09.10.2023

KDV 2 Beyannamesi Nedir? Nasıl Hazırlanır?

KDV 2 Beyannamesi Nedir? Nasıl Hazırlanır?

KDV 2, iş dünyasının labirentlerinden biri olarak karşımıza çıkar. Her sektörden işletme, bu özel vergi türünün detaylarına hakim olmaya çalışırken, bazen bu karmaşık süreçte kaybolabilir. Ancak, bu labirentin içinde doğru yolu bulmak, işletmenizin mali sağlığı için kritik bir öneme sahip. Bu yazıda, KDV 2’nin ne olduğunu, nasıl hesaplandığını ve beyan süreçlerini basit ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. İşletmenizin finansal yolculuğunda sizi doğru yönlendirecek bu rehberi dikkatlice incelemelisiniz.

KDV 2 Nedir?

KDV 2 sektörel olarak belirlenen bir vergi türüdür. KDV 2, sektör bazında KDV ödemelerinde zorluk yaşayanlar için çıkarılmıştır. Bu amaçla yürürlüğe alınmış olan KDV 2’nin KDV 1’den en büyük farkı sadece işlem gördüğü zamanlarda alınmasıdır. Bununla birlikte KDV 2’nin söz konusu olabilmesi için yapılan işlemde KDV dahil bedelin 1000 TL’yi aşması gerekir. KDV 2’de tam ve kısmi olmak üzere iki türlü kesinti söz konusudur.

KDV 2 Tam Tevkifat

KDV 2 tam tevkifat, işlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin tümünü satın almayı yapan tarafın ödemesidir. Bu, yurt dışından bir şey satın alındığında yaşanan duruma benzer. Yurt dışından alışverişte, satıcının Türkiye’de bir temsilciliği olmadığı için vergiyi alıcı öder. Ancak KDV 2’de, yine KDV 1’den farklı olarak alınan hizmetin KDV 2’ye tabi olup olmadığının kontrolü gereklidir. Tam tevkifat aşağıdakileri kapsamaktadır:

 • İş merkezi Türkiye’de bulunmayanlar tarafından yapılan işlemler
 • Serbest meslek faaliyeti kapsamında yapılan teslim ve hizmetler
 • Kiralama işlemleri
 • Reklam verme işlemleri

KDV 2 Kısmi Tevkifat

KDV 2 kısmi tevkifat, Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen kısmı hizmeti ya da teslimatı gerçekleştiren tarafından ödenir. Diğer kısmı ise yine alıcılar tarafından ödenmektedir. Ancak bunun öncesinde yapılan işlemin kısmi tevkifata konu olup olmadığının kontrolü gereklidir. Bununla birlikte satın alanın da KDV tevkifatı yapıp yapmadığının kontrolü gereklidir. Kısmi tevkifat aşağıdaki işlemleri kapsamaktadır:

 • Yapım işleri ve bu işlerle birlikte alınan mühendislik, mimarlık, etüt-proje hizmetleri,
 • Spor kulüplerinin yayın reklam ve isim hakkı gelirleri kapsamındaki işlemleri,
 • Makine teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadilat, bakım ve onarım hizmetleri,
 • Yemek servis ve organizasyon hizmetleri,
 • İşgücü temin hizmetleri,
 • Yapı denetim hizmetleri,
 • Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, çanta ve ayakkabı dikim işleri ve bu işlere aracılık hizmetleri,
 • Turistik mağazalara verilen müşteri bulma/götürme hizmetleri,
 • Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri,
 • Servis taşımacılığı hizmeti,
 • Her türlü baskı ve basım hizmetleri,
 • Külçe metal teslimleri,
 • Bakır, çinko, alüminyum ve kurşun ürünlerinin teslimi,
 • Hurda ve atık teslimi,
 • Metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt ve cam hurda ve atıklardan elde edilen hammadde teslimi,
 • Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimleri,
 • Ağaç ve orman ürünleri teslimi.

KDV 2 Nasıl Hesaplanır?

KDV 2’nin hesaplanması formülasyon açısından bakıldığı zaman KDV 1’den farklı değildir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, ödeme yükümlülüğünün alıcı ve satıcı arasında nasıl paylaştırıldığıdır.

Satıcı olan firma 100 TL’lik bir hizmet için fatura keserken olan KDV oranının 10’da 1’i kadar KDV içeren fatura keser. Bu durumda fatura toplamı da 101,8 TL olur. Satıcının geliri 100 TL, 1,8 TL’si ise KDV’dir. Alıcı tarafında ise 100 TL’lik hizmet için hesaplanan toplam vergi ‘lik oranın, yani 18 TL’nin 16,2 TL’sidir. Bu vergi oranı KDV 2 olarak hesaplanır ve KDV 2 olarak beyan edilir. 

KDV 2 Beyannamesi Nasıl Düzenlenir?

KDV 2 Beyannamenin düzenlenmesinde ilk adım, GİB tarafından sağlanan Katma Değer Vergisi formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmaktır. Bu form, elle doldurulacağı gibi e-Beyanname sistemi üzerinden de online olarak hazırlanabilir. Beyannamenin içeriğinde alıcı ve satıcıya ait bilgilerin yanı sıra, tevkifat oranları ve ilgili KDV tutarları da belirtilmelidir. Bu aşamada, BizimHesap’ın KDV raporu ile ile tevkifatlı faturalarınızın KDV tutarlarını kontrol edebilirsiniz. 

KDV 2 Beyannamesi Ne Zaman Verilmelidir?

KDV 2 Beyannamesi, işlem yapılan ayı takip eden ayın 26’sına kadar beyan edilmelidir. Eğer beyan edilmesi gereken tarih tatil gününe denk gelirse, beyannameyi takip eden ilk iş günü içerisinde vermek gerekmektedir. Bu, vergi yükümlülüklerinin aksamadan yerine getirilmesi için önemlidir. 

Beyanname süreci, işletmelerin vergi dönemlerini doğru takip etmelerini ve planlamalarını gerektirir. Özellikle tatil günlerine denk gelen beyanname sürelerinde, işletmelerin bu durumu göz önünde bulundurarak beyanname verme işlemlerini önceden planlamaları tavsiye edilir. Aksi halde, beyanname sürecinde yaşanabilecek aksaklıklar, hem mali hem de operasyonel anlamda işletmelere ek yükler getirebilir. 

KDV 2 Beyannamesi Nasıl Verilir? 

KDV 2 Beyannamesi, GİB tarafından hazırlanan Katma Değer Vergisi formu aracılığıyla elektronik ortamda veya fiziksel olarak ilgili vergi dairesine sunulur. Beyannamenin içeriğinde, alıcı ve satıcıya ait bilgiler, tevkifat oranları ve ilgili KDV tutarları eksiksiz ve doğru bir şekilde belirtilmelidir. KDV 2 Beyannamesi’nin doğru ve zamanında verilmesi, mükelleflerin vergisel yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirmeleri açısından büyük önem taşır. 

KDV 2 Beyannamesi ile ilgili detayların karmaşıklığı nedeniyle şirketler zorluk yaşayabilir ve bu da vergisel yükümlülüklerin eksik veya yanlış yerine getirilmesine neden olabilir. Ancak, bu tür sorunlardan kaçınmak ve muhasebe işlemlerinizin doğru yürümesini sağlamak için profesyonel bir yardıma ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu konuda dilerseniz BizimHesap online muhasebe program ile birlikte işlemlerinizin çok daha kolay olmasını sağlayabilirsiniz. Siz de hemen BizimHesaplı olun, doğru hesaplamalarla hem zaman kazanın hem de maliyetlerinizi optimize edin. 

KDV 2 Beyannamesinde Neler Bildirilir?

KDV 2 Beyannamesinde, tevkifat gerektiren işlemlere ilişkin detaylar bildirilir. Bu beyanname, alıcı ve satıcıya ait bilgileri, tevkifat oranlarını, ilgili KDV tutarlarını ve işlemlerin detaylarını içerir. Ayrıca, beyanname üzerinde, hangi sektörler için KDV 2’nin uygulandığına dair bilgiler ve bu sektörlerde gerçekleşen işlemlerin toplam değerleri de belirtilmelidir. 

KDV 2 Beyannamesi Verilmezse Ne Olur?

KDV 2 Beyannamesi verilmediğinde, mükellefler için cezai yaptırımlar söz konusu olabilir. Bu beyanname, tevkifat gerektiren işlemler için zorunlu olup, zamanında ve doğru bir şekilde verilmediğinde, gecikme faizleri ve vergi ziyaı cezaları ile karşılaşılabilir. Ayrıca, sürekli olarak beyanname verme yükümlülüğünün ihlal edilmesi, mükellefin vergisel uyum durumunu olumsuz etkileyebilir. 

Hemen Tanışalım

BizimHesap ile şirketinizin Ön Muhasebe, e-Fatura, e-Arşiv ve tüm e-Ticaret operasyonunu tek platform üzerinden verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.