21.05.2024

Netten Brüte Maaş Hesaplama 2024

Netten Brüte Maaş Hesaplama 2024

Netten brüte maaş hesaplama adımları, çalışan ya da iş başvurusunda bulunan kişiler için önemli. Çünkü işveren, bir çalışana emeğinin karşılığı olarak maaş ödemesi yaparken farklı yöntemler kullanıyor. Dolayısıyla çalışanın ay sonu elde edeceği kazanç hakkında net bilgi sahibi olabilmesi için net maaşı brüte çevirme ya da tam tersini detaylı şekilde biliyor olması gerekiyor. Peki netten brüte maaş hesaplama adımları neler? Bu yazımızda netten brüt maaşa hesaplamayı nasıl yapabileceğinizi göstereceğiz!

Net Maaş Nedir?

Netten brüte maaş hesaplama adımlarına geçmeden önce ilk olarak net maaş kavramını biliyor olmak gerekir. Net maaş, çalışana yapılacak ödemeden sigorta primleri, vergi başta olmak üzere gerekli kesintilerin yapılmış hâlidir. Yasal zorunluluğu bulunan ödemelerin çıkarılmasıyla hesaplanan net maaş, çalışanın eline geçen gerçek para olarak bilinir.

Net maaşla ilgili bilinmesi gereken pek çok husus bulunur. Bu hususlardan ilki, çalışanın bir ay boyunca yapmış olduğu fazla mesailerin net maaşa dahil olmamasıdır. Ayrıca brüt maaştan gerekli kesintilerin düşürülmesi sonrasında net maaş elde edilir. 

Brüt Maaş Nedir?

Brüt maaş, netten brüte maaş hesaplama adımlarının gerçekleştirilmesinde dikkate alınması gereken konulardan bir diğeridir. Vergiler ve kesintiler yapılmadan önce çalışanın aldığı toplam para miktarı brüt maaş olarak tanımlanır. Çalışanın sözleşmesine göre belirlenen ücretin yanı sıra brüt maaş içerisinde yan haklar, primler ve ek ödemeler de yer alabilir. 

Net Maaş ile Brüt Maaş Arasındaki Farklar Nelerdir?

Netten brüte maaş hesaplama adına temel belirleyiciler olan net ve brüt maaş arasında birtakım farklılıklar mevcuttur. Bu farklılıklar genel hatlarıyla şu şekilde sıralanabilir:

 • Brüt maaş, kesintiler yapılmadan önce elde edilen toplam paradır. Bunun yanı sıra brüt maaştan sosyal güvenlik primleri, çeşitli vergilerin kesintisi yapıldığında net maaş elde edilir.
 • Net maaş, çalışanın eline geçen gerçek paradır.
 • Brüt maaş, dönemsel farklılıklar içerebilir. Yani kesintilerin oranları yasal düzenlemelere göre belirlendiği için oranlarda değişiklikler meydana gelebilir.
 • Brüt ve net maaş arasındaki farklılıkları temel olarak çeşitli kesintiler oluşturur.

Bu tür unsurların her biri, brüt ve net maaşın temel olarak aynı şey olmadığını gözler önüne serer.  

Net brüte maaş hesaplamalarında, yasal zorunluluğu bulunan kesintilerin payı son derece büyüktür. Dolayısıyla ne tür kesintilerin yapıldığı hakkında da bilgi edinilmesi gerekir. Yapılan kesintiler; sosyal güvenlik primleri, gelir vergisi, damga vergisi, işsizlik sigorta fonu primleridir. Bunun yanı sıra 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren bireysel emeklilik fon kesintisinin de yapıldığını belirtmek mümkündür. 

Netten Brüte Maaş Hesaplaması Neden Önemlidir?

Netten brüte maaş hesaplama hem çalışanlar hem de işverenler için önemli konular arasında yer alır. Çünkü doğru hesaplamanın yapılabilmesi, çok daha adil bir çalışma ortamının oluşturulmasına imkân tanır. Öte yandan şirketlerin finansal dengeyi koruyabilmesi adına da netten brüte hesaplamayı doğru ve sistemli bir şekilde yapabiliyor olması gerekir.

Netten brüte maaş hesabı neden önemlidir, sorusunun cevaplarını ana hatlarıyla şu şekilde sıralamak olanaklıdır:

 • Brüt maaş hesaplamanız, adil bir ücretlendirme adına önemlidir. Çünkü brüt maaşta, yasal kesintilerin hiçbiri yapılmamıştır. Dolayısıyla bu aşamada işverenin ödediği maliyet çok daha fazla olacaktır. Fakat yüksek maliyet, hak eden çalışanın eline geçecek miktarı etkilememelidir. Bu nedenle işveren olarak gerekli hesaplamaları yapmanız hâlinde çalışanlarınızın eline geçecek maaş hakkında bilgi sahibi olabilir ve daha adil bir ödeme yapabilirsiniz.
 • Netten brüte maaşların hesaplanması, aynı zamanda personel giderlerini belirlemenizi sağlayacaktır. Bunun yanı sıra ödeme planlarınızı da gerçekleştirerek ilerleyen süreçte oluşabilecek mali tablo hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
 • Hesaplamalarını sistematik şekilde yapmanız ve adil brüt maaş belirlemeniz, çalışanlarınızın kendilerini çok daha motive hissetmelerini destekler. Bu da iş verimliliğinin artması anlamına gelir.

İş ilişkilerinin çok daha sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi adına yapılması gereken hesaplama, daha önce de belirtildiği için sadece çalışanlar için değil, aynı zamanda işverenler açısından da önemli bir konudur.

Netten Brüte Maaş Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Netten brüte maaş hesaplama, çeşitli aşamalardan oluşur. Dolayısıyla doğru hesaplama yapabilmeniz için bu aşamalardan haberdar olmanız gerekir. Bu aşamalar, genel olarak şu şekilde sıralanabilir:

 • Çalışanınızın net maaşını girin.
 • Geçerli yıldaki asgari ücret hakkında bilgi edinin.
 • Ardından “Brüt Maaş = Net Maaş + (SGK Primi + İşsizlik Primi + Gelir Vergisi + Damga Vergisi) + Asgari Ücret Gelir Vergisi İstisnası + Asgari Ücret Damga Vergisi İstisnası” formülünü kullanın.

Bir örnek üzerinden hareket etmek, konunun çok daha detaylı bir şekilde anlaşılmasını sağlayacaktır.

Net maaşı 25.000 TL olan bir çalışan düşünün. Bu çalışanın brüt maaşını hesaplayabilmeniz için gerekli olan bilgiler şu şekildedir:

 • SSK primi: 4,366,56 TL
 • İşsizlik primi: 311,90 TL
 • Aylık gelir vergisi: 3,976,69 TL
 • Damga vergisi: 236,73 TL
 • Kümülatif vergi matrahı: 26,511,28 TL

Yukarıdaki bilgiler kullanılarak elde edilen brüt maaş tutarı 31,189,74 TL olacaktır. Bununla birlikte işverenin ödemesi gereken SSK işveren, işsizlik işveren gibi maliyetler de dahil olduğunda toplam maliyet 36.647,94 TL olacaktır. Yani, 25.000 TL’lik bir maaş ödemesi yapılan çalışanın işverene maliyeti 2024 yılında 36.647,94 TL’dir. 

Ücret Gelirlerine Uygulanan Gelir Vergisi Oranları Nasıldır?

Netten brüte maaş hesaplama kapsamında, ücret gelirlerine uygulanan gelir vergisi oranları hakkında bilgi sahibi olmak, hesaplamanın doğru bir şekilde yapılabilmesi açısından son derece önemlidir. 2024 yılı itibarıyla ücret gelirleri ve uygulanan gelir vergisi oranları şu şekildedir:

Yıllık gelir 110 bin TL’ye kadarsa%15
230 bin TL’ye kadar olan gelirin 110 bin TL’ye kadar olan kısmı için 16.500 TL ve üzerindeki tutarlar için%20
580 bin TL’ye kadar olan gelirde 230 bin TL’lik kısım için 40.500 TL, üzerindeki tutarlar için%27
3 milyon TL’ye kadar olan gelirde 580 bin TL’lik kısım için 135 bin TL, üzeri için%35
Daha yüksek tutarlarda 3 milyon TL’lik kısım için 982 bin TL, üzeri içinse%40

Netten brüte maaş hesaplama formülü için gerekli olan gelir vergisi miktarı, yukarıdaki tablodaki oranlar üzerinden gerçekleştirilebilir. Böylelikle detaylı bir hesaplama yaparak personelin işletmeye maliyeti hakkında bilgi sahibi olarak şirketinizin giderlerini takip edebilirsiniz. 

Bizim Hesap ile İşletme Maliyetlerini Kontrol Altına Alın

Netten brüte maaş hesaplama, işverenlerin adil bir ücret politikasına ulaşabilmesi adına önemlidir. Bu nedenle hesaplamanın doğru, sistemli ve titiz bir şekilde yapılması, maaşların çok daha adil bir şekilde ödenmesini sağlar. Netten brüte maaş hesaplama adımlarını uygulayarak gerekli hesaplamaları yapabilirsiniz. Fakat hem normal çalışan hem de emekli çalışan netten brüte maaş hesaplama işlemleri için uzman desteği alabilirsiniz.Bizim Hesap, sizlere bu konuda uzman desteği sunan bir muhasebe programıdır. Sunulan profesyonel hizmetlerden yararlanarak gelir gider takibi yapabilir, şirketinizin ön muhasebe işlemlerini ya da e-ticaret operasyonlarınızı tek bir platform üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Böylelikle çalışanlarınızın net ve brüt hesaplarının takip ederek çalışan maliyetleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Hemen Tanışalım

BizimHesap ile şirketinizin Ön Muhasebe, e-Fatura, e-Arşiv ve tüm e-Ticaret operasyonunu tek platform üzerinden verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.