03.05.2019

Mali Müşavir Kimdir, Ne İş Yapar?

Mali Müşavir Kimdir, Ne İş Yapar?

Mali müşavirlerin görev tanımlarını ve ayrıntılı olarak neler yaptıklarını öğrenmek istiyorsanız konu ile ilgili yazımızı hemen okuyun!

En genel tanımı ile mali müşavir 3568 sayılı kanunlar kapsamında işletmelerin muhasebe ile ilgili işlemlerinin doğru bir şekilde yönetilmesini, denetlenmesini ve gerektiğinde de işletmeye ya da resmi mercilere mevzuatın uygunluğunu gösteren belgeleri sunmakla yükümlü kişilerdir.

Mali Müşavir Olma Süreci Nasıl İşler?

Mali müşavir olan kişilerin birçoğu işletme, iktisat, kamu yönetimi ve maliye, hukuk, muhasebe gibi alanların birinden lisans derecesi ile mezun olmuş kişilerdir. Bu süreçten sonra ise mesleki yeterlilik sınavına girmeye hak kazanırlar.

Sınavı kazanmalarının ardından lisans derecesi ile mezun olmuş hak sahipleri 3 yıl, yüksek lisans derecesi ile mezun olmuş hak sahipleri ise 2 yıl boyunca staj yapar. Staj sürelerinin bitiminde ise mali müşavir olmak için başarılı oldukları takdirde mesleklerini icra etmek için gerekli olan ruhsatı alırlar.

Ruhsat aldıktan sonra 3568 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında mesleklerini icra etmeye başlayabilirler. Öncelikle Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) olan kişiler mesleklerinde 10 seneyi doldurup yeniden bir sınava girerler ve bu sınavda da başarılı olmaları halinde Yeminli Mali Müşavir (YMM) olurlar.

Mali Müşavir Ne İş Yapar?

Mali müşavir serbest ya da yeminli olmasına göre farklı bir görev tanımına sahip olabilir. Ancak genel olarak yaptıkları görevler arasında;

  • İşletmenin genel gelir ve gider durumunu deftere kaydetmek,
  • İşletmenin yükümlü olduğu vergi beyanlarında bulunmak,
  • İşletmenin bordro hizmeti vermesi halinde SGK beyanlarını çıkarmak,
  • Özel kurumların SGK ile ilişkilerinin düzgün bir şekilde ilerlemesini sağlamak,
  • Vergi dairesi ile işletme ya da kişiler arasında uzlaşma gerektiren ceza-i işlem gibi noktalarda tahkimi üstlenmek,
  • Vergi İdari Mahkemeleri ve adli yargıda alanının uzmanlığına ihtiyaç duyulan konuda bilirkişi olmak,
  • İşletmelerin ihtiyacı olan muhasebe altyapısını oluşturmak,
  • Belgelere dayanarak denetim yapmak, mali tablo hazırlamak, rapor çıkarmak.

Mali müşavirin bu genel görevleri dışında Yeminli Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir’den farklı olarak defter tutmakla yükümlü değildir. Ayrıca Yeminli Mali Müşavir muhasebe bürosu da açamaz ya da hazır olan bir yere ortak olamaz.

Mali müşavir olmak isteyen kişilerin daha yolun başında muhasebe programlarına da hakim olması gerekiyor. Gelişen teknoloji ile aslında muhasebe kapsamında yapılması gereken birçok işlemi elektronik ortamlarda yapmak mümkün oluyor. Bütün işlemlerin çok daha hızlı ve hatasız olmasını sağlayan bu programların başında da ön muhasebe programları geliyor. Ön muhasebe programları yalnızca adayların değil, tüm mali müşavir olarak çalışan meslek sahiplerinin de iş yüklerinde büyük bir azalma sağlıyor.

Siz de işletmenizin ya da çalıştığınız gerçek kişilerin temel muhasebe gereksinimleri için ön muhasebe programı Bizim Hesap hakkında daha fazla bilgi edinebilir, hemen bugün avantajlarından faydalanmaya başlayabilirsiniz.

Hemen Tanışalım

BizimHesap ile şirketinizin Ön Muhasebe, e-Fatura, e-Arşiv ve tüm e-Ticaret operasyonunu tek platform üzerinden verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.