20.12.2022

Cari Hesap Takibi Nasıl Yapılır?

Cari Hesap Takibi Nasıl Yapılır?

İşletmeler operasyonel faaliyetlerini sürdürmek ve geleceğe dönük pozitif kararlar alabilmek amacıyla cari hesap takibi gerçekleştirir. Peki cari hesap nedir ve takibi nasıl yapılır? Cari hesap, ticari ilişkisi olan alıcı ve satıcı tarafın yoğun ürün veya hizmet ilişkisinde oluşturdukları nakit aktarımını hesap kesim tarihine kadar beklettikleri hesap türüdür. Cari hesap sayesinde taraflar, sürekli nakit akışı sağlamak yerine hesap kesim tarihinde gereken ödemeyi karşı tarafa yapar. Böylece yoğun işlemlerde hesap hatası oluşmasını önlemek mümkündür. Örneğin, inşaat firması sürekli malzeme aldığı işletme ile arasında cari hesap oluşturur. İnşaat firmasına günlük, haftalık veya aylık teslim edilen ürünler cari hesaba kaydedilir. İki tarafında oluşturduğu kayıtlar, alıcı ve satıcının belirlediği tarihte ödenir ve hesap kapatılır. Bu sayede mal veya hizmet satışlarını kolayca yönetmek mümkündür.

Cari Hesap Takibini Kim Yapar?

Sürekli ticari ilişki içinde bulunan taraflar, cari hesap uygulamasıyla iş yüklerini azaltır. Cari hesap takibi; özel yazılıma sahip programlar veya excel formatına sahip uygulamalar aracılığıyla uygulanır. Böylece kişi veya şirketler alacak ve borç ilişkisini kayıt altına alır. Cari hesap takibi firma içi çalışanlar tarafından uygulanır. Büyük ölçekli firmalar genel muhasebe departmanlarıyla veya cari hesap takip uzmanlarıyla çalışır. Özel panele sahip programlar ise cari hesap takibinde kolaylık sağlar. Genel muhasebe kayıt formatıyla ilişkisi bulunmayan cari hesap programı, şirket içi ürün veya hizmet akışının kayıt altına alınmasını sağlar. Cari hesap takibine göre ilgili firmalar alacak ve borç ilişkisini tarihlendirir. Hesap kesimi sonrasında tek seferde gerçekleşen cari hesap ödemesi, işletmelerin nakit akışı sürecini de hızlandırır. Bunun yanı sıra cari hesap cetvelinde belirtilen borç ve ödeme tarihleri, ticari ilişki yürüten işletmelerin geleceğe dönük nakit akışı veya ürün temini konusunda fikir sahibi olmasına da destek sağlar.

Cari Hesap Takibi için Hangi Araçlardan Yararlanılabilir?

Cari hesap takibi için excel veya özel tasarıma sahip programlardan yararlanmak mümkündür. Excel üzerinden gerçekleşen cari hesap takipleri, ürün veya hizmet satış işlemlerinin yoğunlaşmasıyla bazı karışıklar oluşturabilir. Bu nedenle cari hesap takibinin özel yazılıma sahip ve anlaşılır paneller üzerinden yapılması önerilir. Büyük ölçekli işletmelerin cari hesap takibini kolaylaştıran takip programı, işletmenin diğer firmalar ile kurduğu borç ve alacak ilişkisini takip etmek için de ekstra kolaylık sağlar. Cari hesap takip sistemine; alacak, borç ve vergi borcu bilgileri kaydedilir. İşletmeler cari hesap takibi yaparak, faaliyetlerinin durumu hakkında rapor elde eder. Böylece işletmeler, alacaklarının ödeneceği tarihe göre kendi finansal bütçesini planlar. Hesap takibi gerçek veya tüzel kişiler arasında yapılabilir. Büyük ve küçük ölçekli işletmelerin mali yükünü düşüren cari hesap takibi, alacak ve borç tutarlarında oluşan aksamaları da görmeyi sağlar.

Cari Hesap Takip Sözleşmesi Nedir?

Cari hesap sözleşmesi, sürekli ticari ilişki içinde bulunan alıcı ve satıcı tarafların, cari hesap takibi için birlikte düzenledikleri yazılı anlaşmadır. Cari hesap takip sözleşmesinde belirtilen şartlara göre kayıt altına alınan mal veya hizmet tutarları belirlenen tarihte diğer işletmeye ödenir. Ticari faaliyet yürüten işletmelerin içinde bulundukları ve sözleşme yaptıkları döneme ise cari dönem adı verilir. Cari dönem sözleşmesine göre gerçekleşen nakit akışı, cari dönem kapsamında değerlendirilir. Şirket hakkında maliyet ve kâr tutarlarını gösteren cari hesap takibinin ait olduğu cari dönem içinde değerlendirilmesi gerekir. Cari hesap sözleşmesi ile taraflar, ticari ilişkilerinden doğan borç ve alacak tutarlarını toplu şekilde ödemeyi ve tedarik etmeyi kabul etmiş olur. Ayrıca cari hesap sözleşmesinin hukuki yapıya uygun biçimde hazırlanması önemlidir. Yasal geçerliliği bulunmayan cari hesap sözleşmeleri, tarafların maddi açıdan zarara uğraması ile sonuçlanabilir.

Cari Hesap Takibi Yapmanın Avantajları Nelerdir?

Cari hesap takibi ile işletmeler, yoğun ürün veya hizmet faaliyetleriyle ilgili finansal durumu hakkında bilgi sahibi olur. İşletmeye ait alış ve satışların düzenli biçimde kaydedildiği cari hesap takibi, ödeme veya tahsilatların tek seferde kolayca gerçekleşmesine katkı sağlar. Cari hesap takibi yapmanın diğer avantajları ise şu şekilde sıralanır:

  • Büyük ölçekli alım satım işlemlerini cari hesap takibi ile yönetmek, işletmenin sürekliliğini sağlar.
  • Cari döneme ait kayıtlarda yer alan alış ve satış faturalarını toplu şekilde analiz etmek mümkündür.
  • Cari hesap takibi, işletmenin nakit akış oranını hızlı ve etkili şekilde görmeye katkı sağlar. Böylece anlık finansal durum takibi yapmak ve geleceğe dönük işletme hedeflerini belirlemek daha kolay hale gelir.
  • Takip sonucu ortaya çıkan alacak ve borç durumu, işletmenin cari dönem kârlılığını hesaplamayı daha kolay hale getirir.
  • İşletmeler karşılıklı cari hesap takibi ile güncel alacak ve borç ilişkisi hakkında bilgi sahibi olur.
  • Ödeme tarihlerini içeren cari hesap takibi, işletme içi faaliyetlerin düzenli şekilde yürütülmesine katkı sağlar.
  • İşletmenin bütçe planlaması kolayca yapılır ve ticari faaliyetlere yönelik olası aksaklıklar kolayca önlenir.

Cari Oran Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

İşletmeler duran ve dönen varlıklara sahiptir. Duran varlıklar işletmenin temel kaynaklarının uzun vadeli değerini, dönen varlıklar ise işletme faaliyetleriyle oluşan kısa vadeli işlemleri kapsar. İki kaynağın toplamı ise işletmenin mali bilançosunu oluşturur. İşletmelerin canlı ve hareketli sahip oldukları değeri gösteren dönen varlıkların bir yıldan kısa süreli vadeye sahip borçlarını oranı ise “cari oran” olarak adlandırılır. İşletme içi dönen varlıkların kısa vadeli borçları karşılama oranına da cari oran diyebiliriz. Cari oran hesaplama formülü; dönen varlıkların kısa vadeli ödenecek yabancı kaynaklara bölünmesidir. Hesaplanan oran işletmenin sermaye yeterliliği hakkında bilgi sahibi olmayı da sağlar. Ayrıca cari oranın 1’den büyük olması, ilgili işletmenin borçlanmada ödeme gücünün olduğunu gösterir. Kısa vadeli borçlanmanın artması, ekonomik kriz ve duran varlık temin edilmesi gibi durumlar, işletmenin cari oranında düşüşe yol açar. Bunun yanı sıra cari oran firmaların kredi gibi nakit arayışlarında da baz alınan temel unsurlar arasında yer alır. Şirket faaliyetlerini, mal veya hizmet satışını artırarak cari oranı yükseltmek mümkündür.

Cari Bakiye Ne Demek?

“Cari bakiye ne demek?” sorusu işletme faaliyetlerinde sıklıkla akıllara takılır. Cari bakiye, ticari ilişki yürüten firmaların borç ve alacakları arasındaki farkı gösteren tutardır. Nakit olarak ödenmemiş ve ilgili cari döneme ait toplam bakiyeyi yansıtır. Cari hesap takibinde yer alan borç bakiyesi, işletmenin alacaklı olduğu anlamına gelir. Alacak bakiyesi ise karşı tarafa teslim edilmesi gereken ürün veya hizmete ait tutarı yansıtır. Nakit akışını düzenleyen ve tek ekran üzerinden yönetime izin veren Bizim Hesap cari hesap programı, vade tarihleri için hatırlatmalar gerçekleştirir. Bu sayede işletmenin nakit akışını doğru biçimde sağlamak ve cari hesap takibini doğru biçimde gerçekleştirmek oldukça kolaydır. Cari hesap takip programı kullanımı için herhangi bir kod bilgisine gerek yoktur. Uygulamada yer alan paneller, otomatize edilmiş hesaplama algoritması sayesinde cari bakiye sonucunu kısa sürede görmeyi sağlar. Bizim Hesap cari takip programımıza kesintisiz şekilde ulaşabilir, işletmenin mali raporlarını görebilirsiniz.

Cari Hesap Yönetiminin Önemi Nedir?

Alıcı ve satıcı arasındaki mal veya hizmet akışını kayıt altında tutmayı sağlayan cari hesap takibi, işletmelerin ödeme ilişkilerini görmesinde etkilidir. İşletmeler cari hesap takibine göre oluşturdukları raporlar ile ürün veya hizmet sürecinde iyileştirmelere gidebilir. Uzun veya kısa vadeli ekonomik planlar yapmayı kolaylaştıran cari hesap takibi, bakiye raporu sayesinde işletmenin nakit akışını olumlu yönde etkiler. Böylece işletmeler büyük problemlerle karşılaşmadan ürün veya hizmet alım satımını gerçekleştirir. Cari hesap takip programı ile takip edilen hesaplarda hata oranı minimum düzeydedir. Akıllı sistem otomatik hesaplamalar ve anlaşılır şablon yapısıyla işletmelerin cari hesap takibinde kaybettikleri zamandan tasarruf etmeyi sağlar.

Bizim Hesap ile Cari Hesap Takibi Nasıl Yapılır?

Bizim Hesap takip programı ile alacak ve borç ilişkisini düzenli şekilde kayıt altına alabilirsin. Tek ekran üzerinden cari hesap yönetimini sağlayan Bizim Hesap uygulaması, bulut tabanlı depolama alanı ve finansal rapor hizmeti ile dikkat çeker. Mobil cihaz veya tabletler üzerinden de erişim imkanı sağlayan Bizim Hesap cari takip programı, ihtiyaca uygun çözümler içerir. Programda kayıtlı cari hesaplar sistem tarafından otomatik şekilde toplanır ve rapor alınabilir. Müşteri ve tedarikçileri aynı anda takip etme imkanı sağlayan programla bakiye kontrolü de yapılabilir. Online ve hızlı mutabakat işlemleriyle işletmenizin kısa sürede büyümesine katkı sağlayabilirsiniz. Siz de Bizim Hesap muhasebe programı sayesinde; fatura, tahsilat, çek veya senet gibi işletme içi ödemeleri kolayca yönetebilir, dilediğiniz yerden ilgili kayıtlara anında ulaşabilirsiniz.

Hemen Tanışalım

BizimHesap ile şirketinizin Ön Muhasebe, e-Fatura, e-Arşiv ve tüm e-Ticaret operasyonunu tek platform üzerinden verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.