onaylanır. Daha sonra Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından da onay işleminin gerçekleşmesi beklenir. Onay sonrası mükellef işletme e-fatura sistemine geçmiş olur.

Gelir İdaresi Başkanlığı portalı üzerinden e-fatura kayıt başvuru için izlenmesi gereken işlem adımları şu şekildedir:

 • E-fatura başvuru formu, taahhütname formu, elektronik mali mühür sertifika taahhütnamesi, şirket kuruluş sözleşmesi ve noter tarafından onaylanmış imza sirküsü belgeleri hazırlanır.
 • Başvurunun uygun bulunması halinde mali mühür e-imza sertifikasının Kamu Sertifika Merkezi üzerinden alınabileceğine dair bilgilendirme GİB tarafından mükellefe iletilir.
 • Mali mühür sertifikası işlem bedeli ilgili hesaba yatırıldıktan sonra e-imza mükellefe teslim edilir.
 • Mali mühür sahibi olan mükellef e-fatura başvuru işlemini tamamlar.
 • Başvurusu Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından onay alan mükellefin, e-fatura hesapları portal üzerinde aktif hale gelir. 

e-Fatura Mükellefi Olmanın Avantajları Nelerdir?

e-Fatura mükellefi olmanın avantajları, işletmelerin dijital dönüşüm sürecinde önemli bir yere sahiptir. e-Fatura mükellefi olarak, işletmeler, hem zaman hem de maliyet açısından önemli kazanımlar elde ederler. Özellikle brüt satış hasılatı yüksek olan ve e-ticaret alanında faaliyet gösteren işletmeler için e-fatura mükellefiyeti, iş süreçlerini kolaylaştıran bir dönüşümü temsil eder. İşte e-fatura mükellefi olmanın avantajları:

 •  e-Fatura, alıcı ve satıcı arasındaki işlemleri standartlaştırarak daha verimli bir faturalama süreci sunar.
 •  e-Faturanın otomatikleştirilmiş süreçleri, iş yükünü hafifletir ve muhasebe ekiplerinin verimliliğini artırır.
 • Geleneksel fatura işlemlerine kıyasla, e-fatura masraf kalemlerini azaltarak maliyet avantajı sağlar.
 • Herhangi bir yerden kolayca erişilebilir ve gönderilebilir olmasıyla küresel iş yapma kolaylığı sunar.
 • e-Faturaların dijital arşivi, istenilen belgelere hızlı ve kolay erişim imkanı tanır.
 • Müşterilerin faturaları hızlıca görüntüleyebilmesi, tahsilat süreçlerini hızlandırır.

e-Fatura Mükellefleri için Pratik Çözüm: Bizim Hesap Entegrasyonu

e-Fatura mükellefleri için Bizim Hesap, işlemleri basitleştiren ve zaman kazandıran bir çözüm sunuyor. Mali mühür sertifikasına sahip e-imza kullanıcıları, BizimHesap entegratörü aracılığıyla kolayca e-fatura mükellefi olma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Bu süreç, kullanıcı dostu arayüzü ve hızlı aktivasyon seçenekleriyle, işletmelerin e-fatura geçişlerini sorunsuz ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlar. Ayrıca, BizimHesap’ın gelişmiş altyapısı, işletmelerin finansal verilerini etkili bir şekilde yönetmelerine ve kesintisiz işlemler yapmalarına olanak tanır.

BizimHesap’ın sunduğu e-fatura entegrasyonu, işletmelerin operasyonel yükünü hafifletirken, aynı zamanda maliyetleri de düşürüyor. Kullanıcılar, tek bir ekran üzerinden e-faturalarını yönetebilir, bu sayede kağıt, postalama ve arşivleme gibi geleneksel fatura süreçlerinden doğan maliyetlerden tasarruf edebilirler. Üstelik, Bizim Hesap’ın mobil uyumluluğu sayesinde, işletmeler ofiste olmasalar bile cep telefonları veya tabletleri üzerinden e-fatura işlemlerini rahatlıkla gerçekleştirebilirler. Bu özellikler, e-ticaret ve dijital dönüşüm süreçlerinde işletmelere büyük kolaylıklar sağlıyor.

e-Fatura Mükellefi Olmak için Ücret Ödenir mi?

İşletmelerin e-fatura mükellefi olması için e-imza harcı dışında herhangi bir ödeme yapmaları gerekmez. Gelir İdaresi Başkanlığı portalı üzerinden veya özel entegratörler aracılığıyla e-fatura mükellefi olmak oldukça kolaydır. Başvuru ekranlarında yer alan formlar doldurularak gerekli harç ödemesi sonrası işletmenin e-fatura sistemine geçiş yapması mümkündür.

e-Fatura Mükellefi Olmamanın Cezası Var mı?

e-Fatura mükellefi olup da bu yükümlülüğe uymayan işletmeler için Vergi Usul Kanunu’nda belirtilen cezai yaptırımlar söz konusudur. Bu durumda, e-faturaya geçiş yapmayan mükellefler, özel usulsüzlük cezaları ile karşılaşabilirler. Bu yüzden, e-fatura mükellefiyeti gerekliliklerini yerine getirmek, işletmeler için önemli bir finansal sorumluluktur. 

e-Fatura Mükellefleri Kağıt Fatura Kesebilir mi?

E-fatura kullanıcıları arasındaki tüm işlemler, yalnızca elektronik ortamda gerçekleştirilmelidir. E-fatura mükellefi olmayan işletmeler ise, e-fatura kullanıcılarına e-arşiv fatura keserek işlemlerini sürdürebilirler. 

e-Fatura Sorgulama İşlemi Nereden Yapılır?

e-Fatura mükellefi olup olmadığınızı öğrenmek ve size ulaşan bir e-faturanın geçerliliğini doğrulamak için Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) resmi web sitesi olan efatura.gov.tr adresini kullanabilirsiniz. Bu platformda, e-fatura mükellefi olan işletmelerin listesine erişebilir ve fatura sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Hemen Tanışalım

BizimHesap ile şirketinizin Ön Muhasebe, e-Fatura, e-Arşiv ve tüm e-Ticaret operasyonunu tek platform üzerinden verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.