27.01.2021

2021 Gelir Vergisi Dilimleri

2021 Gelir Vergisi Dilimleri

Her yıl olduğu gibi bu yıl da gelir vergisi dilimlerinde yeniden yapılan düzenlemeler ile birlikte bir değişim söz konusu oldu. Gelir vergisi mükelleflerinin hepsini ilgilendiren bu konuda siz de bu yıla ait olan gelir vergisi dilimlerine hemen göz atabilirsiniz.

Vergi Dilimi ve Vergi Matrahı Nedir?

Mükellefi olan herkesin ödemesi zorunlu olan gelir vergisi sabit bir tutar üzerinden belirlenmiyor. Bu vergi, mükellefinin yıllık geliri üzerinden belirleniyor. Çalışanlar üzerinden alınan bu vergi, çalışanların kazandıkları ücrete devletin uyguladığı oransal bir kesintidir. Kişinin yıllık geliri baz alınır ve yine bu gelir tutarı üzerinden bir oran belirlenir.

Vergi matrahı, işçinin brüt ücreti baz alınarak hesaplanır. Bu ücret üzerinden SGK işçi payı, işsizlik sigortası işçi payının düşülmesi sonucunda elde edilen yeni tutar vergi matrahıdır. Vergi hesaplamaları yapılırken bunların da göz önünde bulundurulması gerekiyor.

2021 Yılı Vergi Dilimleri Nelerdir?

2021 yılındaki vergi dilim oranları 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 103’üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesi esası çerçevesinde düzenlenmiştir. Belirtilen esasa uygun tarife ise 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olmuştur. Buna göre de 2021 yılındaki yeni gelir vergisi tarifesi aşağıdaki gibi olacaktır:

Ücretliler İçin Uygulanacak 2021 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

  • 24.000 TL’ye kadar vergi oranı % 15
  • 53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası için % 20
  • 190.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL, fazlası için % 27
  • 650.000 TL’nin 190.000 TL’si için 43.390 TL, fazlası için % 35
  • 650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 207.390 TL, fazlası % 40

Ücret Dışındaki Gelirler İçin Uygulanacak 2021 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

  • 24.000 TL’ye kadar vergi oranı % 15
  • 53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası için % 20
  • 130.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL, fazlası için % 27
  • 650.000 TL’nin 130.000 TL’si için 30.190 TL, fazlası için % 35
  • 650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 212.190 TL, fazlası % 40

Vergi hesaplamalarındaki yöntem ve kriterler değişiklik göstermiyor ancak vergi oranlarının değişmesiyle birlikte mükelleflerin gelir ve gider dengelerini yeniden değerlendirmeleri gerekebiliyor. Vergi hesaplaması için de brüt maaştan, brüt maaşın % 14’ü olan SGK İşçi Payı ve brüt maaşın % 1’i olan İşsizlik sigortası İşçi Payı düşülür. Ortaya çıkan tutarın ise ait olduğu vergi dilimi bazında oranı alır. Ortaya çıkan son sonuç ise çalışanın gelir vergisi tutarıdır. Siz de hemen 2021 yılı için geliriniz üzerinden ödemeniz gereken vergiyi hesaplayabilirsiniz. Vergi ödemeleri dahil, Bizim Hesap ile yapabileceğiniz tüm gelir gider takip işlemleri hakkında daha fazla bilgi için şimdi inceleyin.

Hemen Tanışalım

BizimHesap ile şirketinizin Ön Muhasebe, e-Fatura, e-Arşiv ve tüm e-Ticaret operasyonunu tek platform üzerinden verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.