29.03.2021

2021 Kıdem Tazminatı Tutarları

2021 Kıdem Tazminatı Tutarları

Çalışanların birçoğu işveren ile anlaşma sağlayarak işinden ayrılırken, bir kısmı ise olumsuzluklarla işten çıkarılmak durumu ile karşı karşıya kalıyor. İşten çıkarılan çalışanların ise belli şartlar dahilinde kıdem tazminatı alması gerekiyor. Bu yıl, asgari ücrete gelen artışla birlikte pek çok şey gibi kıdem tazminatı tavan tutarları da değişmiş bulunuyor.

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kıdem tazminatını hesaplamak için işçinin son aldığı brüt maaş ücreti ile son işverene bağlı olarak çalıştığı süre göz önünde bulundurulur. Kıdem tazminatı almak isteyen bir işçinin;

  • En az 1 sene çalışmış olması,
  • Çalıştığı yerden kendi kararı dışında ayrılıyor olması gerekir.

Bu şartları sağlayan bir işçi kıdem tazminatı almaya hak kazanır ancak bu konuda da bazı istisnalar bulunmaktadır:

  • Yeni evlenmiş olan kadının işten kendi isteği ile ayrılması,
  • Askerlik yapmak üzere erkek bireyin işten ayrılması,
  • İşverenin ahlak kurallarına aykırı hareket etmesi sebebi ile çalışanın iş akdini feshetmesi,
  • İşyerinde işin durması,
  • Emeklilik,
  • İşçinin ölümü.

Kişinin kendi isteği söz konusu olsa bile bu durumlarda işten ayrılırken de kıdem tazminatı talep edebilir.

2021 Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı

2021 yılında asgari ücretin %21,56 oranında zamlanması ile bu yılın ilk yarısını kapsayacak şekilde kıdem tazminatı tavan tutarı da değişti. Yapılan son asgari ücret zammı sonunda 01.01.2021 – 01.06.2021 tarihleri arasında belirlenen kıdem tazminatı tavan tutarı 7.638,96 TL olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen bu tavan tutarı da aslında devlete bağlı olarak çalışan en üst düzeydeki memur ve bu memurun alacağı en düşük emekli ikramiyesi baz alınarak belirlenir.

Kıdem tazminatı dendiği zaman akıllara gelen kıdem tazminatı tavan tutarı ise o dönem için işçinin aldığı brüt maaş ücreti üzerinden hesaplanan azami miktarı ifade eder. Bazı durumlarda işçinin aldığı brüt ücret kıdem tazminatı tavan tutarının üzerinde olabilir. Böyle durumlarda ise verilecek olan kıdem tazminatı, tavan tutarının üzerinden belirlenir.

Kıdem tazminatının tavan tutarının aşılması halinde işvereni ilgilendiren bazı değişkenler söz konusu oluyor. 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. Maddesi haricinde tüm maddelerin cezai sonuçları 4857 sayılı kanun ile ortadan kalkmış bulunuyor. Ancak getirilen yeni uygulamada kıdem tazminatı tavanının üzerinde yapılacak olan herhangi bir ücrette, tavanın üzerinde kalan kısım için işveren gelir vergisi ve sigorta primi de ödemekle yükümlüdür. Bu aşım söz konusu olmadığı zaman işveren yalnızca damga vergisi ödemekle yükümlüdür.

İşveren olarak kıdem tazminatı konusundaki son artış sizi de ilgilendiriyor olabilir. Çalışanlarınızın kanuni olarak hakkı olan tutarı alması için işlemlerin doğru bir şekilde yapılmasına özen göstermelisiniz. Bu gibi muhasebe işlemleriniz için bir programa ihtiyacınız varsa Bizim Hesap ile çalışabilirsiniz!

Hemen Tanışalım

BizimHesap ile şirketinizin Ön Muhasebe, e-Fatura, e-Arşiv ve tüm e-Ticaret operasyonunu tek platform üzerinden verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.