27.05.2024

E-Fatura Zorunluluğu Nedir? Kimler E-Faturaya Geçmekle Mükelleftir?

E-Fatura Zorunluluğu Nedir? Kimler E-Faturaya Geçmekle Mükelleftir?

E-fatura zorunluluğu, 4 senedir belirli mükelleflere uygulanan bir yasal yükümlülük olarak iş hayatında dikkate değer bir konu olarak öne çıkıyor. Bu yazımızda kimlerin bu zorunluluğa tabi olduğuyla ilgili bilgilerden bahsedeceğiz. E-fatura zorunluluğuna dâhil olan ciro limitlerini öğrenmenizi sağlayacağız. E-fatura ile alakalı sınırlama ve yaptırımlar hakkında bilgi alarak işletmenizi yasal ve güvenli hâle getirmeniz için sizlere yardımcı olacağız.

E-Fatura Geçiş Zorunluluğu Nedir?

E-fatura, dijital ortamda oluşturulan belgelerden biridir. Vergi mükelleflerinin ticarî işlemlerini belgelendirmek, kaydetmek ve bildirmek amacıyla hazırlanır. Genellikle işletmeler arası mal ve hizmet satışının ardından düzenlenir. Elektronik ortamda saklanabilir, işlenebilir ve iletilebilir. Böylece işletmeler faturalarını daha verimli şekilde yöneterek muhasebe işlemlerini kolaylaştırabilirler. Aynı zamanda çevreci ve bütçe dostu bir yöntem olarak dikkat çeker. Tüm bu faturalandırma işlemi, elbette belirlenmiş standartlara uygun olarak hazırlanır.

Türkiye’de 2013 yılından beri yasal  olarak kullanılan e-fatura, 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren zorunlu hâle getirilmiştir. E-fatura geçiş zorunluluğu, vergi denetimi ve izlenebilirlik adına oldukça önemlidir. Vergi kaçakçılığını önleme noktasında sunduğu avantajla dikkat çeker. İşletmelerin muhasebe işlemlerini şeffaf şekilde yürütmelerine yardımcı olur. Bu sebeple e-fatura bazı iş sahiplerine zorunlu kılınmıştır.

Kimler E-Faturaya Geçmek Zorunda?

E-fatura geçme zorunluluğu, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından her sene değiştirilmektedir. Bunun bir sebebi, hasılat miktarlarının değişmesidir. Diğer bir sebebi de e-fatura zorunluluğu kapsamını genişletmektir. Zira e-fatura zorunluluğunun her yıl daha fazla mükellefi kapsaması hedeflenmektedir.

Örneğin 2021 yılında mükelleflik grubuna göre değişmekle beraber 4 milyon TL brüt iş hasılatına sahip olanların e-fatura kullanımı zorunlu tutulmuştur. 2022 veya takip eden hesap dönemleri için ise bu tutar, 3 milyon TL olarak değiştirilmiştir. 2024 yılı için yapılan değişiklikler ise 2023 yılında tebliğ edilen kararla açıklanmıştır.   

E-Faturaya Geçiş Şartları Nelerdir?

2024 yılı içerisinde belirli mükelleflerin 1 Temmuz tarihine kadar e-faturaya geçmesi gerekmektedir. Aynı mükellefler için e-defter uygulamasına geçmeleri için belirlenen son tarih ise 1 Ocak 2025. Bu mükelleflerin kimler olduğunu öğrenmek için aşağıdaki listeyi incelemeniz mümkündür.

  • 509 sıra no’lu VUK genel tebliğinin IV.1.4. e-fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler grubuna dâhil olanlar
  • Kendilerine veya aracı hizmet sağlayıcılarına ait internet sitelerinde veya elektronik ortamda mal ve hizmet satışı gerçekleştirenler
  • Gayrimenkul, motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işiyle uğraşanlar ve bu işler için aracılık faaliyetinde bulunanlar
  • Yatırım veya işletme belgesiyle konaklama hizmeti sunan otel ve benzeri iş yeri sahipleri

2024 yılı için e-fatura geçiş şartları yukarıdaki listede bulunan mükellefler için belirlenmiştir. Ancak mükellef grubuna göre şartlar değişebilir. Sizin için belirlenen ciro limitini öğrenerek zorunluluk kapsamına dâhil olup olmadığınızı anlayabilirsiniz.

E-Fatura Geçiş Zorunluluğunda Ciro Limitleri Ne Kadar?

E-fatura geçiş zorunluluğunda ciro limitleri değişkenlik gösterir. E-fatura kullanma zorunluluğu için ciro alt limiti, 2024 yılında da 2023’te olduğu gibi 3 milyon TL’dir. Ancak fatura kesme mecburiyeti limiti önceki yıla göre değişmiştir. Tek seferde yapılan satış tutarı üzerinden kesilmesi mecbur olan e-fatura ve e-arşiv makbuzları için alt limit 2023 yılında 4.400 TL iken 2024’te bu rakam 6.900 TL’ye yükselmiştir. Kuyumcular için ise fatura kesme mecburiyeti alt limiti 13.200 TL’den 20.700 TL’ye çıkmıştır. Karşılaştırmalı ciro limitlerini aşağıdaki tabloda daha net olarak görmeniz mümkündür.


Mükellef
Dönem
20232024
E-faturaya geçiş ciro limiti3 milyon TL ve üzeri3 milyon TL ve üzeri
E-ticaret firmaları500 bin TL ve üzeri500 bin TL ve üzeri
Gayrimenkul ve motorlu taşıt alım satım firmaları500 bin TL ve üzeri500 bin TL ve üzeri
Otel işletmeleriYokYok
Tek seferde yapılan satış tutarı üzerinden e-arşiv veya e-fatura kesme4.400 TL6.900 TL
Kuyumcular13.200 TL 20.700 TL

E-Ticaret, Gayrimenkul ve Otel İşletmelerinde Uygulanan Limitler Nasıldır?

E-ticaret e-fatura zorunluluğu limitleri de diğer mükelleflerden farklıdır. E-ticaret, gayrimenkul ve motorlu taşıt alım satım firmaları için belirlenen alt limit, 2023 yılındaki gibi 500 bin TL’dir. 2024 yılında 500 bin TL ve üzeri ciro yapan e-ticaret, gayrimenkul ve motorlu taşıt işletmelerinin e-fatura kesmeleri zorunludur.

Otel işletmeleri için ise ciro limiti yoktur. Yani Kültür ve Turizm Bakanlığından veya belediyelerden izinli şekilde konaklama hizmet veren tüm otel işletmelerinin herhangi bir alt sınır olmaksızın e-fatura kesmesi zorunludur. Söz konusu iznin yatırım veya işletme belgesi olarak alınması, durumu değiştirmez.


Mükellef
Dönem
20232024
E-ticaret firmaları500 bin TL ve üzeri500 bin TL ve üzeri
Gayrimenkul ve motorlu taşıt alım satım firmaları500 bin TL ve üzeri500 bin TL ve üzeri
Otel işletmeleriYokYok

Yukarıdaki tabloyu inceleyerek karşılaştırmalı ciro limitlerini görebilirsiniz. 

2024 Yılı E-Fatura Düzenleme Sınırındaki Değişiklikler Nelerdir?

Brüt hasılat miktarına bakıldığı zaman 2024 e-fatura geçiş zorunluluğu için sınırların geçmiş yıllara göre genişletildiğini söylemek mümkündür. Çünkü e-faturaya geçiş limitleri her yıl kademeli olarak düşürülmektedir. Örneğin 2018, 2019 ve 2020 hesap dönemleri için brüt satış hasılatı limiti 5 milyon TL idi. 2021 hesap dönemi için 4 milyon TL’ye düşürülmüştü. 2022 itibariyle 2 milyon TL olan limit, 2023 yılında aynı kalmıştır. E-arşiv fatura düzenleme sınırı 2024 yılında da değişmemiştir.

Brüt satış hasılatına karşın tek seferde bireysel veya kurumsal müşteriye kesilen fatura limitleri yükselmiştir. Bu limit için ayrı tutulan tek sektör kuyumculuktur. Belirlenen tutar, kuyumcular için 3 katına çıkarılmaktadır. Kuyumcular için düzenlenmesi gereken e-fatura limiti bu şekilde belirlenmektedir.

E-Faturaya Geçiş Yapmamanın Yaptırımları Var mıdır?

Belirlenen mükellefler için e-faturaya geçmek, yasal bir yükümlülüktür. Yerine getirilmeyen her yasal yükümlülük için e-faturaya geçiş yapmamanın da yaptırımları vardır. E-fatura mükellefi belirlenen tarihe kadar bu sisteme geçiş yapmazsa ilgili mevzuata göre değerlendirilir. Süresinde e-faturaya geçiş yapmamak, özel usulsüzlük cezasına tabidir. Süresinde başvuru yapmamak, 2. derece usulsüzlük cezasını gerektirir. Eğer mükellef belirlenen süre içinde hem başvuru hem de geçiş yapmazsa bu cezalar ayrı ayrı kesilir. İş süreçlerini sorunsuz ve aksatmadan ilerletmek için yasal sorumluluklarınızı önemsemeniz ve yerine getirmeniz tavsiye edilir.

Bizim Hesap ile E-Faturaya Kolay ve Hızlı Geçiş Sağlayın

E-faturaya geçiş sürecini kaçırmaktan veya işlemleri doğru şekilde tamamlayamamaktan endişeleniyorsanız Bizim Hesap’a gelebilirsiniz. Bizim Hesap ile kolay ve hızlı e-fatura başvurusu yapabilirsiniz. Yalnızca istenilen belge ve bilgileri ibraz ederek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Bu sayede fatura kesme işlemini şeffaf ve takip edilebilir hale getirerek vergi dönemlerinde zaman kazanırsınız.

Hemen Tanışalım

BizimHesap ile şirketinizin Ön Muhasebe, e-Fatura, e-Arşiv ve tüm e-Ticaret operasyonunu tek platform üzerinden verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.