24.02.2020

2020 Yılında Gelir Vergisi Dilimleri

2020 Yılında Gelir Vergisi Dilimleri

Vergi dilimleri 2020 yılında yeniden düzenlendi. Vergilerinizin düzenli olarak ve belirtilen tutarlarda ödenmesi ile ilgili düzenlemelere hemen göz atın!

27 Aralık 2019 tarihinde Resmi Gazete üzerinden yapılan duyuru uyarınca 310 Seri No’lu Gelir Vergisi’nin 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103. maddelerinde had ve tutarlar açısından 2020 yılı içinde geçerli olan bazı düzenlemeler getirildi. Yeniden belirlenen bu kanunlarla ilgili değişiklikleri sizin için derledik.

Gelir Vergisi Dilimlerindeki Düzenlemeler

Vergi hesaplanırken temel alınan tutarlar bazından gelir vergisi dahilinde esas alınan oranlar aşağıdaki gibidir:

 • 22.000 TL’ye kadar oranında,
 • 49.000 TL’nin 22.000 TL’si 3.300 TL, fazlası olan 27.000 TL’ye kadar ise %20 oranında,
 • 120.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL, fazlası olan 71.000 TL’ye kadar ise %27 oranında,
  • Ücret gelirlerinde bu durum şu şekilde düzenlenmiş: 180.000 TL’nin 49.000 TL’si 8.700 TL, fazlası olan 131.000 TL’ye kadar ise %27 oranında,
 • 600.000 TL’nin 120.000 TL’si için 27.870 TL, fazlası olan 480.000 TL’ye kadar ise %35 oranında,
  • Yine ücret gelirlerinde 600.000 TL’nin 180.000 TL’si için 44.070 TL, fazlası olan 420.000 TL’ye kadar ise %35 oranında,
 • 600.000 TL’den fazlasında ise; 600.000 TL’si için 195.870 TL, 600.000 TL’den fazlası için ise %40 oranında,
  • Burada da ücret geliri söz konusu olduğu zaman 600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 191.070 TL, 600.000 TL’den fazlası için %40 oranında olacak şekilde vergi dilimleri 2020 yılı takvimi için geçerli olmuştur.

Yeniden Değerleme Oranındaki Diğer Düzenlemeler

Bununla birlikte diğer kanunlar bazındaki yeni vergi ücretleri ise aşağıdaki gibidir:

 • Vergiye uyumlu mükellef indirim tutarı, gelir vergisi kanunun 121. Maddesi kapsamında 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren 1.400.000 TL’dir.
 • Gayrimenkul sermaye iradında istisna tutarı, gelir vergisi kanunun 21. Maddesi kapsamında olarak kira gelirleri için 6.600 TL’dir.
 • İş yeri ve iş yerinin müştemilatı dışından kalan hizmetlilere verilen yemek için vergi hesaplanırken temel alınan tutar 23.00 TL’dir.
 • İş yeri çalışanlarının işe gidip gelmeleri için verilen yol ücretleri için belirlenen yeni vergi tutarı 12 TL’dir.
 • Engellilik indirimi kapsamında vergi dilimleri 2020 yılında birinci dereceden engelliler için 1.400 TL, ikinci dereceden engelliler için 790 TL, üçüncü dereceden engelliler için ise 350 TL’dir.
 • Binek otomobiller kapsamında yapılan düzenlemeler ise gelir vergisi kanunun 40 fıkrasının;
  • 1 numaralı bendi uyarınca gider gösterilebilecek özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin toplam tutarı 140.000 TL’dir.
  • 7 numaraalı bendi uyarınca amortisman ve ÖTV ile KDV hariç 160.000 TL, vergilerin maliyet bedeline eklendiği ve ikinci el otomobil alındığı durumda ise 300.000 TL’dir.
 • İş yeri kira bedeli üzerinden vergilendirmede getirilen yeni düzenleme uyarın büyük şehir belediye sınırları içinde 11.000 TL, diğer yerlerde ise 7.000 TL olarak vergi hesaplanırken temel alınan tutar değiştirilmiştir.
 • Basit usul vergilendirmeye tabi olanlar için ise gelir vergisi kanunun 48. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca;
  • 1 numaralı bent için 140.000 TL ve 220.000 TL,
  • 2 numaralı bent için 70.000 TL,
  • 3 numaralı bent için 140.000 TL,
  • 4 numaralı bent için ÖTV ve KDV hariç 160.000 TL, vergilerin maliyet bedeline eklenmesi ya da otomobilin ikinci el olması halinde ise 300.000 TL,
  • 5 numaralı bent için gider gösterilebilecek ÖTV ve KDV toplam tutarı 140.000 TL’dir.
 • Gelir vergisi kanununda tekrar eden 80. Maddenin 3. Fıkrası uyarınca değer artışı kazançları için vergi dilimleri 2020 yılında 18.000 TL’dir.

Siz de yeni vergi had ve tutar düzenlemeleri ile birlikte vergilerinizin doğru tutarlar ile toplamını elde edebilirsiniz. Bu konularda daha detaylı ve güncel bilgiye erişebilmek için mutlaka muhasebeciniz veya mali müşaviriniz ile iletişime geçiniz.

Online Ön Muhasebe Programı Bizim Hesap ise; siz vergi, teşvikler, günü gelen ödemeler gibi muhasebesel konularda mali müşaviriniz ile iletişim halindeyken; ön muhasebeye konu olan işlemlerinizi daha az zaman harcayarak daha hızlı halletmenize yardımcı olur.

Hemen Tanışalım

BizimHesap ile şirketinizin Ön Muhasebe, e-Fatura, e-Arşiv ve tüm e-Ticaret operasyonunu tek platform üzerinden verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.