19.12.2019

E-Beyanname Nedir ve Kullanım Alanları Nelerdir?

E-Beyanname Nedir ve Kullanım Alanları Nelerdir?

Dijitalleşmenin yoğun bir şekilde artması sayesinde hem işlemlerin daha kolay yürütülmesi hem de kağıt tasarrufunun sağlanması için Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen pek çok kanun çerçevesinde elektronik ortama geçiş sağlanmış bulunuyor.

Her yıl değişen ve güncellenen bazı kanunlar çerçevesinde ise gerek ciro bazlı olarak gerekse faaliyet gösterilen kurum ya da alanlara göre geçiş işlemlerinin tamamlanması gerekliliği geliyor. Bu düzenlemelerden bazıları da e-Beyanname ile ilgili bulunuyor.

E-Beyanname Nedir?

GİB’ye bildirimde bulunulan beyannamelerin SAP’den formatına uygun olarak alınmasını sağlayan uygulamadır. Vergi Usul Kanunu kapsamında yer alan 257. Madde doğrultusunda beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi de zorunludur.

Daha basit bir şekilde ifade etmek gerekirse vergi dairesine gönderilmesi zorunlu olan beyannamelerin elektronik ortam üzerinden gönderilmesi işlemine verilen isimdir. e-Beyanname sayesinde sağlanan pek çok fayda da bulunuyor. Bunlardan başlıcaları arasında ise;

 • Tüm işlemlerin hızla çözülmesi,
 • Kağıt tasarrufu,
 • Depolama alanının küçülmesi ve maliyetinin azalması,
 • Vergi dairelerinde iş yükünün azalması,
 • İşlemlerin en az hata oranında gerçekleşmesi yer alıyor.

Bütün bu sağladığı faydalarla birlikte e-beyanname uygulamasını kullanmak için tam otomasyona geçmiş olan vergi dairelerine beyanname verecek olmanız gerekiyor.

E-Beyanname Kullanım Alanları Nedir?

Teknoloji sayesinde gelişen elektronik ortamlarda işlemlerin sağladığı kolaylıktan birçok alanda faydalanmak mümkün olabiliyor. E-Beyannamenin kullanım alanları ya da kimlerin kullanabildiğini kısaca sıralamak gerekirse:

 • Noterler,
 • Vergi Usul Kanunu’nun 3568 sayılı kanunu uyarınca yetki almış olan Mali Müşavirler, Serbest Muhasebeciler, Yeminli Mali Müşavirler,
 • İl Özel İdareleri,
 • Katma Bütçeli İdareler,
 • Döner Sermayeli İşletmeler,
 • Aktif büyüklükleri ya da net satış hasılatları belli bir tutarın üstünde olduğu için 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Müşavir Kanunu’na göre çıkan tebliğler uyarınca meslek mensubuna imzalatmak zorunda olmayan mükellefler,
 • Diğer Kamu Kurumları

Bunların dışında da kapsama dahil olmayan bazı kurum ya da kişilerin e-beyanname kullanması hususunda herhangi bir engel bulunmuyor.

E-Beyanname Nasıl Kullanılır?

E-Beyanname kullanmak istiyorsanız vergi daireleri üzerinden öncelikle “Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık Yetkisi Talep Formu”nu doldurmanız gerekiyor. Başvurunuz ve formu doldurmanızın ardından ise e-beyanname düzenleme programlarını indirip bilgisayarınıza kurmanız gerekir. Bu programlardan bazıları:

 • Java Runtime Environment (JRE)
 • Beyanname Düzenleme Programı (BDP)
 • Beyanname Düzenleme Programı Yardım (BDP Yardım)
 • Adobe Acrobat Reader

Bu gibi programlar sayesinde e-beyanname hazırlamakta kolay bir süreç izleyebilirsiniz.

Bu gibi düzenleme ve işlemlerin takibi size yine de çok zor geliyorsa Bizim Hesap sayesinde bu konuda da zamandan ve maliyetten tasarruf edebilirsiniz. Elektronik ortamda gerçekleştirilecek pek çok işlem için kanuni düzenlemeleri takip eden ve yapmanız gereken işlemleri de kanunlar uyarınca yapmanıza yardımcı Bizim Hesap ile muhasebenin elektronik işlemlerini yürütmeniz de çok kolay.

Siz de çok daha avantajlı bir süreç yönetimi istiyorsanız Bizim Hesap ile hemen tanışın!

Hemen Tanışalım

BizimHesap ile şirketinizin Ön Muhasebe, e-Fatura, e-Arşiv ve tüm e-Ticaret operasyonunu tek platform üzerinden verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.