01.01.2024

Mali Müşavir Kimdir, Ne İş Yapar?

Mali Müşavir Kimdir, Ne İş Yapar?

Mali müşavirler, sadece rakamların dünyasında değil, aynı zamanda stratejik karar alma süreçlerinde de işletmelere rehberlik ederler. Peki mali dünyanın karmaşık labirentinde yol gösterici olan mali müşavirler ne iş yapar? Bu sorunun cevabı, işletmelerin finansal başarısının arkasındaki aktörleri ortaya çıkarır. Bu blog, mesleğin iş dünyasındaki kritik rolünü, görevlerini ve modern çağın gerektirdiği teknolojik becerileri ele alıyor. Mali müşavir olmanın yolu, sorumlulukları ve BizimHesap’ın mali müşavirlere sağladığı kolaylıkları ele alacağız. Bu mesleğin iş dünyasına etkileri üzerine kapsamlı bilgiler edinmek için bu yazıyı okumaya devam edin. 

Mali Müşavir Kimdir?

Mali müşavir, işletmelerin finansal işlemlerini yöneten, muhasebe kayıtlarını tutan ve vergi mevzuatına uygun raporlar hazırlayan bir uzmandır. Mali müşavirler, vergi planlaması, muhasebe defteri tutma, bordro yönetimi ve finansal raporlama gibi görevleri yerine getirirler. Ayrıca, işletmelerin mali durumlarını analiz ederek stratejik karar alma süreçlerine katkıda bulunurlar. İki ana kategoriye ayrılan bu meslek grubu; Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve Yeminli Mali Müşavir (YMM) olarak faaliyet gösterir, her birinin görev ve sorumluluk alanları farklılık gösterir.

Yeminli Mali Müşavir(YMM) Kimdir?

Yeminli Mali Müşavir (YMM), mali mevzuat ve muhasebe alanında derinlemesine bilgi sahibi olan, en az on yıl Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) tecrübesi sonrasında özel bir sınavı başarıyla geçerek bu unvanı kazanan bir meslek profesyonelidir. YMM’ler, işletmelerin finansal tablolarını ve vergi beyannamelerini denetleyerek, bu kayıtların mevzuata ve muhasebe ilkelerine uygunluğunu onaylarlar ve mali danışmanlık hizmetleri sunarlar. 

Ayrıca, mali danışmanlık, vergi planlaması ve finansal raporlama gibi görevleri de üstlenirler. YMM’ler, muhasebe defteri tutma dışında, mali müşavirlerin sahip olduğu tüm yetki ve sorumluluklara sahiptirler ve mesleki faaliyetlerini yemin ederek başlatırlar.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir(SMMM) Kimdir?

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM), bağımsız olarak çalışan ve 3568 sayılı kanun kapsamında işletme defterleri tutma, vergi beyannameleri hazırlama, muhasebe denetimleri yapma ve ilgili raporları düzenleme yetkisine sahip muhasebe profesyonelleridir. Bu alanda uzmanlaşmak için, dört yıllık lisans eğitimi veya belirli alanlarda yüksek lisans, ardından başarılı bir staj süreci ve SMMM sınavını geçmek gerekmektedir. 

SMMM’ler, hem kendi bürolarını açarak serbest meslek mensubu olarak hem de şirketler bünyesinde çalışarak geniş bir yelpazede hizmet sunarlar, işletmelerin mali sağlığını koruma ve geliştirme konusunda önemli roller üstlenirler.

Mali Müşavir Nasıl Olunur?

Mali Müşavir Nasıl Olunur?

Mali müşavir olmak, detaylı bir eğitim ve sertifikasyon sürecini gerektirir. Bu yolculuk, genellikle iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, siyasal bilgiler gibi uygun bölümlerden mezun olmayı içerir. Mezuniyet sonrası, adaylar 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında bir sınavı geçmeli ve ardından zorunlu bir staj sürecini tamamlamalıdır. Bu süreç, genellikle üç yıl sürer ve adayların mesleki becerilerini geliştirmelerine olanak tanır.

Staj sürecinin tamamlanmasının ardından, adaylar Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) sınavına girerler. Bu sınavı başarıyla geçenler, SMMM unvanını alarak mesleki faaliyetlerine başlayabilirler. Mali müşavirlik mesleği, sürekli güncellenen mevzuat ve finansal standartlar nedeniyle sürekli öğrenme ve adaptasyon gerektirir. Bu nedenle, mali müşavirler mesleki gelişimlerini sürdürmek için düzenli olarak eğitimlere ve seminerlere katılmak zorundadır. 

Mali Müşavirler Ne İş Yapar?

Mali müşavirlerin en temel işleri, işletmelerin muhasebe süreçlerini yönetmek ve finansal durumlarını doğru bir şekilde ölçümlemektir. Bu profesyoneller, 3568 sayılı kanunun 2. maddesi gereği, gerçek ve tüzel kişilere ait işletmelerin muhasebe defterlerini tutar, bilanço ve kar-zarar tablolarını hazırlar. Mali müşavirlerin yaptığı işler şunlardır:

 • Tahakkuk fişlerini mükelleflere göndermek ve vergi ödemelerini sağlamak.
 • İşletmelerin muhasebe sistemlerini kurmak ve geliştirmek.
 • Muhasebe ve vergi konularında işletmelere danışmanlık yapmak.
 • İşletmelerin finansal durumlarını analiz etmek ve bilanço gelir tablosu gibi mali raporlar hazırlamak.
 • Sermaye artırımı, KDV iadesi ve benzeri özel amaçlı raporlar hazırlamak.
 • İşletmelerin vergi beyannamelerini hazırlamak ve bu beyannameleri elektronik ortamda onaylamak.
 • Bir şirketin muhasebe ve finansal işlemlerini denetlemek ve raporlamak.
 • İşletmelerin kuruluş, birleşme, bölünme, devir, tasfiye ve faaliyet değişikliği gibi işlemlerinde danışmanlık yapmak.
 • Gelir ve gider dengesini kontrol etmek ve bordro işlemlerini yönetmek.
 • İşletme çalışanlarının işe giriş ve ayrılış süreçlerini yönetir. Aylık hizmet raporları gibi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile ilgili belgeleri düzenler ve bunları elektronik ortamda onaylama işlemini gerçekleştirir.
 • Fonlar, vergiler, gecikme faizleri ve cezalarla ilgili oluşabilecek tutarsızlıkları tespit eder ve bu konularda çözüm yolları geliştirir.
 • Mali müşavirler, işletmede çalışan personelin aylık çalışma günleri, kazançları ve sigorta primleri gibi bilgileri içeren aylık hizmet bildirgesi hazırlama ve sunma görevini üstlenirler.
Mali Müşavirlerin Bilmesi Gereken Programlar Nelerdir?

Mali Müşavirlerin Bilmesi Gereken Programlar Nelerdir?

Mali müşavirlik, sürekli gelişen bir meslek dalıdır ve mali müşavirde olması gereken özellikler arasında teknolojik beceriler önemli bir yer tutar. Günümüzde, mali müşavirin iş yükünü hafifleten ve verimliliğini artıran çeşitli yazılım ve programlar bulunmaktadır. Bu programlar, muhasebe işlemlerini elektronik ortamda hızlı ve pratik bir şekilde yapmayı sağlar. Özellikle, ön muhasebe ve genel muhasebe programları, mali müşavirler için vazgeçilmez araçlardır. Bu programlar, mali kayıtların düzenlenmesi, raporlama ve analiz işlemlerinde büyük kolaylık sağlar.

Mali müşavirler için BizimHesap, mükelleflerin mali ve finansal işlemlerini kolayca yönetme, verimliliği artırma ve hızlı veri aktarımı sağlama gibi önemli çözümler sunar. Bu platform, mükelleflerin alım-satım faturaları, banka hareketleri ve diğer önemli finansal işlemlerini tek bir panel üzerinden görüntüleyip yönetmeyi mümkün kılar, böylece mali müşavirlerin zaman tasarrufu yapmalarını ve daha fazla mükellefe hizmet verebilmelerini sağlar. 

Özellikle, BizimHesap’ın mali müşavirlere özel olarak sunduğu BizimMuhasebeci paneli sayesinde, tüm mükellefleri tek bir panelden görüntüleyerek, muhasebe süreçlerini takip edebilir ve tüm fatura işlemlerini kolayca kendi programlarına aktarabilirler.

Ayrıca, BizimHesap’ın anlaşılır arayüzü, mali müşavirlerin işlemlerini hızlı ve hatasız bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak tanır. BizimHesap ile mali müşavirliğinizi dijitalleştirin, iş yükünüzü hafifletin ve müşteri memnuniyetinizi arttırın.

Hemen Tanışalım

BizimHesap ile şirketinizin Ön Muhasebe, e-Fatura, e-Arşiv ve tüm e-Ticaret operasyonunu tek platform üzerinden verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.