05.04.2021

Tevkifatlı Fatura Nedir?

Tev 5

Fatura keserken ürün ya da hizmet bedelinin yanı sıra bir de KDV tutarı vardır. Normal faturada bildiğimiz % 18 oranı uygulanırken tevkifatlı fatura kesiminde ise bu oran daha farklı bir hesaplama gerektirmektedir.

Tevkifat Nedir?

Arapçadan dilimize geçmiş olan tevkifat kelimesi para ile ilgili işlerde “kesinti” anlamı taşımaktadır. Anlamına uygun olarak da muhasebe işlemleri söz konusu olduğunda bir ürün ya da hizmet karşısında elde edilen bedele uygulanacak KDV oranı ile ilgili bir düzenleme yapılması anlamını taşır.

Tevkifatlı Fatura İle Normal Fatura Arasındaki Fark Nedir?

Tevkifatlı faturanın işlevi ile normal faturalar ya da irsaliye faturaları arasında bir fark bulunmuyor. Aradaki fark faturanın işlevi ya da kapsamı ile ilgili değil, faturaya konu olan verginin hem alıcı hem de satıcı arasında bölüştürülüyor olmasıdır. Yani bir satın alma sonunda faturaya eklenecek olan KDV tutarını yalnızca alıcının ödemesi değil, satıcının da belirlenmiş olan oranda KDV’yi ödemesi anlamına gelmektedir.

Gelir Vergisi Tevkifatı Nedir?

Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinde belirlenmiş olan gelir çeşitleri üzerinden yine aynı kanun çerçevesinde belirlenmiş olan oranlar bazında yapılan kesintilerdir. Bu oranlar elde edilen gelir çeşitleri ve miktarları üzerinden belirlenmekte olup değişen oranların neler olduğu bilgisi de Gelir İdaresi Başkanlığı sayfasında yer almaktadır.

Tevkifatlı Fatura Nasıl Hazırlanır?

Tevkifatlı faturayı hazırlamadan önce söz konusu bedelin konu olduğu gelir tipinin ve tevkifat oranlarının bilinmesi gerekiyor. Bu bilgi değişiklik gösterdiği için her fatura için belirlenmiş sabit bir oran da yok. Dolayısıyla doğru bir sonuç elde etmek için öncelikle oranların ne olduğunun bilinmesi şarttır.

Tevkifatlı faturayı bir senaryo üzerinden örneklendirerek anlatmak gerekirse;

Satın alımı için 1.000 TL’lik bedel olan bir alışveriş düşünelim. Bu 1.000 TL’lik ücret için ödenmesi gereken % 18’lik bir KDV olacaktır. Yani:

1.000 x 0,18 = 180 TL

180 TL’lik KDV oranı da ürün ya da hizmet bedeli olan 1.000 TL’ye eklenecektir. Yani:

1.000 + 180 = 1.180 TL ödenmesi gereken son bedel olarak karşımıza çıkacaktır.

Normalde satın alınan bu ürün ya da hizmet için ödenmesi gereken 1.180 TL’lik bir bedel olacakken tevkifatlı faturada satın alınan bu ürün için ödenecek olan KDV miktarının 1/2’si alıcıya yüklenir. Yani:

180 / 2 = 90 TL’si satıcı tarafından karşılanır. Bu durumda da satın alan kişinin ödemesi gereken tutar 1180 TL’den 1090 TL’ye düşer.

Gelir Vergisi için ödenen tevkifat ile KDV için ödenen tevkifat iki ayrı konudur. Bu yüzden de önceden tanımlanmış olan Gelir Vergisi Tevkifat Oranları ile KDV Tevkifat Oranlarının neler olduğunun detaylı ve doğru bilgisi için mali müşavirinize danışmanız gerekir.

Kimler Tevkifat Yapar?

Tevkifatlı fatura kesmek her işletme, kurum ya da kuruluş için geçerli değildir. Tevkifatlı fatura kesmeye hakkı olanlar aşağıdaki gibidir:

 • Bankalar,
 • Genel bütçeye dahil olan daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, köyler ve bunların teşkil ettikleri birlikler,
 • Kamu kurumu niteliği barındıran meslek kuruluşları,
 • Kanunla kurulan ve tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
 • Döner sermayeli kuruluşlar,
 • Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri)
 • Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
 • Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,
 • Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,
 • Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören şirketler.

Tevkifat Uygulanabilecek İşlemler Nelerdir?

Her işlem için de uygulanabilir olmayan tevkifatlı fatura, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinde de belirlenmiş olan işlemler için kesilebilir:

 • Temizlik, bahçe ve çevre işleri,
 • Bazı yapım işleri ve bunlarla ilişkili mimarlık ve mühendislik hizmetleri,
 • Teçhizat, demirbaş, makine ve taşıt gibi kalemlerin tamiratı,
 • Bakım, onarım hizmetleri,
 • Danışmanlık, denetim ve yapım deneyim hizmetleri,
 • Yemek servisi hizmetleri.

Bizim Hesap ile Kolayca Tevkifatlı Fatura Oluşturun

Online Ön Muhasebe Programı Bizim Hesap sayesinde tüm muhasebesel işlemlerinizi kolayca yapabilmeniz mümkün. Kullanımı kolay arayüzü ve kolayca fatura oluşturabilme seçeneği ile işlemlerinizi çok daha kısa sürede oluşturabilirsiniz.

Tevkifatlı fatura oluşturmak için de kullanabileceğiniz Bizim Hesap sayesinde çok daha kolay bir şekilde işleminizi tamamlayabilirsiniz. Sadece birkaç tık ile tevkifatlı faturanızı doğru ve eksiksiz bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

Tevkifatlı KDV hesaplama işlemini de Bizim Hesap ile kolayca yapabilirsiniz. Tevkifat oranınızı öğrendikten sonra fatura oluştururken Toplam KDV tutarının yanında yer alan “+” işaretine tıklayarak karşınıza çıkacak olan tevkifat oranlarından, sizin için doğru olanı tercih ederek tevkifatlı faturanızı oluşturabilirsiniz.

Bizim Hesap ile artık muhasebe işlemleriniz çok daha kolay. Üstelik hem iOS hem de Android işletim sistemleri ile uyumlu olan mobil uygulama sayesinde internet olan her cihazdan panele erişim sağlamanız da mümkün olacaktır. Siz de çok daha kolay ve hızlı bir şekilde, dilediğiniz zaman dilediğiniz yerden normal ya da tevkifatlı fatura oluşturmak için hemen Bizim Hesap’a geçin!

Hemen Tanışalım

Hemen Tanışalım

Bizim Hesap ile şirketinizin Ön Muhasebe, E-Fatura, E-Arşiv ve tüm e-ticaret operasyonunu tek platform üzerinden verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.

Bizim Hesap ile şirketinizin Ön Muhasebe, E-Fatura, E-Arşiv ve tüm e-ticaret operasyonunu tek platform üzerinden verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.

30 Gün Ücretsiz Deneyin