25.01.2023

2023 Yılı Vergi Oranları ve Dilimleri

2023 Yılı Vergi Oranları ve Dilimleri

Asgari maaşın artmasıyla beraber her yıl olduğu gibi 2023 yılında da vergi oranları ve dilimlerinde farklılıklar olmuştur. Vergi oranları, gelirinizin her bir bölümü için ödeyeceğiniz vergi miktarını size gösterir. Belirli bir oranın üzerinde kalan miktar, sonraki vergi dilimine geçerek ödeyeceğiniz miktarın değişmesine neden olur. Vergi dilimleri, bir kişinin geliri arttıkça kademeli olarak artar. Düşük gelire sahip olan kişiler nispeten daha düşük bir oranda vergi öderken kazançta yükselme oldukça ödenecek vergide de değişiklikler meydana gelir. Türkiye’de vergi oranları %15 ile %40 arasında değişiklik gösterir. Toplamda 5 farklı vergi oranı bulunur. Toplam geliriniz en düşük vergi dilimine sığmadığında geriye kalan miktar sonraki vergi oranına dahil edilerek yeni bir hesaplamaya tabi tutulur. Gelir vergisi genel olarak gelir miktarının gelir vergisi oranıyla çarpılmasıyla hesaplansa da dilimler değiştikçe hesaplamada farklılıklar oluşabilir. Gelir tutarının hangi veri oranına dahil olacağı her yıl Maliye Bakanlığı tarafından duyurulur.

Türkiye’de Vergi Dilimleri ve Oranları

Türkiye’de artan oranlı bir vergi sistemi kullanılır. Artan oranlı vergi, borçlu olunan miktarı belirlemek için marjinal bir vergi oranı kullanır. Vergi mükellefi olan kişi daha yüksek bir vergi matrahına dahil olduğu zaman sadece sınırı geçen miktar üzerinden bir vergi ödemesi gerçekleştirir. Bir vergi mükellefinin geliri arttıkça doğru orantılı olarak marjinal vergi miktarında da artışlar ortaya çıkar. Farklı gelir seviyeleri için farklı oranlar bulunur. Vergi oranları ve dilimleri borçlu olunan miktarın belirlenmesi için kullanılır. Vergi oranı, genel olarak gelirin vergilendirildiği yüzdeyi ifade eder. Her vergi diliminde farklı bir vergi oranı vardır. 2023 vergi oranları ve dilimleri temel olarak şu şekildedir:

 • 70.000 ₺’ye kadar olan yıllık gelir için %15 oranında vergi ödenir.
 • 70.000 ₺ ile 150.000 ₺ arasında gelir elde eden kişiler %20 oranında vergi öder.
 • 150.000 ₺ ile 550.000 ₺ arasında uygulanan vergi oranı %27’dir.
 • 550.000 ₺ ile 1.900.000 ₺ arasında gelir elde eden kişilerden %35 oranında vergi alınır.
 • 1.900.000 ₺’nin üzerinde gelir sağlayan kişilerin dahil olacağı vergi oranı ise %40’tır.

2023 Vergi Oranları ve Dilimleri Hesaplanması

Her ne kadar vergi oranları ve dilimleri yukarıdaki gibi olsa da hesaplama yapılırken bazı farklılıklar bulunur. Vergi diliminiz yükselse de alt kademe kalan miktar üzerinden vergi oranı hesaplanır. Her gelir diliminde altta kalan oran üzerinden vergilendirme yapılır. Hesaplamayı nasıl yapacağınız hakkında detaylı bir şekilde bilgi edinmek istiyorsanız aşağıda bulunan listeye göz atabilirsiniz.

 • 1. Vergi Dilimi için Hesaplama: Bir yılda elde ettiğiniz gelir 70.000 ₺ ise bütün yıl %15 oranında vergi ödersiniz.
 • 2. Vergi Dilimi için Hesaplama: 1 yıl boyunca elde ettiğiniz gelir 77.000 ₺ ise ilk 70.000 ₺ için %15 ve sonraki 7.000 ₺ için %20 oranında vergi ödersiniz.
 • 3. Vergi Dilimi için Hesaplama: 1 yıl boyunca elde ettiğiniz gelir 157.000 ₺ ise 70.000 ₺ için %15, 150.000 ₺ – 70.000 ₺ sonucunda 2. vergi diliminde kalan 80.000 ₺ için %20 ve 150.000 ₺’nin üzerinde kalan 7.000 ₺ için %27 oranında vergi ödersiniz.
 • 4. Vergi Dilimi için Hesaplama: Bütün bir yıl boyunca 1.900.000 ₺ kazanıyorsanız ilk vergi diliminde kalan 70.000 ₺’lik tutar üzerinden %15, ikinci vergi diliminde olan 80.000 ₺ için %20, üçüncü dilime denk gelen 550.000 ₺ – 150.000 ₺ = 400.000 ₺ tutarı için %27 ve 1.900.000 ₺ – 550.000 ₺ = 1.350.000 ₺ için %35 oranında vergi ödemeniz gerekir.
 • 5. Vergi Dilimi için Hesaplama: Bütün bir yıl boyunca elde ettiğiniz kazanç 1.900.000 ₺ ise 4. vergi dilimine ek olarak 1.900.000 ₺ üzerinde kalan 7.000 ₺’lik tutar için %40 oranında vergi ödemeniz gerekir.

2023 Yılı Dilimlere Göre Vergi Miktarları

Yukarıdaki oranlar aşağıdaki listede daha net bir şekilde hesaplanmıştır. Vergi oranlarının matematiksel olarak ne kadara denk geldiğini merak ediyorsanız aşağıdaki listeyi inceleyebilirsiniz.

 • 1. Dilim için Vergi Miktarı: 1. vergi dilimi en kolay hesaplanan miktar olma özelliği gösterir. Yıllık 70.000 ₺’ye kadar gelir elde ediyorsanız 70.000 ₺ x 0,15 = 10.500 ₺ miktarında vergi ödersiniz. Yani, 70.000 ₺ kazanç sağlıyorsanız 10.500 ₺’sini vergi olarak ödemekle mükellef olursunuz. Elinizde tüm yılın sonunda toplam 70.000 ₺ – 10.500 ₺ = 59.500 ₺ tutarında kazanç kalır.
 • 2. Dilim için Vergi Miktarı: Bütün yıl 70.000 ₺’nin üzerinde kazanç sağlıyorsanız 2. vergi dilimine dahil olursunuz. Örneğin, 80.000 ₺ kazanç elde eden biri 70.000 ₺’si için 10.500 ₺ vergi öder. Geriye kalan 10.000 ₺ içinse 10.000 ₺ x 0,2 = 2.000 ₺ tutarında vergi öder. Kısacası ilk vergi dilimindeki bütün tutarı öderken ikinci vergi dilimine yansıyan 10.000 ₺’lik kısım için %20’lik yeni bir hesaplamayla daha fazla vergi ödemesi yapar. 80.000 ₺ kazanç elde eden bir kişi yıl sonunda toplamda 10.500 ₺ + 2.000 ₺ = 12.500 ₺ tutarında vergi öder.
 • 3. Dilim için Vergi Miktarı: Bütün yıl boyunca elde edilen kazanç 150.000 ₺’yi aştığında üçüncü vergi dilimine dahil olunur. Örneğin bir kişi 160.000 ₺ kazanç elde ediyorsa ilk vergi diliminde kalan 70.000 ₺ için 10.500 ₺’lik bir vergi öder. Ardından 150.000 ₺’ye kadar olan 150.000 ₺ – 70.000 ₺ = 80.000 ₺ şeklinde hesaplanır. 80.000 ₺’lik kısım ikinci vergi dilimine denk geldiği için kazanç elde eden kişi 80.000 ₺ x 0,2 = 16.000 ₺ vergi öder. 150.000 ₺’nin üzerinde kalan 10.000 ₺ üçüncü vergi dilimine girdiği için 10.000 ₺ x 0,27 = 2.700 ₺ miktarında vergi ödemesi gerekir. 160.000 ₺ kazanç elde eden bir kişi yıl sonunda 10.500 ₺ + 16.000 ₺ + 2.700 ₺ = 29.200 ₺ vergi ödemesi gerekir.
 • 4. Dilim için Vergi Miktarı: Yıl boyunca elde edilen gelir 550.000 ₺’yi aştığında kişi dördüncü vergi dilimine dahil olur. Örneğin bir kişi 560.000 ₺ gelir elde ediyorsa dördüncü vergi diliminde ilk üç vergi dilimindeki bütün miktarları aynı şekilde öder. 550.000 ₺’nin 70.000 ₺’si için 10.500 ₺ ve 80.000 ₺’si için 16.000 ₺ öder. Ardından üçüncü vergi diliminde kalan 550.000 ₺ – 150.000 ₺ = 400.000 ₺ için 400.000 ₺ x 0,27 = 108.000 ₺ vergi ödemesi yapar. Ardından 550.000 ₺’nin üzerinde kalan 10.000 ₺ için 10.000 ₺ x 0,35 = 3.500 ₺’lik bir miktar öder. Kısacası, 2023 yılının vergi oranlarına göre yılda 560.000 ₺ gelir elde eden bir kişi 10.500 ₺ 16.000 ₺ + 108.000 ₺ + 3.500 ₺ = 138.000 ₺ toplam vergi ödemesi yapar.
 • 5. Dilim için Vergi Miktarı: Bütün yıl bir kişi 1.900.000 ₺ üzerinde gelir elde ediyorsa beşinci ve son vergi dilimine denk gelir. Örneğin, bir kişi 1.910.000 ₺’lik bir gelir elde ederse ilk dört vergi diliminde kalan miktarların ödemesini yaptıktan sonra geriye kalan 10.000 ₺ için vergi öder. Bu durumda 1. dilim için 10.500 ₺, 2. dilim için 16.000 ₺, üçüncü dilim için 108.000 ₺ ve dördüncü dilim için 1.900.000 – 550.000 ₺ = 472.500 ₺ üzerinden %35’lik bir ödeme yapar. 472.500 ₺ x 0,35 = 165.375 ₺’lik bir vergi öder. Beşinci vergi diliminde kalan 10.000 ₺ içinse 10.000 ₺ x 0,4 = 4.000 ₺’lik vergi ödemesi yapması gerekir. Yani toplamda 10.500 ₺ + 16.000 ₺ + 108.000 ₺ + 472.500 ₺ + 4.000 ₺ = 611.000 ₺ vergi ödemesi gerekir.

2023 yılında asgari maaş alan biri 120.096 ₺ ile ikinci vergi dilimine denk geliyor olsa da asgari ücretliler 2021 yılının Ocak ayından itibaren gelir vergisi ve damga vergisinden muaf tutulur. Bundan dolayı asgari ücretlilere yukarıdaki vergi oranları yansımaz. Bizim Hesap’a gelerek finansal durumunuzu pratik bir şekilde yönetebilir, tek platform aracılığıyla e-fatura işlemlerinden e-ticaret operasyonlarına kadar istediğiniz işlemi zorlanmadan gerçekleştirebilirsiniz.

Hemen Tanışalım

BizimHesap ile şirketinizin Ön Muhasebe, e-Fatura, e-Arşiv ve tüm e-Ticaret operasyonunu tek platform üzerinden verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.