27.01.2021

2021 Yılı Vergi Takvimi Açıklandı

2021 Yılı Vergi Takvimi Açıklandı

Vergi ödemeleri bir işletme için kritik bir öneme sahip bulunuyor. Vergilerin vaktinde ödenmemesi sonucu gelebilecek cezalar işletme gelirini sekteye uğratacak cinsten bir sonuca sebep olabiliyor. Bu yüzden de işletme sahiplerinin vergilerini zamanında ödemesi onları hem gecikme faizlerinden hem de cezai işlemlerden uzak tutuyor.

2021 yılı için de her mükellefin sorumlu olduğu vergilerin ödenmesi gereken zamanlar belli oldu. Elbette yıllık bir takvim içinde çok fazla vergi bulunuyor ve gerek işletmenin yapısına, gerekse elde edilen gelire ve daha pek çok kritere göre herkes her vergiden de sorumlu olmuyor. Ancak belli başlı vergiler de bulunuyor ki tüm işletmeler için bu vergilerin ödenmesi zorunlu oluyor. Biz de 200’ü aşkın vergi türü içinde en fazla önem arz eden 7 tanesine odaklanacak şekilde takvimde öne çıkan önemli vergileri sizin için ele aldık.

Gelir Vergisi Takvimi

Kişinin yıllık gelirlerinin tabi olduğu vergidir. Bu vergiye ticari ve zirai kazançlar, serbest meslek gelirleri, gayrimenkul sermaye iratları gibi pek çok kazanç ve irat dahildir. Gelir vergisi yılda iki kere ödenir. Verginin ilk taksidi 1 – 31 Mart 2021 tarihleri arasında ödenir. İkinci taksidi ise 1 – 31 Temmuz 2021 tarihleri arasında ödenmelidir.

Kurumlar Vergisi Takvimi

Adından da belli olduğu gibi kurumlar vergisi kurumlara ait olan vergidir. Şahıs bazlı olarak bu vergiden sorumlu olunmamaktadır. Kurumlar vergisi kooperatifler, kamu kuruluşları, sermaye şirketleri, vakıfla gibi pek çok kurumu kapsamaktadır. 2021 yılı vergi takvimi içinde kurumlar vergisi 1 – 30 Nisan tarihleri arasında ödenmelidir.

Katma Değer Vergisi (KDV)

Bir ürün, mal ya da hizmetin kaynağından tüketiciye varana kadar geçen süreci kapsayan vergi çeşididir. Ülkemizde yapılan ticari, zirai, serbest meslek faaliyeti açısından her türlü ürün ve hizmet ithalatı KDV’ye tabidir. Pandemi döneminde yapılmış olan KDV indirimleri bu 2021 yılı vergi takviminde 31 Mayıs tarihine kadar uzatıldı.

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)

ÖTV, belirli mal ve ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. Bu malları genel bir başlıkta ayırmak gerekirse alışkanlık yapan, lüks tüketim ve sürümü yüksek olanlar olmak üzere üçe ayırabiliriz. 2021 yılı içinde araçlardaki ÖTV indirimlerinin belli bir taahhüt ile gerçekleşmesi söz konusu olurken genel olarak bakıldığında %9.11’lik bir artış görülüyor.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)

Kayıtlı olan motorlu taşıtlar ile uçak ve helikopter gibi hava araçlarına uygulanan bir vergi türüdür. 2021 yılında, her yıl iki kere ödenen MTV’nin ilk taksidi 1 – 31 Ocak tarihlerinde, ikinci taksidi ise 1 – 31 Temmuz tarihlerinde ödeniyor.

Damga Vergisi

Her türlü yazılı anlaşma ve sözleşme için belirlenmiş olan ve devlet tarafından alınan bir vergidir. Damga vergisi, mükelleflerin beyanına göre vergi dönemine ait olan ayın 26’sında ödenmelidir.

Emlak Vergisi

Türkiye sınırları içinde bulunan her yapıdan alınan vergidir. Tüm taşınmazları kapsadığı için yapının yapıldığı malzeme ya da bulunduğu konum bu vergiyi değiştirmemektedir. 2021 yılı içinde emlak vergisinin ilk taksidi Mayıs ve Haziran ayları arasında, ikinci taksiti ise Kasım ve Aralık ayları arasında yapılacak. Eğer kişi evi 2021 yılı içinde almışsa 2021 vergileri evi satan kişiye ait olacak.

2021 yılı takviminin en önemli vergilerinin haricindeki diğer vergilere de bakmak isterseniz GİB tarafından yayınlanan 2021 Yılı Vergi Takvimi’ne göz atabilirsiniz.

Hemen Tanışalım

BizimHesap ile şirketinizin Ön Muhasebe, e-Fatura, e-Arşiv ve tüm e-Ticaret operasyonunu tek platform üzerinden verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.