07.05.2022

2022 Yılı Gelir Vergi Ödemeleri

2022 Yılı Gelir Vergi Ödemeleri

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ödemekle mükellef olunan gelir vergisi ödemeleri ve oranlarını yazımızda bulabilirsiniz. 2022 yılı Gelir Vergisi oranlarına ilgili yazıdan ulaşabilirsiniz.

Mükelleflerin, kazançları doğrultusunda her yıl ödemekle yükümlü oldukları gelir vergisi, gelirlerine bağlı olarak değişen oranlarda belirlenir. Ödenmemesi halinde cezai yaptırımın söz konusu olduğu gelir vergisi için 1-31 Mart tarihleri arasında mükelleflerin ödeme yapması gerekmektedir.

Üretici Enflasyonu ve Yeniden Değerleme Oranı

Her yılın ekim ayından bir sonraki ekim ayına kadar 12 aylık döneme bakılarak üretici enflasyonu hesaplanır. Bu oran geçtiğimiz 12 aylık (Ekim’den Ekim’e olan) dönemde %36,20 olarak açıklanmıştı. Bu oran aynı zamanda 2021 yılı için de bir yeniden değerleme oranı olarak ele alınıyor.

Her ne kadar cumhurbaşkanının belirlenen bu orandan daha fazla ya da daha az bir oran belirleme yetkisi bulunuyor olsa da bu inisiyatif sadece MTV’yi (Motorlu Taşıtlar Vergisi) kapsıyor. Bu durumda da 2022 yılında yalnızca MTV oranları %36,20 oranında artmak yerine %25 oranında artmış bulunuyor.

Damga vergileri, harçlar ve gelir vergisi gibi pek çok tutarın belirtilen yeniden değerleme oranına göre belirlendiği 2022 yılında gelir vergisi ödemeleri de geçen yıla göre farklı tutarlarda yer alıyor.

Gelir Vergisi Ödemeleri

Gelir vergisi tarifesini ücret gelirleri ve ücret dışı gelirler olarak ikiye şekilde ayırdığımız zaman tarife aşağıdaki gibidir:

Ücret Gelirleri

 • 32.000 TL’ye kadar %15
 • 70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL; fazlası için %20
 • 250.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL; fazlası için %27
 • 880.000 TL’nin 250.000 TL’si için 61.000 TL; fazlası için %35
 • 880.000 TL’den fazlasında 880.000 TL’si için 281.500 TL; fazlası için %40

Ücret Dışı Gelirler

 • 32.000 TL’ye kadar %15
 • 70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL; fazlası için %20
 • 170.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL; fazlası için %27
 • 880.000 TL’nin 39.400 TL’si için 61.000 TL; fazlası için %35
 • 880.000 TL’den fazlasında 880.000 TL’si için 287.900 TL; fazlası için %40

Gelir Vergisi Ne Zaman Ödenir?

2021 yılına ait olan gelir vergisi ödemesinin ilk taksiti 1-31 Mart 2022 tarihleri arasında ödenmelidir. Aynı döneme ait olan gelir vergisi ödemesinin ikinci taksiti ise Temmuz ayının son gününe kadar ödenmelidir.

Belirtilen taksitli seçenek ile gelir verginizi bağlı bulunduğunuz vergi kurumuna, ikamet ettiğiniz bölgede bulunan vergi dairesine ya da anlaşmalı bankalar ile ödeyebilirsiniz.

Gelir Vergisi Unsurları Nelerdir?

Aşağıdaki gelir unsurlarından herhangi biri, gelir vergisine tabi olan kazanç elde ettiğinizi gösterir:

 • Ticari kazançlar
 • Zirai kazançlar
 • Ücretler
 • Serbest meslek kazançları
 • Gayrimenkul sermaye iratları
 • Menkul sermaye iratları
 • Diğer kazanç ve iratlar

Herhangi bir şekilde Türkiye’de, bir takvim yılı içinde, geçici ayrılmalar da dahil olmak üzere, 6 aydan daha uzun kalmışsanız; merkezi Türkiye’de olan bir kurum ya da özel kuruluşta ülke dışında çalışan bir T.C. vatandaşıysanız yukarıda bahsi edilen kazançların tümü üzerinden gelir vergisi vermekle mükellefsinizdir. Üstelik yurt dışında elde edilen kazanç ve iratlar da varsa bunlar da yine gelir kapsamında değerlendirilerek buna göre bir gelir dilimi üzerinden vergilendirmeye tabi tutulur.

Gelir vergisinin ödenmemesi ya da zamanının geçirilmesi sonucunda cezai yaptırım uygulanması söz konusudur. Bu sebeple vergi ödemelerinizi, geliriniz bazında belirlenmiş olan oranlarda vaktinde ödemeniz sizi daha büyük ödemeler yapmaktan koruyacaktır.

Hemen Tanışalım

BizimHesap ile şirketinizin Ön Muhasebe, e-Fatura, e-Arşiv ve tüm e-Ticaret operasyonunu tek platform üzerinden verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.